uczniowie szkoły

Rekrutacja na kurs prawa jazdy kat. B potrwa od 12.06.2017r. do 20.06.2017r. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16).

Formularz można pobrać ze strony internetowej www.zs3wadowice.pl lub w sekretariacie ZS nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach.

Planowany termin realizacji kursu: po 20.08.2017r. do 31.12.2017r.

Wypełniony formularza należy złożyć w Biurze Mentora ZS nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16, który jest dostępny na stronie internetowej www.zs3wadowice.pl w zakładce Projekty.

Uwaga:

Kurs dostępny jest dla uczniów wszystkich zawodów kształconych w ZS nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach, którzy dnia 30 listopada 2017 r. będą mieli ukończone 18 lat i nie mają możliwości ukończenia go w ramach programu nauczania.

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji