uczniowie szkoły

ckz g

Rekrutacja na niżej wymienione kursypotrwa od 07.09.2017r.do13.09.2017r. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16)

Formularz można pobrać ze strony internetowejwww.zs3wadowice.pl lub w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach. Wypełniony formularza należy złożyć w Biurze Mentora CKZiU Nr 1 w Wadowicach (pokój nr 2).

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16, który jest dostępny na stronie internetowej www.zs3wadowice.pl w zakładce Projekty. 

Lp. Nazwa kursu Nazwa zawodu Opis/cel kursu
Kursy, których termin zakończenia przewidziany jest na 16.12.2017r.
1. Obsługa systematycznej rezerwacji turystycznej i informacji turystycznej Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej

Systemy rezerwacyjne ofert turystycznych - kilkanaście systemów, sprawne poruszanie się po systemach rezerwacyjnych, itp. Egzamin. Certyfikat. Kurs 30h.

Kurs pozwoli uczniom uzyskać dodatkowe kwalifikacje oczekiwane przez potencjalnych pracodawców
i umiejętności w obszarze zawodów turystycznych.

2. Kelnerski Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik technologii żywności

Zajęcia teoretyczne. Egzamin teoretyczny i praktyczny. Certyfikat w dwóch językach – polskim i angielskim. Kurs 30h.

Kurs pozwoli uczniom na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności oczekiwanych
przez pracodawców.

3. Kasjera złotówkowo-walutowy Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej

Certyfikat w języku polskim języku angielskim (lub języku niemieckim). Kurs 20 h.

Kurs pozwoli uczniom uzyskać dodatkowe kwalifikacje oczekiwane przez potencjalnych pracodawców i umiejętności w obszarze zawodów turystycznych.

Kursy, których termin zakończenia przewidziany jest na 10.03.2018r.
4. Barmański
i Sommelierstwo
(ukończone 18 lat
w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego
do kursu)
Kelner Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik technologii żywności

Wprowadzenia do zawodu barmana. Egzamin teoretyczny i praktyczny. Certyfikat. Kurs 30 h.

Kurs pozwoli uczniom na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności oczekiwanych
przez pracodawców.

5. Carvingu Kelner Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik technologii żywności

Zasady bhp, zarys historii carvingu, prezentacja sprzętu, podstawowe cięcia i techniki rzeźbienia. Egzamin teoretyczny i praktyczny. Certyfikaty w języku polskim i angielskim. Kurs 30 h.

Kurs pozwoli uczniom na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności oczekiwanych
przez pracodawców.

6. Baristy Kelner Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik technologii żywności

Część teoretyczna i praktyczna. Egzamin teoretyczny i praktyczny. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN. Kurs 30 h.

Kurs pozwoli uczniom na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności oczekiwanych przez pracodawców.

Kursy, których termin zakończenia przewidziany jest na 17.03.2018r.
7. Kuchnie świata Kelner Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik technologii żywności

Program kursu obejmuje-kuchnię włoską, japońską, meksykańską. Egzamin teoretyczny i praktyczny. Certyfikat w języku polskim oraz angielskim. Kurs 80 h.

Kurs pozwoli uczniom na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności oczekiwanych przez pracodawców.

8. Kurs sztuki cukierniczej Kelner Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik technologii żywności

Wprowadzenie do cukiernictwa, ciasta i babeczki bankietowe, torty okolicznościowe bajkowe, czekolada ozdoby, karmel - ozdoby, podstawy HACCP w gastronomii. Zaświadczenie oraz certyfikaty w języku polskim oraz angielskim. Kurs 80h.

Kurs pozwoli uczniom na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności oczekiwanych przez pracodawców.

9. Obsługi kasy fiskalnej Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej

Certyfikat w języku polskim języku angielskim (lub języku niemieckim). Kurs 20 h.

Kurs pozwoli uczniom uzyskać dodatkowe kwalifikacje oczekiwane przez potencjalnych pracodawców i umiejętności w obszarze zawodów turystycznych.

Mentor zawodowy
Ewelina Wiercimak


ckz d

 

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenie: Rekrutacja na staże zawodowe


UWAGA !!!

Od dnia 21.04.2020r. do odwołania
wejście do budynku szkoły od strony kompleksu sportowego
(wejście ewakuacyjne) przez parking od ul. Wojska Polskiego.


Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY w CKZiU Nr 1 w Wadowicach
z dnia 02.04.2020r.
 

Szczegóły pod adresem

https://bip.malopolska.pl/ckziu1wadowice,a,1748317,informacja-o-wynikach-przeprowadzonego-naboru-na-wolne-stanowisko-glowny-ksiegowy-w-ckziu-nr-1-w-wad.html

 Zarządzenie Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 do uczniów, rodziców i nauczycieli w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.


Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne


Od 16 marca do odwołania szkoła zamknięta!

Obsługa petentów zewnętrznych jest możliwa
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (33 82 341 86)


Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

bip

Karta Szkolna

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji (czerwiec 2020)