uczniowie szkoły

Rekrutacja na staż zawodowy potrwa od 12.06.2017r. do 20.06.2017r. 

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoRPMP.10.02.02-12-0245/16).

Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.zs3wadowice.pl lub w sekretariacie ZS nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach.

Wypełniony formularza należy złożyć w Biurze Mentora ZS nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16, który jest dostępny na stronie internetowej www.zs3wadowice.pl w zakładce Projekty.

Jednocześnie informuję, iż uczniowie kształcący się w zawodach branży administracyjno – usługowej (technik ekonomista, technik handlowiec, technik organizacji reklamy) mają również możliwość zgłoszenia się na staż zawodowy. Warunkiem jest pobranie formularza zgłoszeniowego ze strony internetowej www.zs1andrychow.pl i złożenie formularza w sekretariacie ZS nr 1 w Andrychowie.

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji