uczniowie szkoły

Zarząd Powiatu w Wadowicach wraz z Zespołem Szkół nr 3 w Wadowicach im. ks. prof. Józefa Tischnera zorganizował IX Targi Edukacyjno-Wydawniczo-Informacyjne, które odbyły się 17 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach przy ulicy Wojska Polskiego 13. 

IV miejsce w województwie małopolskim w tenisie stołowym drużynowym dziewcząt

04.04.2013 r w Hali sportowej „Gorce” w Nowym Targu  rozegrany został wojewódzki finał Małopolskiej Licealiady  w Tenisie Stołowym Drużynowym  Dziewcząt pod patronatem honorowym Marka Sowy – Marszałka Województwa Małopolskiego. 

Nasza Wspaniała reprezentacja w składzie:

Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich organizowany jest przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w porozumieniu z Fundacją Liceów Handlowo-Kupieckich. 

Celem Turnieju jest:

 - podnoszenie wiedzy zawodowej uczniów kształcących się w technikach ekonomicznych i handlowych; 

-  promowanie uczniów posiadających ponadprzeciętną wiedzę i zdolności menadżerskie;

-  kształtowanie postaw przedsiębiorczych;

-  rozwijanie motywacji do doskonalenia umiejętności handlowych i menadżerskich.

Uczniowie z klasy 3a, 4a i 4i pod opieką Pani Krystyny Hałat uczestniczyli 

w Studium Kompetencji Społecznych uzyskując odpowiednie certyfikaty. Studium to zorganizowała Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie i obejmowało ono cykl spotkań seminaryjnych o następującej tematyce:

- Cywilizacja informatyczna szanse i zagrożenia- prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współudziale  Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1987/1988 roku.

Jej celem jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. 

 

W marcu w naszej szkole wykłady dotyczące ekonomii przeprowadzili wykładowcy oraz studenci wyższych uczelni.

- 5 marca wykłady nt. „Prawno-psychologiczne konsekwencje uzyskania pełnoletniości”, które poprowadził przedstawiciel Wyższej Szkoły Finansów i Prawa z Bielska Białej. 

W prelekcjach brali udział uczniowie klas maturalnych.

- 11 marca warsztaty dot. rozwiązywania zadań biznesowych tzw. Case Study, które  poprowadziła przedstawicielka Studenckiego Forum Biznes Center Club. W zajęciach brali udział uczniowie zainteresowani kolejną edycją konkursu „Na Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości 2013”

                       

Poniżej znajdują zdjęcia przeprowadzonych warsztatów biznesowych.

 • IMG_5984
 • IMG_5986
 • IMG_5991
 • IMG_5996
 • IMG_5999

Simple Image Gallery Extended

Wystawa prezentuje prace uczniów Technikum Organizacji Reklamy przy Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach. Zespół Szkół nr 3 jako pierwszy w powiecie wprowadził kształcenie w ramach tego kierunku 4 lata temu. W bieżącym roku szkolnym kierunek ukończy pierwsza grupa uczniów- klasa 4i, której wystawa jest dedykowana.

Szkoła Mistrzów na Festiwalu Zawodów w Małopolsce

 W dniach 21. do 23 marca 2013r. odbyły się po raz pierwszy w Krakowie z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce pod hasłem „Wybierz swój kierunek!”. Targi Edukacyjne otworzył uroczyście Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Roman Ciepiela. Na hali przy ul. Centralnej prezentowane były w 7 sektorach zawody, których wyuczyć się można w 53 małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych. Do udziału w Festiwalu Zawodów został zaproszony Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach. 

Dnia 22.03.2013r. odbył się Rajd „Powitanie Wiosny” zorganizowany przez Oddział PTTK „Ziemia Wadowicka”. Wzięli w nim udział uczniowie należący do SKKT „Horyzont” oraz nauczyciele pani Aleksandra Gębala i pan Tomasz Skowron - nasz przewodnik. Wyruszyliśmy spod Kościoła Grobu Matki Bożej w Brodach (który wraz pozostałymi kaplicami, kościołami oraz klasztorem Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej jest na Światowej Liście Dziedzictwa Kulturowego UNESCO).  Malowniczymi, krętymi i pełnymi śniegu ścieżkami dotarliśmy do rynku w Lanckoronie. Jest to perełka na szlaku architektury drewnianej – liczne zabytkowe domy z podcieniami.  W jednym z nich, najstarszym, zlokalizowane jest regionalne Muzeum im. Antoniego Krajewskiego eksponujące miedzy innymi pamiątki po Konfederatach Barskich.

"Talk to me!"

Od 02.11.2009r. do 31.07.2012r.

uczniowie klas III Liceum Ogólnokształcącego oraz II Liceum Profilowanego biorą udział w projekcie pt. "Talk to me! - organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży"

Program realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL. 

Zajęcia obejmują:

 • Zajęcia języka angielskiego
 • Blok warsztatowy w języku angielskim
 • Językowe wycieczki szkolne

Dla najlepszych: letnie obozy językowe

FENIKS

W ZS nr 3 realizowany jest program "FENIKS - długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów" współfinansowany w ramach EFS. 

Termin realizacji: 02.01.2009r do 31.05.2012r. 

 Celami programu są między innymi:

 • Rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi
 • Uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki
 • Rozwinięcie zainteresowań poznawczo- naukowych

Program jest realizowany przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego (lider programu), Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

W projekcie bierze udział grupa 10 uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Zajęcia uczą ostrości myślenia i dogłębnego rozumienia pojęć i zjawisk fizycznych. Budują proste modele, rozpoznają i stosują funkcje matematyczne w wymiarze praktycznym. Przygotowują "projekty fizyczne" m.in. w oparciu o doświadczenia przeprowadzone w pracowniach uczelnianych.

"Inwestuj w siebie - pokonaj bariery" - rok 2008

Zespół Szkół nr 3 w Wadowicach im. Ks. Józefa Tischnera realizował w dniach od 13 października do 15 grudnia 2008r. program "Inwestuj w siebie - pokonaj bariery". W ramach programu uczniowie uczestniczyli w następujących zajęciach: 

 Rodzaj zajęć

Przedmiotowe koła zainteresowań:

 • j. angielski
 • j. niemiecki
 • matematyka
 • studio filmu obcojęzycznego
 • historia
 • wos
 • geografia
 • biologia
 • przedmioty ekonomiczne
 • Nauka pływania
 • Praca z uczniem zdolnym - twórcza matematyka

Zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia uczniów

 • biologia w doświadczeniach
 • zajęcia teatralne - Klub Miłośników Teatru WYJAZDY DO TEATRU
 • projektowanie stron www z użyciem technik multimedialnych
 • rejestracja wydarzeń szkolnych i prowadzenie multimedialnej kroniki
 • algorytmika i programowanie
 • Czy wiesz, co jesz?
 • Zajęcia z fizyki dla pasjonatów

Zajęcia o charakterze psychologiczno - pedagogicznym wspierające rozwój ucznia:

 • zajęcia "Poznajemy siebie, czyli jacy jesteśmy" - w ramach przeciwdziałania agresji dla klas pierwszych
 • zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla klas drugich
 • zajęcia z zakresu propagowania idei pierwszej pomocy oraz wolontariatu szkolnego

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze:

 • zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z:
  • j. polskiego
  • matematyki
  • j. angielskiego
  • j. niemieckiego
 • wyrównywanie różnic w poziomie wiedzy i umiejętności wynikających z uczęszczania do różnych szkół gimnazjalnych:
  • j. polski
  • elementarz matematyczny

Zajęcia o charakterze sportowo - rekreacyjnym:

 • aerobik dla zdrowia i lepszej kondycji
 • piłka siatkowa dla dziewcząt
 • piłka siatkowa dla chłopców
 • nauka tańca
 • doskonalenie umiejętności i elementów taktycznych w piłce koszykowej
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla młodzieży z oznaczoną grupą korekcyjną
 • doskonalenie technik pływania

Zajęcia kształtujące postawy przedsiębiorczości oraz podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej:

 • Środowisko naturalne w procesie gospodarowania
 • Przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej firmy
 • Zarządzanie firmą
 • Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym kraju

 "Bądź aktywny w czasie wolnym"- rok 2007

 Zespół Szkół nr 3 w Wadowicach im. Ks. Józefa Tischnera realizował w dniach od 3 września do 14 grudnia 2007r. program "Bądź aktywny w czasie wolnym" - w ramach "Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku". 

Formy realizacji programu

Dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności 

Rodzaj zajęć

Przedmiotowe koła zainteresowań:

 • j. polski
 • j. angielski
 • j. niemiecki
 • j. francuski
 • matematyka
 • historia
 • wos
 • geografia
 • biologia
 • przedmioty gastronomiczne
 • przedmioty ekonomiczne
 • SKS

Nauka pływania Praca z uczniem zdolnym

Przewidywana liczba uczniów objętych wsparciem:

 • poznawanie małej ojczyzny - kuchnia regionalna
 • z ochroną przyrody za pan brat - warsztaty proekologiczne
 • zajęcia teatralne - Klub Miłośników Sztuki
 • projektowanie stron www z użyciem technik multimedialnych
 • rejestracja wydarzeń szkolnych i prowadzenie multimedialnej kroniki
 • przygotowanie tras wędrówek po małej ojczyźnie
 • kółko filozoficzne (szerzenie filozofii patrona szkoły i umiejętności identyfikacji z wartościami życia)

Zajęcia o charakterze psychologiczno - pedagogicznym wspierające rozwój ucznia:

 • zajęcia "Poznajemy siebie, czyli jacy jesteśmy" - w ramach przeciwdziałania agresji dla klas pierwszych
 • zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla klas drugich
 • zajęcia z zakresu zapobiegania chorobom cywilizacyjnym

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze:

 • zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z:
  • j. polskiego
  • matematyki
  • j. angielskiego
  • j. niemieckiego
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego z:
  • przedmiotów ekonomicznych
  • przedmiotów gastronomicznych
  • zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego dla klas zawodowych (2k, 3p)
 • wyrównywanie różnic w poziomie wiedzy i umiejętności wynikających z uczęszczania do różnych szkół gimnazjalnych:
  • j. polski
  • elementarz matematyczny

Zajęcia o charakterze sportowo - rekreacyjnym:

 • klub chirliderek
 • piłka siatkowa

Zajęcia kształtujące postawy przedsiębiorczości oraz podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej:

 • edukacja ku kreatywności
 • koło przedsiębiorczości
 • kształcenie języków obcych w ramach zajęć "Zanim wyjedziesz do pracy w Europie":
  • j. angielski
  • j. niemiecki

Projekt "Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupę docelową stanowić będą uczniowie rozpoczynający naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2010/11.

 W dniu 14 października 2006 roku w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach odbyły się jubileuszowe obchody 60-lecia szkoły. Pragnąc zaprezentować bogactwo oraz różnorodność kulturową naszego kontynentu i jednocześnie "przez żołądek" zachęcić do nauki języków obcych Komisja Języków Obcych przy wsparciu Komisji Gastronomicznej zorganizowała Dzień Języków Obcych pod hasłem "Smaki Europy."

Stoiska językowe reprezentowane były przez potrawy z kuchni narodów, których języków naucza się w Zespole Szkół nr 3. Przedstawiono kuchnię angielską, niemiecką, austriacką, szwajcarską, francuską i rosyjską. Kuchnię angielską reprezentowały: keks, herbata po angielsku oraz ciasteczka drożdżowe, kuchnię niemiecką; piernik i zakąska z krakersów, kuchnię austriacką; tort wiedeński oraz kawa po wiedeńsku, kuchnię szwajcarską; fondue, kuchnię francuską; croissant, tarta owocowa, zaś kuchnię rosyjską; kulebiak oraz herbata ze smażonymi konfiturami z truskawek.

