uczniowie szkoły

CKZiU Nr 1 w Wadowicach oraz branży turystyczno-gastronomicznej powiatu wadowickiego i województwa małopolskiego

Rekrutacja na niżej wymienione kursy odbędzie się w terminie od 11.02.2019r. do 13.02.2019r. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16). Formularz można pobrać w pokoju nr 6 lub ze strony internetowej www.ckziu1wadowice.pl.

W formularzu zgłoszeniowym w części II należy wpisać oceny roczne z czerwca 2018r.

Wypełniony formularz należy złożyć w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju numer 6.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16, który jest dostępny na stronie internetowej www.ckziu1wadowice.pl w zakładce Projekty.

Terminy realizacji poniższych kursów planuje się do 30.06.2019r.

Nazwa kursu

Kurs obsługi systematycznej rezerwacji turystycznej i informacji turystycznej

Kurs kuchnie świata

Kurs obsługi kasy fiskalnej

Kurs sztuki cukierniczej

Kurs carvingu

Kurs kasjera złotówkowo-walutowego

Kurs kelnerski

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji