uczniowie szkoły

ckz g

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz uczniów branży turystyczno – gastronomicznej w roku 2018

Rekrutacja na niżej wymienione kursy potrwa od 30.01.2018r. do 05.02.2018r. 

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16)

Formularz można pobrać ze strony internetowej www.ckziu1wadowice.pl lub w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach.

W formularzu zgłoszeniowym w części II należy wpisać oceny roczne z czerwca 2017r.

Wypełniony formularz należy złożyć w godz. 8.00 do 15.00 w okienku kasowym szkoły.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16, który jest dostępny na stronie internetowej www.ckziu1wadowice.pl w zakładce Projekty.

Rekrutacja uzupełniająca

Na kursy dla uczniów
centrum kształcenia
zawodowego i ustawicznego nr 1

oraz uczniów
branży turystyczno – gastronomicznej

w roku 2018

Lp.

Nazwa kursu

Terminy realizacji poniższych kursów planuje się w okresie od 01.04.2018r. do 30.06.2018r.

1.

Obsługa systematycznej rezerwacji turystycznej i informacji turystycznej

2.

Kuchnie świata

3.

Obsługi kasy fiskalnej

4.

Kurs sztuki cukierniczej

Terminy realizacji poniższych kursów planuje się w okresie od 01.09.2018r. do 15.12.2018r.

5.

Kurs prawa jazdy kat. B

Kurs prawa jazdy dostępny jest dla osób, które do dnia
30 listopada 2018 r. będą miały ukończone 18 lat
i nie mają możliwości ukończenia go
w ramach programu nauczania

6.

Baristy

7.

Carvingu

8.

Kasjera złotówkowo-walutowy

9.

Kelnerski


ckz d

 

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenie: Rekrutacja na staże zawodowe


UWAGA !!!

Od dnia 21.04.2020r. do odwołania
wejście do budynku szkoły od strony kompleksu sportowego
(wejście ewakuacyjne) przez parking od ul. Wojska Polskiego.


Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY w CKZiU Nr 1 w Wadowicach
z dnia 02.04.2020r.
 

Szczegóły pod adresem

https://bip.malopolska.pl/ckziu1wadowice,a,1748317,informacja-o-wynikach-przeprowadzonego-naboru-na-wolne-stanowisko-glowny-ksiegowy-w-ckziu-nr-1-w-wad.html

 Zarządzenie Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 do uczniów, rodziców i nauczycieli w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.


Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne


Od 16 marca do odwołania szkoła zamknięta!

Obsługa petentów zewnętrznych jest możliwa
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (33 82 341 86)


Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

bip

Karta Szkolna

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji (czerwiec 2020)