uczniowie szkoły

(okres realizacji stażu od 29.06.2020r. do 31.07.2020r.)

organizowane przez CKZiU Nr 1 w Wadowicach dla uczniów/uczennic, którzy/które ukończą 15 lat do dnia 26 czerwca 2020r. w zawodach branży turystyczno – gastronomicznej Powiatu Wadowickiego i Województwa Małopolskiego

Rekrutacja na staż zawodowy potrwa od 10.03.2020r. do 16.03.2020r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 4c do Regulaminu Rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16-02)

Formularz można pobrać ze strony internetowej www.ckziu1wadowice.pl lub u Mentora zawodowego pokój nr 6 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach.

Na formularzu należy wpisać nazwę firmy z podanej poniżej listy przedsiębiorców.

Wypełniony formularz należy złożyć w godz. 8.00 do 15.00 w pokoju numer 6.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16-02, który jest dostępny na stronie internetowej www.ckziu1wadowice.pl w zakładce Projekty.

Uwaga:

Uczniowi/uczennicy przysługuje udział w jednym stażu.

Uczeń/uczennica zgłaszający/ca się do rekrutacji po raz pierwszy otrzymuje 10 punktów.

 

Lista pracodawców, u których będą odbywały się staże w okresie: 29.06. – 31.07.2020r. 

Nazwa zawodu Przedsiębiorca
Technik żywienia
i usług gastronomicznych
Restauracja “Dworek Mikołaj” w Wadowicach
Restauracja “Czartak” w Gorzeniu Dolnym
Galicjanka w Wadowicach
Restauracja “Cud Malina” w Wadowicach
Hotel & SPA Czarny Groń w Rzykach
Hotel Badura w Wadowicach
Młyn Jacka Hotel & Spa w Jaroszowicach
Radocza Park Active & Spa
Hotel Stary w Krakowie
Kelner Hotel & SPA Kocierz
Hotel & SPA Czarny Groń w Rzykach
Hotel Badura w Wadowicach
Radocza Park Active & Spa
Młyn Jacka Hotel & Spa w Jaroszowicach
Hotel „Pod Różą” w Krakowie
Hotel Stary w Krakowie
HMH Hardek Mąka Hardek w Kleczy Dolnej
Restauracja “Dworek Mikołaj” w Wadowicach
Restauracja “Czartak” w Gorzeniu Dolnym
Galicjanka w Wadowicach
Restauracja “Cud Malina” w Wadowicach
MOLO Resort w Osieku
Technik hotelarstwa Hotel & SPA Czarny Groń w Rzykach
Hotel Badura w Wadowicach
Radocza Park Active & Spa
Młyn Jacka Hotel & Spa w Jaroszowicach
Hotel „Pod Różą” w Krakowie
Hotel Stary w Krakowie
MOLO Resort w Osieku
Technik obsługi turystycznej Radocza Park Active & Spa
Restauracja “Dworek Mikołaj” w Wadowicach
Hotel Stary w Krakowie
Technik technologii żywności Restauracja “Dworek Mikołaj” w Wadowicach
Galicjanka w Wadowicach
HMH Hardek Mąka Hardek w Kleczy Dolnej
Młyn Jacka Hotel & Spa w Jaroszowicach
Hotel Stary w Krakowie

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji