uczniowie szkoły

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz uczniów branży turystyczno – gastronomicznej w roku 2018

Rekrutacja na niżej wymienione kursy potrwa od 30.01.2018r. do 05.02.2018r. 

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16)

Formularz można pobrać ze strony internetowej www.ckziu1wadowice.pl lub w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach.

W formularzu zgłoszeniowym w części II należy wpisać oceny roczne z czerwca 2017r.

Wypełniony formularz należy złożyć w godz. 8.00 do 15.00 w okienku kasowym szkoły.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16, który jest dostępny na stronie internetowej www.ckziu1wadowice.pl w zakładce Projekty.

Rekrutacja uzupełniająca

Na kursy dla uczniów
centrum kształcenia
zawodowego i ustawicznego nr 1

oraz uczniów
branży turystyczno – gastronomicznej

w roku 2018

Lp.

Nazwa kursu

Terminy realizacji poniższych kursów planuje się w okresie od 01.04.2018r. do 30.06.2018r.

1.

Obsługa systematycznej rezerwacji turystycznej i informacji turystycznej

2.

Kuchnie świata

3.

Obsługi kasy fiskalnej

4.

Kurs sztuki cukierniczej

Terminy realizacji poniższych kursów planuje się w okresie od 01.09.2018r. do 15.12.2018r.

5.

Kurs prawa jazdy kat. B

Kurs prawa jazdy dostępny jest dla osób, które do dnia
30 listopada 2018 r. będą miały ukończone 18 lat
i nie mają możliwości ukończenia go
w ramach programu nauczania

6.

Baristy

7.

Carvingu

8.

Kasjera złotówkowo-walutowy

9.

Kelnerski

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji