uczniowie szkoły

30.10.2008 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Anny Gordon-Rupik i Agaty Korytkowskiej zorganizowali Dzień Języków Obcych. Tą inicjatywą starali się przybliżać klimaty panujące w różnych krajach, takich jak: Wielka Brytania, Niemcy, Stany Zjednoczone, Francja.

Część artystyczna rozpoczęły piosenki irlandzka "Golol" w wykonaniu Magdy Kalinki z IV c oraz niemiecka "Biene Naja", a zaśpiewała ją Paulina Bernat. Z zachodniej Europy do Stanów Zjednoczonych przeniósł zabranych Piotr Matuszyk z Ii . Wszyscy, a szczególnie płeć piękna słuchali, oczarowani broadwayowskim klimatem. Z Nowego Yorku prosto do miasta zakochanych - Paryża - zabrały nas Asia Kudlińska i Ilona Rempała z "Milordem" Edith Piaf. Całość uwieńczył występ Basi Dębskiej z 2j, która wykonując piosenkę Mieczysława Szcześniaka, udowodniła, że wszystkie drogi i tak prowadzą do Polski.

W dniu tym nagrodziliśmy również laureatów konkursów zorganizowanych przez nauczycieli naszej szkoły.

W konkursie wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych zwyciężyli: Monika Pławny (1 miejsce) i Daniel Turała (2 miejsce), krajów niemieckojęzycznych, Marcelina Katcisia (1 miejsce), Wojciech Szczygieł, Patrycja Fląder, Filip Sabuda, Natalia Rakowska, Katarzyna Praciak (2 miejsce), piotr Bułach (3 miejsce).

Rywalizacji w zakresie wiedzy o kulturze towarzyszyły konkursy plastyczno-fotograficzny, gdzie uczniowie za pomocą różnorodnych technik artystycznych mogli przedstawić swój sposób patrzenia na zwyczaje oraz kulturę krajów niemieckiego, francuskiego i angielskiego obszaru językowego. Nagrody otrzymali Arlena Sarapata z klasy IVc (1 miejsce), Marcin Stawowy - 2b (2 miejsce), oraz Aleksandra Warchał - 1m i Anna Bisaga - 4c (3 miejsce).

Nagrody ufundowali nauczyciele języków obcych: Zofia Korzeniowska-Wójcik, Anna Nalcyk, Anna Pieniek, Maria Wiktor-Siedlecka, Ewa Kozioł, Anna Bliźniak, Anna Gordon-Rupik, Agata Korytkowska.

 • 1
 • zd10
 • zd11
 • zd12
 • zd13
 • zd14
 • zd15
 • zd2
 • zd3
 • zd4
 • zd5
 • zd6
 • zd7
 • zd8
 • zd9

Simple Image Gallery Extended

Zgodnie z kilkuletnią już tradycją w październiku 2009 w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Języków Obcych przygotowane przez nauczycieli języków obcych oraz ich uczniów.

W ramach obchodów tego święta uczniowie ZS3 mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy o krajach europejskich i uczestnictwa w konkursie wiedzy o Anglii, Londynie oraz o krajach niemieckojęzycznych. Konkurs odbył się dnia 21.X.2009. Jego laureatami zostali:

Konkurs o krajach niemieckojęzycznych: 

    I miejsce - Katarzyna Praciak 

    II miejsce - Bernadetta Bąk 

    III miejsce Ilona Królik 

Pytania konkursowe przygotowała Anna Malczyk.

Konkurs o Londynie, Konkurs wiedzy o Anglii - pytania konkursowe opracowała Anna Bliźniak Laureaci:

Jończyk Elżbieta 2m

Guńka Gabriela 2h

Tatka Ewa 3b

Jutka Krzysztof 3n

Kopytyńska Agnieszka 2j

Pławny Monika 3m

Perlińska Ewa 2j

Grzesiek Kamil 2j

pytania konkursowe przygotowały Anna Gordon, Magdalena Kościelniak

Dnia 28 X. 2009 odbył się konkurs piosenki obcojęzycznej. Uczniowie mieli okazję zaprezentować piosenki w językach angielskim, niemieckim, czeskim, hiszpańskim i francuskim. - udowadniając, że nauka języków nie musi być tylko ciężką pracą, ale może być dobrą zabawą i rozrywką. Przy dźwiękach muzyki dobrze bawiła się również publiczność - klasy, których przedstawiciele brali udział w konkursie oraz klasy pierwsze - mamy nadzieję, że październikowa impreza zachęci ich i zmotywuje do jeszcze pilniejszej nauki języków obcych. Konkurs prowadziła klasa 2i, która na koniec wykonała kanon "Panie Janie" we wszystkich znanych sobie językach. 

Jury pod przewodnictwem dyr. Alicji Michniak wyróżniło następujących uczniów:

    I miejsce: zespół 2i 

    II miejsce: Anna Stanek 3m 

    III miesjsce: Anna Spisak, Joanna Kudlińska 3b, Barbara Dębska 3j

wyróżnienia: 

    zespół 1m 

    zespół 2n

Anna Młodzik 1m

Nagrody w konkursach ufundowali: 

Rada Rodziców ZS3 

księgarnia Exlibris 

wydawnictwo Longman 

wydawnictwo W SZ PWN 

Nauczyciele organizujący Dzień Języków Obcych :

mgr Anna Malczyk, mgr Ewa Kozioł, mgr Maria Wiktor - Siedlecka

 

W październiku 2010 roku w związku z corocznym "Dniem Języków Obcych" nauczyciele języków obcych Zespołu Szkół nr 3 w Wadowicach zorganizowali kilka konkursów oraz uroczysty apel, których celem było zachęcenie uczniów do większego zaangażowania w uczenie się języków, poznawanie obyczajów, historii i kultury innych narodów oraz pokazanie, jak ważna jest dobra znajomość języków obcych.

W dniu 21.10.2010 roku odbył się konkurs wiedzy o krajach anglo-, niemiecko- i francuskojęzycznych. 

Jego laureatami zostali:

Konkurs o krajach anglojęzycznych:

 •     I miejsce: Piotr Łukasik kl. 2n
 •     II miejsce: Marcin Sobolewski kl. 2m 
 •     III miejsce: Patrycja Konarska kl.3b, Gabriel Najduch kl.2n, Wojciech Banaś kl.2n 

Pytania konkursowe opracowała Anna Bliźniak.

Konkurs o krajach niemieckojęzycznych: 

 •     I miejsce: Agnieszka Dyrcz kl.3m 
 •     II miejsce: Anna Pływacz kl.3m 
 •     III miejsce: Anna Skibińska kl.1a 

Pytania konkursowe opracowała Anna Bieniek.

Konkurs wiedzy o krajach francuskojęzycznych:

 •     I miejsce: Kamil Grzesiek kl.3h
 •     II miejsce: Katarzyna Filek kl.1h, Mariola Kwiatek kl. 1h 
 •     III miejsce: Szymon Mirowski kl.1h 

Pytania konkursowe opracowała Maria Wiktor-Siedlecka.

Dnia 25.10.2010 roku uczniowie zaprezentowali przed jury plany 5-dniowych wycieczek po wybranych obszarach niemiecko- ,anglo- i francuskojęzycznych. W ciągu 15 minut starali się przybliżyć historię, tradycje oraz obyczaje panujące w różnych zakątkach świata. Wszystkie prezentacje były starannie opracowane. Uczniowie wykazali się nie tylko doskonałą wiedzą na temat wybranych miejsc, ale również talentami plastycznymi, muzycznymi oraz fantazją. 

Jury w składzie: v-ce dyr. Alicja Michniak, Anna Bieniek, Anna Momot, Agata Korytkowska-Sikora oraz Joanna Tomiak przyznało następujące miejsca: 

 •     I miejsce: Karolina Litwa, Patrycja Brusik kl. 2m 
 •     II miejsce: Adrian Boba, Dariusz Brusik, Karol Sikora kl. 3n 
 •     III miejsce: Jolanta Lasek, Dominika Maj kl. 3b 
 •     Wyróżnienie: Żaneta Wcisło, Tomasz Wierciak kl.3i

Zwieńczeniem obchodów "Dnia Języków Obcych" był uroczysty apel na sali gimnastycznej dnia 29.10.2010 roku. Apel rozpoczął się od przemówienia dyr. Jolanty Satławy, która podkreśliła, jak ważna w dzisiejszych czasach jest nauka i znajomość języków obcych.

Następnie 13 uczniów klasy czwartej technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista przedstawiło multimedialną relację z realizacji Programu Leonardo da Vinci, w ramach którego odbyli w dn. 31.01. - 27.02.2010r. we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) praktykę zawodową pt. "Staż zawodowy polskich uczniów szkół ekonomicznych w niemieckiej firmie symulacyjnej". Praktyka w Niemczech była możliwa dzięki nawiązaniu współpracy p. v-ce dyr. A. Michniak z Internationaler Bund Polska . Dyrektor IB - pan Grzegorz Grzonka wręczył podczas apelu uczestnikom stażu Europass Mobilności - dokument potwierdzający zdobyte przez uczniów umiejętności zawodowe i językowe. Stażyści mieli okazję podziękować panu dyrektorowi za możliwość odbycia praktyki, która miała zarówno znaczenie pod względem zawodowym, jak i kulturowym czy językowym, bowiem oprócz zdobycia wiedzy o funkcjonowaniu niemieckiego rynku pracy i gospodarki, zwiedzili Berlin, Uniwersytet Viadrina, odwiedzili Tropikalną Wyspę i zmierzyli się w praktycznych sytuacjach z językiem niemieckim. Cały pobyt pozostawił niezapomniane wrażenia.

Następnie uczniowie, których prezentacje zostały wyróżnione przedstawili je na forum szkolnym. Po prezentacjach nastąpiło uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursów przez dyr. Jolantę Satławę oraz organizatorów tegorocznej uroczystości Annę Bieniek, Annę Momot Agatę Korytkowską- Sikorę i Joannę Tomiak.

Na zakończenie apelu kl.3b wystąpiła ze swoim programem artystycznym śpiewając piosenki w różnych językach.

Nagrody dla laureatów ufundowali:

 • Księgarnia Exlibris
 • Wydawnictwo Longman
 • Zespół Szkół nr 3

Organizatorzy mają nadzieję, że udało im się zachęcić uczniów do konsekwentnego podnoszenia poziomu znajomości języków obcych i ciągłego doskonalenia sprawności językowych.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 31
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Simple Image Gallery Extended

 

 

"Uczenie się przez całe życie" LLP - Leonardo da Vinci

4.05.- 25.05.2009r.

Staż zawodowy 10 uczniów Technikum nr 2 - kucharz w Debreczynie (Węgry)

"Tradycje i zwyczaje rodzinnych uroczystości w gastronomii" 

 

 

"Uczenie się przez całe życie" LLP - Leonardo da Vinci

31.01.-27.02.2010r

Staż zawodowy 13 uczniów Technikum nr 2 - technik ekonomista we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy)

"Staż zawodowy polskich uczniów szkół ekonomicznych w niemieckiej firmie symulacyjnej"

  

"Uczenie się przez całe życie" LLP - Leonardo da Vinci

- 27.05.2011r. Staż zawodowy 10 uczniów Technikum nr2 - technik hotelarstwa w Hawr (Francja)

"Poznajmy Normandię, jej sztukę hotelarską, historie i kulturę"

  

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS i współpracy z Uniwersytetem Jagielońskim

2.01.2009r. - 31.05.2012r.

Długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów - FENIKS

Udział 10 uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego

  

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS realizowanego przez Małopolskie Centrum Edukacji

2.11.2009r. - 31.07.2012r. 

"Talk to me! - organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży" dla 30 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego i II Liceum Profilowanego 

 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski

1.08.2010r. - 30.09.2013r.

"Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne" dla 15 uczniów II Liceum Profilowanego i 15 uczniów III liceum Ogólnokształcącego - grupy wyrównawcze oraz 15 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego - grupa rozszerzona 

 

Rok szkolny 2008/2009 w ramach PO KL współfinansowany z EFS realizowany przez OHP

"Szkoleni - Praktyka - Zatrudnienie" 

Udział 30 uczniów w zajęciach projektu. 

 

Rok szkolny 2010/2011 w ramach projektu PO KL współfinansowany z EFS realizowanego przez OHP

"Szkoleni - Praktyka - Zatrudnienie"

Udział 10 uczniów w zajęciach projektu 

 

Projekt systemowy współfinansowany w ramach PO KL EFS Narodowa Strategia Spójności

"Czas nowych możliwości" 

 

 

Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach utrzymuje wysoką pozycję w rankingu najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce!

10 stycznia 2013 roku w Warszawie odbył się XV Jubileuszowy Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych, podczas którego wręczono dyplomy najlepszym szkołom w Polsce. Ranking opiera się na wynikach egzaminu maturalnego i zawodowego.

Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera otrzymało Dyplom Srebrnej Szkoły ze względu na fakt, że od 15 lat szkoła utrzymuje się wśród najlepszych szkół zawodowych w Polsce.

W ogólnopolskim rankingu 2013 Technikum nr 2 zajęło 93 miejsce w Polsce, 10 w Małopolsce.

W rankingu egzaminu zawodowego spośród zawodów, w których szkoła kształci:

 • technik handlowiec - I miejsce w Polsce
 • kucharz - VI miejsce w Polsce
 • technik ekonomista - VII miejsce w Polsce

 

W dniach 14 - 18 stycznia 2013r. dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Wadowicach - pani Jolanta Satława, v-ce dyr. szkoły, a zarazem koordynator projektów realizowanych przez szkołę - pani Alicja Michniak oraz nauczyciel języka francuskiego - pani Maria Wiktor-Siedlecka spotkały się we Włoszech z przedstawicielami instytutu ARocca w Barcellona Pozzo di Gotta w celu omówienia szczegółów związanych z planowaną w 2014 roku organizacją stażu w ramach Programu LLP Leonardo da Vici. Dzięki nawiązanej współpracy uczniowie ZS nr 3 w Wadowicach będą mieli możliwość odbyć staż w branży gastronomicznej we Włoszech, podczas której poznają śródziemnomorską kuchnię, język włoski, sycylijskie specjały, tamtejszą kulturę, tradycję i warunki pracy.

W dniu 2 II 2013 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity w Wadowicach odbył się XIV Powiatowy Konkurs Ortograficzny O Złote Pióro Pod honorowym patronatem Zarządu Powiatu Wadowickiego. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie Naszej Szkoły.

 

 • Aleksandra Paśnik kl. 3i IV miejsce
 • Michał Kopytyński kl. 3n V miejsce
 • Szymon Mirek kl. 3h VII miejsce

Przewodniczący KJP
Jolanta Gębala

 

 

 

19 grudnia 2012 r. w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach rozegrany został turniej o wejście do finału Zawodów Powiatowych w Piłce Koszykowej Mężczyzn.

Do walki przystąpiły reprezentacje czterech szkół: ZS nr 3 z Wadowic , ZS nr 2 z Wadowic, ZSRCKU z Radoczy oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących z Wadowic.

 

20.09.-24.09.2008 w Rosenheim (Niemcy) w ramach polsko-niemieckiej współpracy nauczycieli miało miejsce szkolenie na temat: "Naszym celem sukces ucznia w przyszłym życiu zawodowym,". W szkoleniu w Niemczech uczestniczyła Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 - p. Jolanta Satława wraz z innymi nauczycielami - p. Anną Bieniek, p. Edytą Borkowską, p. Anną Gordon-Rupik, p. Anną Harańczyk, p. Magdaleną Latochą, p. Jolantą Łyczbińską- Paterak oraz p. Anną Malczyk.

 

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji (2 listopad 2021)