uczniowie szkoły

ckz g

Ogłoszenie naboru na 2 tury (I tura od 02.07.2018r. do 26.07.2018r., II tura od 01.08.2018r. do 28.08.2018r.) staży zawodowych dla zawodów branży turystyczno - gastronomicznej w roku 2018

Rekrutacja na staż zawodowy potrwa od 18.05.2018r. do 24.05.2018r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16). Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.ckziu1wadowice.pl lub w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach.

Wypełniony formularz należy złożyć w kasie szkoły CKZiU Nr 1 w Wadowicach w godz. 8.00 – 15.00.
Na formularzu należy wpisać nazwę firmy z podanej listy przedsiębiorców oraz miesiąc odbywania stażu (przykład: Hotel Badura – lipiec).

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16, który jest dostępny na stronie internetowej www.zs3wadowice.pl w zakładce Projekty.

Lista pracodawców, u których będą odbywały się staże: 

Nazwa zawodu Przedsiębiorca UWAGI
Technik żywienia
i usług gastronomicznych
Hotel Holiday Inn Kraków Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II oraz III.
Hotel Stary w Krakowie  
Hotel & SPA Kocierz w Targanicach Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II, III.
Hotel & SPA Czarny Groń w Rzykach  
MOLO Resort Osiek  
Hotel Badura Wadowice  
Radocza Park Active & Spa  
Galicjanka  
O.W.W. Janosik w Ustroniu Morskim  
Restauracja „Dworek Mikołaj” Wadowice Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II oraz III.
Restauracja Czartak w Gorzeniu Dolnym  
Energylandia W dniu rozpoczęcia stażu ukończone 16 lat.
HMH Hardek Mąka Hardek sp.j w Kleczy Dolnej  
Kelner Hotel Stary w Krakowie  
Hotel „Pod Różą” Kraków  
Hotel Holiday Inn Kraków Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II oraz III.
MOLO Resort Osiek  
Hotel & SPA Kocierz w Targanicach Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II, III.
Hotel & SPA Czarny Groń w Rzykach  
O.W.W. Janosik w Ustroniu Morskim  
Restauracja „Dworek Mikołaj” Wadowice Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II oraz III.
Galicjanka  
Hotel Łysoń w Inwałdzie  
Radocza Park Active & Spa  
Hotel Badura Wadowice  
Restauracja Czartak w Gorzeniu Dolnym  
Energylandia W dniu rozpoczęcia stażu ukończone 16 lat.
Technik hotelarstwa Hotel Stary w Krakowie  
Hotel „Pod Różą” Kraków  
Hotel & SPA Kocierz w Targanicach Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II, III.
O.W.W. Janosik w Ustroniu Morskim  
MOLO Resort Osiek  
Radocza Park Active & Spa  
Energylandia W dniu rozpoczęcia stażu ukończone 16 lat.
Technik obsługi turystycznej Hotel Stary w Krakowie  
Hotel „Pod Różą” Kraków  
Hotel & SPA Kocierz w Targanicach Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II, III.
Basen Andrychów Udział w rekrutacji mogą wziąć uczniowie klas II i III.
Energylandia W dniu rozpoczęcia stażu ukończone 16 lat.
Technik technologii żywności HMH Hardek Mąka Hardek sp.j w Kleczy Dolnej  

Korzyści udziału w stażu zawodowym:

  • stypendium stażowe w wysokości 1500 zł za przepracowane 150 godzin;

  • zwrot kosztów przejazdu – do 250 zł;

  • zdobycie dodatkowych umiejętności, doświadczenia zawodowego;

  • uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w stażu.

 


ckz d

 

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenie: Rekrutacja na staże zawodowe


UWAGA !!!

Od dnia 21.04.2020r. do odwołania
wejście do budynku szkoły od strony kompleksu sportowego
(wejście ewakuacyjne) przez parking od ul. Wojska Polskiego.


Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY w CKZiU Nr 1 w Wadowicach
z dnia 02.04.2020r.
 

Szczegóły pod adresem

https://bip.malopolska.pl/ckziu1wadowice,a,1748317,informacja-o-wynikach-przeprowadzonego-naboru-na-wolne-stanowisko-glowny-ksiegowy-w-ckziu-nr-1-w-wad.html

 Zarządzenie Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 do uczniów, rodziców i nauczycieli w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.


Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne


Od 16 marca do odwołania szkoła zamknięta!

Obsługa petentów zewnętrznych jest możliwa
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (33 82 341 86)


Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

bip

Karta Szkolna

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji (czerwiec 2020)