uczniowie szkoły

ckz g

Rekrutacja na studia podyplomowe potrwa od 06.03.2018r. do 12.03.2018r. 

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16)

Formularz można pobrać ze strony internetowej www.ckziu1wadowice.pl lub w sekretariacie Centrum Kształce

nia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach.

Wypełniony formularz należy złożyć w godz. 8.00 do 15.00 w okienku kasowym szkoły.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”
RPMP.10.02.02-12-0245/16, który jest dostępny na stronie internetowej www.ckziu1wadowice.pl w zakładce Projekty.

Lp.

Kierunek studiów

Opis/cel studiów

1.

Informatyka dla nauczycieli.

Studia podyplomowe 360 h dla 1 nauczyciela.

Studia te dadzą możliwość nabycie przez nauczyciela wiedzy niezbędnej do nauczania przedmiotów z zakresu informatyki oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w nauczaniu innych przedmiotów
i w pracy pozaszkolnej. Studia przygotowują także
do roli doradców dla nauczycieli wykorzystujących technologię informatyczną na swoich zajęciach. Studia kładą duży nacisk na praktyczne aspekty zastosowania informatyki.

2.

Nowoczesna organizacja
i zarządzanie w gastronomii.

Studia podyplomowe 360 h dla 1 nauczyciela.

Ukończenie studiów pozwoli na podniesienie kwalifikacji do uczenia w ramach kwalifikacji T- 10 organizacja usług w gastronomii oraz T-15 organizacja żywienia
i usług gastronomicznych. Po zakończeniu studiów nauczyciele na poświadczenie podniesienia swoich kompetencji dostaną dyplomy ukończenia studiów podyplomowych.

Mentor zawodowy
Ewelina Wiercimak

 

Mentor zawodowy

  Ewelina Wiercimak


ckz d

 

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenie: Rekrutacja na staże zawodowe


UWAGA !!!

Od dnia 21.04.2020r. do odwołania
wejście do budynku szkoły od strony kompleksu sportowego
(wejście ewakuacyjne) przez parking od ul. Wojska Polskiego.


Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY w CKZiU Nr 1 w Wadowicach
z dnia 02.04.2020r.
 

Szczegóły pod adresem

https://bip.malopolska.pl/ckziu1wadowice,a,1748317,informacja-o-wynikach-przeprowadzonego-naboru-na-wolne-stanowisko-glowny-ksiegowy-w-ckziu-nr-1-w-wad.html

 Zarządzenie Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 do uczniów, rodziców i nauczycieli w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.


Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne


Od 16 marca do odwołania szkoła zamknięta!

Obsługa petentów zewnętrznych jest możliwa
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (33 82 341 86)


Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

bip

Karta Szkolna

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji (czerwiec 2020)