uczniowie szkoły

ckz g

II tura rekrutacji na staże zawodowe dla zawodów branży turystyczno – gastronomicznej odbędzie się w terminie 24.04. – 30.04.2019r.

W tym czasie kandydat/kandydatka (mężczyzna/kobieta) musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16).

Formularz jest dostępny w pokoju nr 6 CKZiU Nr 1 w Wadowicach lub na stronie internetowej www.ckziu1wadowice.pl

Wypełniony formularz należy złożyć w pokoju nr 6 CKZiU Nr 1 w Wadowicach w godz. 8.00 – 15.00. Na formularzu należy wpisać nazwę firmy z podanej listy przedsiębiorców oraz dokładny termin realizacji stażu (przykład: Hotel Badura – 01.07.-25.07.2019r.)

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16, który jest dostępny na stronie internetowej www.ckziu1wadowice.pl w zakładce Projekty.

Lista przedsiębiorców na staże zawodowe w 2019r.

Pracodawca

Zawody

Terminy

Radocza Park Hotel
Activ & SPA

· kelner

· technik technologii żywności

· technik żywienia i usług gastronomicznych

· technik hotelarstwa

· technik obsługi turystycznej

24.06. – 18.07.2019r.

01.07. – 25.07.2019r.

29.07. – 23.08.2019r.

„Czartak” Pub & Pizzeria Gorzeń Dolny

· kelner

· technik żywienia i usług gastronomicznych

24.06. – 18.07.2019r.

01.07. – 25.07.2019r.

29.07. – 23.08.2019r.

Hotel „Pod Różą” Kraków

· kelner

· technik hotelarstwa

24.06. – 18.07.2019r.

01.07. – 25.07.2019r.

29.07. – 23.08.2019r.

Restauracja
„Cud Malina”
Wadowice

· kelner

· technik technologii żywności

· technik żywienia i usług gastronomicznych

01.07. – 25.07.2019r.

29.07. – 23.08.2019r.

Restauracja
„Dworek Mikołaj” Wadowice

· kelner

· technik żywienia i usług gastronomicznych

24.06. – 18.07.2019r.

01.07. – 25.07.2019r.

29.07. – 23.08.2019r.

Molo Resort Osiek

· kelner

· technik technologii żywności

· technik żywienia i usług gastronomicznych

· technik hotelarstwa

24.06. – 18.07.2019r.

01.07. – 25.07.2019r.

29.07. – 23.08.2019r.

Czarny Groń
Hotel & SPA Rzyki

· kelner

· technik technologii żywności

· technik żywienia i usług gastronomicznych

· technik hotelarstwa

· technik obsługi turystycznej

01.07. – 25.07.2019r.

29.07. – 23.08.2019r.

Galicjanka
Wadowice, Stryszów, Łękawica

· kelner

· technik technologii żywności

· technik żywienia i usług gastronomicznych

24.06. – 18.07.2019r.

01.07. – 25.07.2019r.

29.07. – 23.08.2019r.

Hotel „Stary” Kraków

· kelner

· technik technologii żywności

· technik żywienia i usług gastronomicznych

· technik hotelarstwa

· technik obsługi turystycznej

24.06. – 18.07.2019r.

01.07. – 25.07.2019r.

29.07. – 23.08.2019r.

Basen Kąpielowy Andrychów

· technik obsługi turystycznej

24.06. – 18.07.2019r.

01.07. – 25.07.2019r.

29.07. – 23.08.2019r.

Kocierz Hotel & SPA Targanice

· kelner

· technik żywienia i usług gastronomicznych

· technik hotelarstwa

· technik obsługi turystycznej

24.06. – 18.07.2019r.

01.07. – 25.07.2019r.

29.07. – 23.08.2019r.

Hotel Badura Wadowice

· kelner

· technik hotelarstwa

24.06. – 18.07.2019r.

01.07. – 25.07.2019r.

29.07. – 23.08.2019r.


ckz d

 

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenie: Rekrutacja na staże zawodowe


UWAGA !!!

Od dnia 21.04.2020r. do odwołania
wejście do budynku szkoły od strony kompleksu sportowego
(wejście ewakuacyjne) przez parking od ul. Wojska Polskiego.


Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY w CKZiU Nr 1 w Wadowicach
z dnia 02.04.2020r.
 

Szczegóły pod adresem

https://bip.malopolska.pl/ckziu1wadowice,a,1748317,informacja-o-wynikach-przeprowadzonego-naboru-na-wolne-stanowisko-glowny-ksiegowy-w-ckziu-nr-1-w-wad.html

 Zarządzenie Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 do uczniów, rodziców i nauczycieli w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.


Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne


Od 16 marca do odwołania szkoła zamknięta!

Obsługa petentów zewnętrznych jest możliwa
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (33 82 341 86)


Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

bip

Karta Szkolna

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji (czerwiec 2020)