uczniowie szkoły

Placówki służące wsparciem i pomocą dla uczniów i ich rodzin:

Powiatowe Centrum Wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
(oferuje pomoc psychologa, prawnika, pracownika socjalnego)
ul. Mickiewicza 15 tel. 33 870 90 00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
ul. E. i K.Wojtyłów 16 tel. 33 873 10 50
(oferuje pomoc psychologa, pedagoga, logopedy)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie
os. Metalowców 10 tel. 33 875 44 02
(oferuje pomoc psychologa, pedagoga, logopedy)

Punkt Pomocy Rodzinie przy Stowarzyszeniu "VICTORIA" w Wadowicach
al. Wolności 52 tel. 33 873 33 20, 33 873 33 21

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Wadowicach
ul. Karmelicka 5 tel. 33 872 13 67

Poradnia Przykliniczna dla Dzieci i Młodzieży Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie
ul. Kopernika 21 tel. 12 424 87 43

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Specjalistyczne Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Krakowie
al. Pokoju 2a tel. 12 412 24 67

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień od alkoholu
"PRO VITA" w Krakowie ul. Estery 6 tel. 12 421 95 67

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul Radziwiłowska 8b, tel. 12 421 92 82

Powyższe placówki świadczą swoją pomoc nieodpłatnie.


Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
116 111

Młodzieżowy Telefon Zaufania 988

Bezpłatna linia telefoniczna dla osób potrzebujących pomocy psychologicznej (od poniedziałku do piątku 14:00-22:00)
116 123

Niebieska Linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
0 801 12 00 02

Antynarkotykowy telefon zaufania
0 801 199 990

Anonimowy Telefon o Przestępstwach "Powstrzymać przemoc",
tel. 12 615 22 22

Telefon Zaufania dla kobiet i dziewcząt w ciąży - tel. 12 623 73 04
(pn.10:00-12:00; śr.czw. 18:00-20:00)

Kuratorium Oświaty w Krakowie
12 422 99 18

Kuratorium Oświaty w Krakowie/ delegatura w Wadowicach
33 82 333 24

Każdy kto posiada opinię psychologiczno-pedagogiczną powinien złożyć ją na dziennik podawczy w sekretariacie bądź przynieś do pedagoga szkolnego pok. 105.

W zawiązku z nowelizacją ustawy o pomocy psychologiczno-pedagogicznej każda opinia wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną po 4 klasie szkoły podstawowej jest aktualna. Nie ma potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań.

CZAS NA REFLEKSJE... GDY DZIECKO PYTA O PRAWDĘ

Niektórzy mówią, że "oczy są zwierciadłem duszy" - tak wiele mówią o człowieku.
Takie były oczy Wojtka. Czarne jak węgielki, błyszczące i zamyślone. Napatrzyły się te Wojtkowe oczy na wiele spraw trudnych i niezrozumiałych , sprzecznych i zawiłych. Tyle w nich było zdziwienia, pytań, powagi... miałam wrażenie, że to oczy kogoś dorosłego, nie dziewięciolatka. Czasem prowadziłam z małym Wojtkiem dorosłe rozmowy, wyczytując z jego oczu pytania, których słowami chyba jeszcze wypowiedzieć nie umiał.
- Siostro - mówił któregoś dnia - mama uczyła mnie, że mam zawsze mówić prawdę. Co to znaczy?
- To znaczy mówić to, co jest, co się dzieje naprawdę, na przykład...
- Na przykład, jak ktoś jest w domu, to nie należy mówić sąsiadce, że go nie ma?
- Tak Wojtku.
- Dlaczego moja mama... - i tu Wojtek się zatrzymał, bo za bardzo kochał mamę, żeby zadać pytanie: "Dlaczego moja mama kłamie"? Nie wiem, dlaczego jego mama kłamała, ale wiem, że przeżywał to bardzo boleśnie.

    Wojtek często zadawał trudne pytania, wymagające jeszcze trudniejszych odpowiedzi.
- Czy dorosłym nie wolno odmawiać pacierza? Dlaczego mój tato nigdy nie uklęknął ze mną do modlitwy?
- Wczoraj nie chciałem się bić z Radkiem. Nie lubię się bić, to takie głupie... wróciłem do domu z siniakiem na nodze. Tata powiedział mi, że jestem mazgaj i niedorajda! Obiecałem sobie, że dziś oddam Radkowi, ale jakoś nie mogę, przecież to będzie go bolało! Co jest lepiej, być mazgajem czy bić się?
- Prawie cała klasa ściągała na matematyce. Jedyny dostałem dwóję. Rozpłakałem się. Wszyscy się śmiali, a pani powiedziała, ze w życiu liczy się nie tylko wiedza, ale też spryt. Nie rozumiem tego... ale ściąganie to kłamstwo, prawda?

    Któregoś dnia Wojtek rozpłakał się na katechezie, potem mówił:. - Tak bardzo się wczoraj cieszyłem. Tatuś był we Francji. Przywiózł mi nowe mazaki, takie same jak przed trzema miesiącami. Tamte jeszcze piszą, więc te nowe dałem Monice, której umarła mamusia... Pierwszy raz od dnia pogrzebu się roześmiała. Biegłem szybko do domu, żeby o tym uśmiechu powiedzieć mamie. Ale chyba żle zrobiłem. Mamusia strasznie na mnie krzyczała, a tatuś powiedział, że jak będę taki głupi, to niczego w życiu się nie dorobię, i że ma syna naiwniaka.

    Bolały mnie te Wojtkowe opowieści. Bo jak wytłumaczyć dziewięcioletniemu chłopcu, że to on ma rację, że lepiej czuje i wie od tych, którzy wiedzieć powinni?

    Wojtek dużo myśli, pyta, szuka. Ma w sobie niezwykłą prawość, szlachetność, dobroć i... rozdarte serce. Jego oczy czasem zadają się prosić o ratunek, jakby on sam wołał: " powiedzcie, co to naprawdę znaczy być dobrym i prawym człowiekiem?

    I ciągle nie wiem, jak odpowiedzieć dzieciom na takie trudne pytania. A może to dorosłym trzeba tłumaczyć, że prawda winna prawdę znaczyć?

s. M. Urszula Kłusek SAC

 

Artykuł "Gdy dziecko pyta o prawdę", Miesięcznik dla Nauczycieli i Wychowawców "Wychowawca", luty 2009, s. 11

" Kochać bliźniego do tego stopnia,
by przyjmować go z całą jego głupotą.

Odpowiadać agresją na agresję
w myśl zasady
oko za oko, ząb za ząb,
powodowało tylko mnożenie się zła,
co gorsza je usprawiedliwiało.
Odpowiadanie na agresję miłością
oznaczało zadawanie gwałtu przemocy,
podsuwanie jej pod nos lustra,
by ujrzała swoje pełne nienawiści,
wykrzywione, szpetne oblicze."


"Moje ewangelie" E.E. Schmidt

JAK POMÓC DZIECKU PRZEZWYCIĘŻYĆ STRES PRZED EGZAMINEM MATURALNYM, ZAWODOWYM?

STRES w języku potocznym kojarzy się z nieprzyjemnym stresem emocjonalnym związanym z przykrymi przeżyciami i trudnościami życia codziennego.

Gdy serce bije szybciej, na szyi pojawiają się czerwone plamy, ręce drżą i pocą się, w gardle mamy kulę, w ustach suchość, naprężone mięśnie, boleśnie skurczony żołądek - to stres, stan przeciwny spokoju i odprężenia, stan wzmożonego napięcia, reakcji organizmu na trudy i przeciwieństwa losu, na nieoczekiwane sytuacje.

 

Etapy reakcji stresowej: (wg H. Sellyego):

 

 1. mobilizacji (alarmu) - stan zakłócenia pracy organizmu przez czynnik stresowy. To powoduje różne zmiany fizjologiczne w działaniu układu nerwowego: przyśpieszenie pracy serca, wzrost ciśnienia tętniczego, brak oddechu, zwiększenie napięcia mięśniowego, wzrost poziomu cukru we krwi, kurcze woreczka żółciowego, zaburzenia trawienne, pocenie się, wypieki lub bladość twarzy. Psychika natomiast reaguje pobudzeniem emocjonalnym, uczuciem strachu, zagrożenia, rozpaczy, natrętnym uruchomieniem przykrych myśli.
 2. adaptacji (przystosowania) - organizm próbuje przystosować się do działającego bodźca stresowego, stara się go zwalczyć.
 3. destrukcji (wyczerpania) - etap wyniszczenia organizmu. Dochodzi do niego wówczas, gdy chwilowy kryzys zmienia się w przewlekły. Długotrwały stres jest bardzo obciążający dla psychiki. Powoduje bezsenność, zaburzenia pamięci, koncentracji oraz depresję. Wyczerpanie stresem prowadzi do palpitacji serca, a nawet zawału. Słabnie też system immunologiczny, odpowiedzialny za mobilizowanie sił obronnych organizmu. W efekcie prowadzi to do wrzodów żołądka i dwunastnicy. Pojawiają się choroby skóry: egzema, łuszczyca, trądzik. Nie można dopuścić do tego etapu. Trzeba pomóc likwidować pierwsze oznaki stresu.

 

Mamy teraz w szkole okres przygotowań do matury. Trzeba obserwować swoje dzieci (mimo że niektóre już są pełnoletnie), by w porę rozwiązać problemy lub rozwiązać wątpliwości, lęk przed egzaminami, wesprzeć na duchu.

Dlatego tak ważne jest, by jak najwcześniej rozpoznawać objawy nadmiernego, nie rozładowanego w porę stresu. Kłopoty zaczynają się wtedy, gdy za dużo bodźców działa równocześnie, a naturalne mechanizmy przygotowawcze zawodzą.

Najczęściej pierwszym sygnałem ostrzegawczym bywa ból głowy. Potem pojawiają się inne dolegliwości fizyczne - drżenia, biegunki, kołatanie serca, wzmożona potliwość, zimne ręce, zwłaszcza, gdy jedna jest zimniejsza od drugiej, chroniczne przemęczenie, bóle kręgosłupa. Często też dołączają się dolegliwości psychiczne - irytacja, drażliwość, tendencja do płaczu lub gniewu, zawodzi pamięć, kłopoty z koncentracją uwagi, zniechęcenie, lęk.

Te objawy nie wolno bagatelizować, nie lekceważyć i nie zwalać na przeciążenie nauką w szkole.

Przy nadmiernym stresie następuje załamanie organizmu. Jest to stan patologiczny będący wynikiem niepowodzeń w przeciwdziałaniu stresowi. Nagromadzenie wielu sytuacji stresowych, prowadzić więc może do wystąpienia tzw. chorób z przystosowania.

 

Główne źródła stresu

 

Dla ucznia przyczyną najsilniejszych stresów jest niestety szkoła. Uczeń jest tu pod silną presją ciągłej oceny - swoich osiągnięć w nauce, zachowania, cech osobowości.

Musi też zdobyć w grupie rówieśniczej satysfakcjonujące go miejsce.

Do szczególnie trudnych sytuacji stresowych dla uczniów zaliczyć można maturę czy egzamin zawodowy. Pod wpływem stresu związanego z przygotowaniem do egzaminu maturalnego, zawodowego może pogarszać się zdolność szybkiego rozpoznawania zadań, zmniejszają się umiejętności różnicowania poznawczego bodźców. Jednocześnie narasta poziom lęku, który u niektórych uczniów może prowadzić do bierności, apatii.

Trzeba też pamiętać, że maturze, egzaminom towarzyszy silne napięcie emocjonalne, co prowadzić może do uzyskiwania ocen zniżonych w stosunku do faktycznych efektów nauki.

W czasie egzaminu poważnym czynnikiem stresogennym w procesie podejmowania decyzji jest presja czasowa. Konieczność szybkiego podejmowania prawidłowych decyzji jest czynnikiem budzącym obawy, czy działania te są prawidłowe i wystarczająco dobre. Pojawia się też problem nieodwracalności działań lub niemożliwości ich powtórzenia.

I tu ważną rolę odegrać musi zarówno nauczyciel, jak i rodzic.

Nauczyciel musi ograniczyć szkolne stresy, musi nauczyć uczniów radzenia sobie ze stresem, wzmocnić ich odporność psychiczną. Musi nauczyć jak bronić się przed niszczącymi skutkami stresów.

Nie uchronimy dzieci przed stresem, ale możemy im pomóc!

 

Jak radzić sobie ze stresem ?

 

W opinii dzieci i młodzieży najbardziej skuteczne w zmaganiach i próbach przezwyciężania zagrożenia stresowych sytuacji i problemów są:

 • rozmowa z rodzicami,pomoc rodziców, rodzeństwa, czułość i zrozumienie ze strony najbliższych,
 • analizowanie zaistniałego problemu, planowanie działań,
 • dystansowanie się bądź ignorowanie kłopotów, czyli zachowanie unikowe,

Najmniej skutecznymi sposobami rozładowania stresu to według nich:

 • agresja - krzyk, niszczenie przedmiotów, wrogość wobec najbliższych,
 • granie na emocjach - płacz, grymaszenie, ataki złości i okazywanie żalu,
 • działania nawykowe - obgryzanie paznokci, kręcenie włosów, żucie gumy,
 • niekontrolowane jedzenie.

Takie metody mogą pogłębiać stan napięcia stresowego. W odpowiedzi na agresywne zachowania dzieci otoczenie często odpłaca się też agresją, co może prowadzić do utraty więzi uczuciowych, zerwania kontaktów, do stworzenia muru milczenia. Rozkapryszonych, rozmazanych unikają nawet rówieśnicy. Niekontrolowane jedzenie prowadzi do otyłości, co znów może być przyczyną następnych stresów, szczególnie u dziewcząt.

Te szczególne metody rozładowania stresów są bardzo niebezpieczne, gdyż doprowadzić mogą do depresji.

Depresja u uczniów będących u progu dojrzałości życiowej jest szczególnie niebezpieczna. Oblana matura, zniweczone nadzieje rodziców, utrata autorytetu wśród rówieśników, w stanie krańcowego wyczerpania stresowego może doprowadzić do samobójstwa.

CO POMOŻE DZIECKU W WALCE ZE STRESEM?

 1. Pełni troski, zaangażowania i udzielający wsparcia rodzice.
 2. Okazująca troskę i miłość dalsza rodzina.
 3. Bezpieczny, szczęśliwy dom.
 4. Wspierający i rozumiejący potrzeby uczniów nauczyciel.

Jeżeli dziecko doświadcza w szkole nadmiernego stresu, rodzice mogą zmniejszyć jego niepokój:

 • nie wywierać nadmiernej presji, aby miało lepsze stopnie niż pozwalają na to jego zdolności,
 • kontrolować ilość zajęć ponadobowiązkowych,
 • pozwolić mówić o swoich niepokojach, związanych z nauką, maturą, o dalszych planach; dzielenie się zmartwieniami przynosi ulgę,
 • zwracać baczną uwagę na sygnały świadczące o stresie: "klejące się"
 • zachowania, cofnięcie się na niższy poziom rozwoju, wzrost napadów gniewu i innych nietypowych zachowań,
 • umówić wizytę w poradni, gdy jest nadmiernie zestresowane,
 • zachęcać do relaksu, który pozwala zregenerować psychiczne siły.

Ważna jest tu nauka pozytywnego myślenia pozwalająca uruchomić ogromne rezerwy energii, drzemiące w każdym człowieku. Pomaga ona dostrzec dodatnie strony sytuacji w których się znajdujemy. Docenić to co mamy i nie bać się na zapas. Pozwala uwierzyć w siebie, własne uzdolnienia i dobre cechy charakteru.

Pomagając dzieciom w zrównoważeniu napięcia wewnętrznego i utrzymaniu organizmu w dobrej kondycji psychofizycznej trzeba przestrzegać tzw. trójkąta zdrowego życia - ćwiczeń relaksujących, ćwiczeń gimnastycznych, właściwego odżywiania.

Relaks jest bardzo ważny w życiu. Bezwzględnie należy znaleźć dla siebie właściwą formę wypoczynku i nie skąpić na nią czasu, np. dla jednych to będzie słuchanie muzyki poważnej, dla innych czytanie książek, a dla innych szycie, malowanie czy zdrowy sen.

W chwilach silnie dokuczliwego stresu warto stosować najprostsze ćwiczenia relaksacyjne polegające na naprężaniu określonych grup mięśni (rąk czy nóg), utrzymaniu przez kilka sekund tego naprężenia i rozluźnienia. Dobre rezultaty osiąga się stosując przez kilkanaście sekund tzw. oddychania przeponowego. Godnym polecenia jest też zafundowanie sobie co jakiś czas chwil bezmyślności, tj. króciutkiej przerwy w pracy, w czasie nauki.

Ćwiczenia fizyczne należy dobierać odpowiednio do stanu swego zdrowia. Dobre są spacery w plenerze, najlepiej do lasu. Bezpośredni kontakt z przyrodą, dotlenienie organizmu i ruch na świeżym powietrzu stanowią znakomity relaks.

Ponadto organizm potrzebuje odpowiedniej ilości witamin, białko, soli mineralnych, mikroelementów. Trzeba przestrzegać właściwych zasad dietetycznych. Organizm zareaguje lepszym samopoczuciem i większą odpornością na różnego rodzaju dolegliwości, w tym także większą odpornością na stres. Unikać zdecydowanie wszelkich używek, które powodują większą pobudliwość, a przez to podatność na stres.

W łagodzeniu napięć psychicznych skuteczna jest czekolada, która wzmaga wydzielanie w mózgu serotoniny wyzwalającej uczucie szczęścia, zadowolenia i wewnętrznego spokoju. Poprawia się samopoczucie, odpręża umysł, a chwilowe troski idą w zapomnienie.

Pod wpływem stresu zaczyna brakować w organizmie noradrenaliny tj. hormonu wesołości, który samoistnie neutralizuje stany przygnębienia i pozwala odczuwać satysfakcję z wykonywanych działań. Można więc stosować antystresową terapię śmiechem, ponieważ śmiech bardzo dobrze rozładowuje nagromadzone emocje negatywne.

Zmiany w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w edukacji w oparciu o ustawę o systemie oświaty artykułu 22. ust. 2 pkt. 11 ustawy - szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej zgodnie z:

 • Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1487),
 • Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1490).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności:

 1. z niepełnosprawności,
 2. z niedostosowania społecznego,
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 4. ze szczególnych uzdolnień,
 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 6. z zaburzeń komunikacji językowe,
 7. z choroby przewlekłej,
 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 9. z niepowodzeń edukacyjnych,
 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
 11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

Po Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom, nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szczególności psycholodzy i pedagodzy oraz doradcy zawodowi. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły.

Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy ponadto:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,
 2. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,
 3. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

 1. ucznia,
 2. rodziców ucznia,
 3. nauczyciela, wychowawcy lub innego specjalisty (pedagoga, psychologa szkolnego),
 4. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • zajęć specjalistycznych np. socjoterapeutycznych,
 • porad i konsultacji,

W szkole udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzicom uczniów oraz nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Nauczyciele, wychowawcy oraz pedagog, psycholog szkolny prowadzą w szkole działania mające na celu:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe.
 2. rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w szkole jest zadaniem zespołu, powołanego przez Dyrektora Szkoły, składającego się z nauczycieli, wychowawcy oraz specjalistów (pedagog szkolny, psycholog szkolny, logopeda itp.).

30.10.2008 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Anny Gordon-Rupik i Agaty Korytkowskiej zorganizowali Dzień Języków Obcych. Tą inicjatywą starali się przybliżać klimaty panujące w różnych krajach, takich jak: Wielka Brytania, Niemcy, Stany Zjednoczone, Francja.

Część artystyczna rozpoczęły piosenki irlandzka "Golol" w wykonaniu Magdy Kalinki z IV c oraz niemiecka "Biene Naja", a zaśpiewała ją Paulina Bernat. Z zachodniej Europy do Stanów Zjednoczonych przeniósł zabranych Piotr Matuszyk z Ii . Wszyscy, a szczególnie płeć piękna słuchali, oczarowani broadwayowskim klimatem. Z Nowego Yorku prosto do miasta zakochanych - Paryża - zabrały nas Asia Kudlińska i Ilona Rempała z "Milordem" Edith Piaf. Całość uwieńczył występ Basi Dębskiej z 2j, która wykonując piosenkę Mieczysława Szcześniaka, udowodniła, że wszystkie drogi i tak prowadzą do Polski.

W dniu tym nagrodziliśmy również laureatów konkursów zorganizowanych przez nauczycieli naszej szkoły.

W konkursie wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych zwyciężyli: Monika Pławny (1 miejsce) i Daniel Turała (2 miejsce), krajów niemieckojęzycznych, Marcelina Katcisia (1 miejsce), Wojciech Szczygieł, Patrycja Fląder, Filip Sabuda, Natalia Rakowska, Katarzyna Praciak (2 miejsce), piotr Bułach (3 miejsce).

Rywalizacji w zakresie wiedzy o kulturze towarzyszyły konkursy plastyczno-fotograficzny, gdzie uczniowie za pomocą różnorodnych technik artystycznych mogli przedstawić swój sposób patrzenia na zwyczaje oraz kulturę krajów niemieckiego, francuskiego i angielskiego obszaru językowego. Nagrody otrzymali Arlena Sarapata z klasy IVc (1 miejsce), Marcin Stawowy - 2b (2 miejsce), oraz Aleksandra Warchał - 1m i Anna Bisaga - 4c (3 miejsce).

Nagrody ufundowali nauczyciele języków obcych: Zofia Korzeniowska-Wójcik, Anna Nalcyk, Anna Pieniek, Maria Wiktor-Siedlecka, Ewa Kozioł, Anna Bliźniak, Anna Gordon-Rupik, Agata Korytkowska.

 • 1
 • zd10
 • zd11
 • zd12
 • zd13
 • zd14
 • zd15
 • zd2
 • zd3
 • zd4
 • zd5
 • zd6
 • zd7
 • zd8
 • zd9

Simple Image Gallery Extended

Zgodnie z kilkuletnią już tradycją w październiku 2009 w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Języków Obcych przygotowane przez nauczycieli języków obcych oraz ich uczniów.

W ramach obchodów tego święta uczniowie ZS3 mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy o krajach europejskich i uczestnictwa w konkursie wiedzy o Anglii, Londynie oraz o krajach niemieckojęzycznych. Konkurs odbył się dnia 21.X.2009. Jego laureatami zostali:

Konkurs o krajach niemieckojęzycznych: 

    I miejsce - Katarzyna Praciak 

    II miejsce - Bernadetta Bąk 

    III miejsce Ilona Królik 

Pytania konkursowe przygotowała Anna Malczyk.

Konkurs o Londynie, Konkurs wiedzy o Anglii - pytania konkursowe opracowała Anna Bliźniak Laureaci:

Jończyk Elżbieta 2m

Guńka Gabriela 2h

Tatka Ewa 3b

Jutka Krzysztof 3n

Kopytyńska Agnieszka 2j

Pławny Monika 3m

Perlińska Ewa 2j

Grzesiek Kamil 2j

pytania konkursowe przygotowały Anna Gordon, Magdalena Kościelniak

Dnia 28 X. 2009 odbył się konkurs piosenki obcojęzycznej. Uczniowie mieli okazję zaprezentować piosenki w językach angielskim, niemieckim, czeskim, hiszpańskim i francuskim. - udowadniając, że nauka języków nie musi być tylko ciężką pracą, ale może być dobrą zabawą i rozrywką. Przy dźwiękach muzyki dobrze bawiła się również publiczność - klasy, których przedstawiciele brali udział w konkursie oraz klasy pierwsze - mamy nadzieję, że październikowa impreza zachęci ich i zmotywuje do jeszcze pilniejszej nauki języków obcych. Konkurs prowadziła klasa 2i, która na koniec wykonała kanon "Panie Janie" we wszystkich znanych sobie językach. 

Jury pod przewodnictwem dyr. Alicji Michniak wyróżniło następujących uczniów:

    I miejsce: zespół 2i 

    II miejsce: Anna Stanek 3m 

    III miesjsce: Anna Spisak, Joanna Kudlińska 3b, Barbara Dębska 3j

wyróżnienia: 

    zespół 1m 

    zespół 2n

Anna Młodzik 1m

Nagrody w konkursach ufundowali: 

Rada Rodziców ZS3 

księgarnia Exlibris 

wydawnictwo Longman 

wydawnictwo W SZ PWN 

Nauczyciele organizujący Dzień Języków Obcych :

mgr Anna Malczyk, mgr Ewa Kozioł, mgr Maria Wiktor - Siedlecka

 

W październiku 2010 roku w związku z corocznym "Dniem Języków Obcych" nauczyciele języków obcych Zespołu Szkół nr 3 w Wadowicach zorganizowali kilka konkursów oraz uroczysty apel, których celem było zachęcenie uczniów do większego zaangażowania w uczenie się języków, poznawanie obyczajów, historii i kultury innych narodów oraz pokazanie, jak ważna jest dobra znajomość języków obcych.

W dniu 21.10.2010 roku odbył się konkurs wiedzy o krajach anglo-, niemiecko- i francuskojęzycznych. 

Jego laureatami zostali:

Konkurs o krajach anglojęzycznych:

 •     I miejsce: Piotr Łukasik kl. 2n
 •     II miejsce: Marcin Sobolewski kl. 2m 
 •     III miejsce: Patrycja Konarska kl.3b, Gabriel Najduch kl.2n, Wojciech Banaś kl.2n 

Pytania konkursowe opracowała Anna Bliźniak.

Konkurs o krajach niemieckojęzycznych: 

 •     I miejsce: Agnieszka Dyrcz kl.3m 
 •     II miejsce: Anna Pływacz kl.3m 
 •     III miejsce: Anna Skibińska kl.1a 

Pytania konkursowe opracowała Anna Bieniek.

Konkurs wiedzy o krajach francuskojęzycznych:

 •     I miejsce: Kamil Grzesiek kl.3h
 •     II miejsce: Katarzyna Filek kl.1h, Mariola Kwiatek kl. 1h 
 •     III miejsce: Szymon Mirowski kl.1h 

Pytania konkursowe opracowała Maria Wiktor-Siedlecka.

Dnia 25.10.2010 roku uczniowie zaprezentowali przed jury plany 5-dniowych wycieczek po wybranych obszarach niemiecko- ,anglo- i francuskojęzycznych. W ciągu 15 minut starali się przybliżyć historię, tradycje oraz obyczaje panujące w różnych zakątkach świata. Wszystkie prezentacje były starannie opracowane. Uczniowie wykazali się nie tylko doskonałą wiedzą na temat wybranych miejsc, ale również talentami plastycznymi, muzycznymi oraz fantazją. 

Jury w składzie: v-ce dyr. Alicja Michniak, Anna Bieniek, Anna Momot, Agata Korytkowska-Sikora oraz Joanna Tomiak przyznało następujące miejsca: 

 •     I miejsce: Karolina Litwa, Patrycja Brusik kl. 2m 
 •     II miejsce: Adrian Boba, Dariusz Brusik, Karol Sikora kl. 3n 
 •     III miejsce: Jolanta Lasek, Dominika Maj kl. 3b 
 •     Wyróżnienie: Żaneta Wcisło, Tomasz Wierciak kl.3i

Zwieńczeniem obchodów "Dnia Języków Obcych" był uroczysty apel na sali gimnastycznej dnia 29.10.2010 roku. Apel rozpoczął się od przemówienia dyr. Jolanty Satławy, która podkreśliła, jak ważna w dzisiejszych czasach jest nauka i znajomość języków obcych.

Następnie 13 uczniów klasy czwartej technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista przedstawiło multimedialną relację z realizacji Programu Leonardo da Vinci, w ramach którego odbyli w dn. 31.01. - 27.02.2010r. we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) praktykę zawodową pt. "Staż zawodowy polskich uczniów szkół ekonomicznych w niemieckiej firmie symulacyjnej". Praktyka w Niemczech była możliwa dzięki nawiązaniu współpracy p. v-ce dyr. A. Michniak z Internationaler Bund Polska . Dyrektor IB - pan Grzegorz Grzonka wręczył podczas apelu uczestnikom stażu Europass Mobilności - dokument potwierdzający zdobyte przez uczniów umiejętności zawodowe i językowe. Stażyści mieli okazję podziękować panu dyrektorowi za możliwość odbycia praktyki, która miała zarówno znaczenie pod względem zawodowym, jak i kulturowym czy językowym, bowiem oprócz zdobycia wiedzy o funkcjonowaniu niemieckiego rynku pracy i gospodarki, zwiedzili Berlin, Uniwersytet Viadrina, odwiedzili Tropikalną Wyspę i zmierzyli się w praktycznych sytuacjach z językiem niemieckim. Cały pobyt pozostawił niezapomniane wrażenia.

Następnie uczniowie, których prezentacje zostały wyróżnione przedstawili je na forum szkolnym. Po prezentacjach nastąpiło uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursów przez dyr. Jolantę Satławę oraz organizatorów tegorocznej uroczystości Annę Bieniek, Annę Momot Agatę Korytkowską- Sikorę i Joannę Tomiak.

Na zakończenie apelu kl.3b wystąpiła ze swoim programem artystycznym śpiewając piosenki w różnych językach.

Nagrody dla laureatów ufundowali:

 • Księgarnia Exlibris
 • Wydawnictwo Longman
 • Zespół Szkół nr 3

Organizatorzy mają nadzieję, że udało im się zachęcić uczniów do konsekwentnego podnoszenia poziomu znajomości języków obcych i ciągłego doskonalenia sprawności językowych.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 31
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Simple Image Gallery Extended

 

 

"Uczenie się przez całe życie" LLP - Leonardo da Vinci

4.05.- 25.05.2009r.

Staż zawodowy 10 uczniów Technikum nr 2 - kucharz w Debreczynie (Węgry)

"Tradycje i zwyczaje rodzinnych uroczystości w gastronomii" 

 

 

"Uczenie się przez całe życie" LLP - Leonardo da Vinci

31.01.-27.02.2010r

Staż zawodowy 13 uczniów Technikum nr 2 - technik ekonomista we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy)

"Staż zawodowy polskich uczniów szkół ekonomicznych w niemieckiej firmie symulacyjnej"

  

"Uczenie się przez całe życie" LLP - Leonardo da Vinci

- 27.05.2011r. Staż zawodowy 10 uczniów Technikum nr2 - technik hotelarstwa w Hawr (Francja)

"Poznajmy Normandię, jej sztukę hotelarską, historie i kulturę"

  

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS i współpracy z Uniwersytetem Jagielońskim

2.01.2009r. - 31.05.2012r.

Długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów - FENIKS

Udział 10 uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego

  

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS realizowanego przez Małopolskie Centrum Edukacji

2.11.2009r. - 31.07.2012r. 

"Talk to me! - organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży" dla 30 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego i II Liceum Profilowanego 

 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski

1.08.2010r. - 30.09.2013r.

"Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne" dla 15 uczniów II Liceum Profilowanego i 15 uczniów III liceum Ogólnokształcącego - grupy wyrównawcze oraz 15 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego - grupa rozszerzona 

 

Rok szkolny 2008/2009 w ramach PO KL współfinansowany z EFS realizowany przez OHP

"Szkoleni - Praktyka - Zatrudnienie" 

Udział 30 uczniów w zajęciach projektu. 

 

Rok szkolny 2010/2011 w ramach projektu PO KL współfinansowany z EFS realizowanego przez OHP

"Szkoleni - Praktyka - Zatrudnienie"

Udział 10 uczniów w zajęciach projektu 

 

Projekt systemowy współfinansowany w ramach PO KL EFS Narodowa Strategia Spójności

"Czas nowych możliwości" 

 

 

Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach utrzymuje wysoką pozycję w rankingu najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce!

10 stycznia 2013 roku w Warszawie odbył się XV Jubileuszowy Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych, podczas którego wręczono dyplomy najlepszym szkołom w Polsce. Ranking opiera się na wynikach egzaminu maturalnego i zawodowego.

Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera otrzymało Dyplom Srebrnej Szkoły ze względu na fakt, że od 15 lat szkoła utrzymuje się wśród najlepszych szkół zawodowych w Polsce.

W ogólnopolskim rankingu 2013 Technikum nr 2 zajęło 93 miejsce w Polsce, 10 w Małopolsce.

W rankingu egzaminu zawodowego spośród zawodów, w których szkoła kształci:

 • technik handlowiec - I miejsce w Polsce
 • kucharz - VI miejsce w Polsce
 • technik ekonomista - VII miejsce w Polsce

 

W dniach 14 - 18 stycznia 2013r. dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Wadowicach - pani Jolanta Satława, v-ce dyr. szkoły, a zarazem koordynator projektów realizowanych przez szkołę - pani Alicja Michniak oraz nauczyciel języka francuskiego - pani Maria Wiktor-Siedlecka spotkały się we Włoszech z przedstawicielami instytutu ARocca w Barcellona Pozzo di Gotta w celu omówienia szczegółów związanych z planowaną w 2014 roku organizacją stażu w ramach Programu LLP Leonardo da Vici. Dzięki nawiązanej współpracy uczniowie ZS nr 3 w Wadowicach będą mieli możliwość odbyć staż w branży gastronomicznej we Włoszech, podczas której poznają śródziemnomorską kuchnię, język włoski, sycylijskie specjały, tamtejszą kulturę, tradycję i warunki pracy.

W dniu 2 II 2013 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity w Wadowicach odbył się XIV Powiatowy Konkurs Ortograficzny O Złote Pióro Pod honorowym patronatem Zarządu Powiatu Wadowickiego. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie Naszej Szkoły.

 

 • Aleksandra Paśnik kl. 3i IV miejsce
 • Michał Kopytyński kl. 3n V miejsce
 • Szymon Mirek kl. 3h VII miejsce

Przewodniczący KJP
Jolanta Gębala

 

 

 

19 grudnia 2012 r. w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach rozegrany został turniej o wejście do finału Zawodów Powiatowych w Piłce Koszykowej Mężczyzn.

Do walki przystąpiły reprezentacje czterech szkół: ZS nr 3 z Wadowic , ZS nr 2 z Wadowic, ZSRCKU z Radoczy oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących z Wadowic.

 

20.09.-24.09.2008 w Rosenheim (Niemcy) w ramach polsko-niemieckiej współpracy nauczycieli miało miejsce szkolenie na temat: "Naszym celem sukces ucznia w przyszłym życiu zawodowym,". W szkoleniu w Niemczech uczestniczyła Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 - p. Jolanta Satława wraz z innymi nauczycielami - p. Anną Bieniek, p. Edytą Borkowską, p. Anną Gordon-Rupik, p. Anną Harańczyk, p. Magdaleną Latochą, p. Jolantą Łyczbińską- Paterak oraz p. Anną Malczyk.

 

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

Złote Szkoły NBP

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji (25 styczeń 2022)