Za przygotowanie i prezentację poszczególnych stoisk odpowiedzialni byli członkowie Komisji Języków Obcych:

kuchnia angielska: lic. Agnieszka Studnicka, mgr Maria Romańska,

kuchnia niemiecka: mgr Anna Bieniek,

kuchnia austriacka: mgr Agata Korytkowska, mgr Beata Wojna,

kuchnia szwajcarska: mgr Zofia Korzeniowska-Wójcik,

kuchnia francuska: mgr Maria Wiktor-Siedlecka, mgr Ewa Kozioł,

kuchnia rosyjska: mgr Lucyna Opidowicz

oraz uczniowie.

Za muzykę odpowiadała lic. Anna Jekiełek.

Napisy wykonała: mgr Edyta Borkowska.

Nadzór nad przygotowaniem potraw z ramienia Komisji Gastronomicznej miały: mgr inż. Małgorzata Widlarz, mgr inż. Katarzyna Kotowicz-Mamcarczyk, mgr Renata Bizoń.

Pomysłodawcą kształtu Dnia Języków Obcych była dyr. mgr inż. Alicja Michniak, która wraz z mgr Jolantą Łyczbińską-Paterak sprawowały opiekę nad całością imprezy.

Tło i wystrój stoisk stanowiły rekwizyty oraz potrawy charakterystyczne dla narodów, których kuchnie zaprezentowano, wykonane przez uczniów Zespołu Szkół nr 3 pod kierunkiem nauczycieli języków obcych i nauczycieli przedmiotów gastronomicznych. Atmosferę obcojęzyczną podkreślała muzyka typowa dla poszczególnych europejskich krajów.

Impreza uświetniła oraz wpisała się w obchody 60-lecia Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach.

Anna Bieniek

 • zd1
 • zd2
 • zd4

Simple Image Gallery Extended

 

 • zd1
 • zd2
 • zd3
 • zd4
 • zd5
 • zd6

Simple Image Gallery Extended

Placówki służące wsparciem i pomocą dla uczniów i ich rodzin:

Powiatowe Centrum Wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
(oferuje pomoc psychologa, prawnika, pracownika socjalnego)
ul. Mickiewicza 15 tel. 33 870 90 00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
ul. E. i K.Wojtyłów 16 tel. 33 873 10 50
(oferuje pomoc psychologa, pedagoga, logopedy)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie
os. Metalowców 10 tel. 33 875 44 02
(oferuje pomoc psychologa, pedagoga, logopedy)

Punkt Pomocy Rodzinie przy Stowarzyszeniu "VICTORIA" w Wadowicach
al. Wolności 52 tel. 33 873 33 20, 33 873 33 21

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Wadowicach
ul. Karmelicka 5 tel. 33 872 13 67

Poradnia Przykliniczna dla Dzieci i Młodzieży Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie
ul. Kopernika 21 tel. 12 424 87 43

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Specjalistyczne Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Krakowie
al. Pokoju 2a tel. 12 412 24 67

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień od alkoholu
"PRO VITA" w Krakowie ul. Estery 6 tel. 12 421 95 67

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul Radziwiłowska 8b, tel. 12 421 92 82

Powyższe placówki świadczą swoją pomoc nieodpłatnie.


Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
116 111

Młodzieżowy Telefon Zaufania 988

Bezpłatna linia telefoniczna dla osób potrzebujących pomocy psychologicznej (od poniedziałku do piątku 14:00-22:00)
116 123

Niebieska Linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
0 801 12 00 02

Antynarkotykowy telefon zaufania
0 801 199 990

Anonimowy Telefon o Przestępstwach "Powstrzymać przemoc",
tel. 12 615 22 22

Telefon Zaufania dla kobiet i dziewcząt w ciąży - tel. 12 623 73 04
(pn.10:00-12:00; śr.czw. 18:00-20:00)

Kuratorium Oświaty w Krakowie
12 422 99 18

Kuratorium Oświaty w Krakowie/ delegatura w Wadowicach
33 82 333 24

Każdy kto posiada opinię psychologiczno-pedagogiczną powinien złożyć ją na dziennik podawczy w sekretariacie bądź przynieś do pedagoga szkolnego pok. 105.

W zawiązku z nowelizacją ustawy o pomocy psychologiczno-pedagogicznej każda opinia wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną po 4 klasie szkoły podstawowej jest aktualna. Nie ma potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań.

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji (8 październik 2021)