uczniowie szkoły

ckz g

(okres realizacji stażu od 29.06.2020r. do 31.07.2020r.)

organizowane przez CKZiU Nr 1 w Wadowicach dla uczniów/uczennic, którzy/które ukończą 15 lat do dnia 26 czerwca 2020r. w zawodach branży turystyczno – gastronomicznej Powiatu Wadowickiego i Województwa Małopolskiego

Rekrutacja na staż zawodowy potrwa od 10.03.2020r. do 16.03.2020r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 4c do Regulaminu Rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16-02)

Formularz można pobrać ze strony internetowej www.ckziu1wadowice.pl lub u Mentora zawodowego pokój nr 6 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach.

Na formularzu należy wpisać nazwę firmy z podanej poniżej listy przedsiębiorców.

Wypełniony formularz należy złożyć w godz. 8.00 do 15.00 w pokoju numer 6.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16-02, który jest dostępny na stronie internetowej www.ckziu1wadowice.pl w zakładce Projekty.

Uwaga:

Uczniowi/uczennicy przysługuje udział w jednym stażu.

Uczeń/uczennica zgłaszający/ca się do rekrutacji po raz pierwszy otrzymuje 10 punktów.

 

Lista pracodawców, u których będą odbywały się staże w okresie: 29.06. – 31.07.2020r. 

Nazwa zawodu Przedsiębiorca
Technik żywienia
i usług gastronomicznych
Restauracja “Dworek Mikołaj” w Wadowicach
Restauracja “Czartak” w Gorzeniu Dolnym
Galicjanka w Wadowicach
Restauracja “Cud Malina” w Wadowicach
Hotel & SPA Czarny Groń w Rzykach
Hotel Badura w Wadowicach
Młyn Jacka Hotel & Spa w Jaroszowicach
Radocza Park Active & Spa
Hotel Stary w Krakowie
Kelner Hotel & SPA Kocierz
Hotel & SPA Czarny Groń w Rzykach
Hotel Badura w Wadowicach
Radocza Park Active & Spa
Młyn Jacka Hotel & Spa w Jaroszowicach
Hotel „Pod Różą” w Krakowie
Hotel Stary w Krakowie
HMH Hardek Mąka Hardek w Kleczy Dolnej
Restauracja “Dworek Mikołaj” w Wadowicach
Restauracja “Czartak” w Gorzeniu Dolnym
Galicjanka w Wadowicach
Restauracja “Cud Malina” w Wadowicach
MOLO Resort w Osieku
Technik hotelarstwa Hotel & SPA Czarny Groń w Rzykach
Hotel Badura w Wadowicach
Radocza Park Active & Spa
Młyn Jacka Hotel & Spa w Jaroszowicach
Hotel „Pod Różą” w Krakowie
Hotel Stary w Krakowie
MOLO Resort w Osieku
Technik obsługi turystycznej Radocza Park Active & Spa
Restauracja “Dworek Mikołaj” w Wadowicach
Hotel Stary w Krakowie
Technik technologii żywności Restauracja “Dworek Mikołaj” w Wadowicach
Galicjanka w Wadowicach
HMH Hardek Mąka Hardek w Kleczy Dolnej
Młyn Jacka Hotel & Spa w Jaroszowicach
Hotel Stary w Krakowie

ckz d

 

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenie: Rekrutacja na staże zawodowe


UWAGA !!!

Od dnia 21.04.2020r. do odwołania
wejście do budynku szkoły od strony kompleksu sportowego
(wejście ewakuacyjne) przez parking od ul. Wojska Polskiego.


Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY w CKZiU Nr 1 w Wadowicach
z dnia 02.04.2020r.
 

Szczegóły pod adresem

https://bip.malopolska.pl/ckziu1wadowice,a,1748317,informacja-o-wynikach-przeprowadzonego-naboru-na-wolne-stanowisko-glowny-ksiegowy-w-ckziu-nr-1-w-wad.html

 Zarządzenie Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 do uczniów, rodziców i nauczycieli w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.


Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne


Od 16 marca do odwołania szkoła zamknięta!

Obsługa petentów zewnętrznych jest możliwa
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (33 82 341 86)


Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

bip

Karta Szkolna

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji (czerwiec 2020)