uczniowie szkoły

W marcu w naszej szkole wykłady dotyczące ekonomii przeprowadzili wykładowcy oraz studenci wyższych uczelni.

- 5 marca wykłady nt. „Prawno-psychologiczne konsekwencje uzyskania pełnoletniości”, które poprowadził przedstawiciel Wyższej Szkoły Finansów i Prawa z Bielska Białej. 

W prelekcjach brali udział uczniowie klas maturalnych.

- 11 marca warsztaty dot. rozwiązywania zadań biznesowych tzw. Case Study, które  poprowadziła przedstawicielka Studenckiego Forum Biznes Center Club. W zajęciach brali udział uczniowie zainteresowani kolejną edycją konkursu „Na Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości 2013”

                       

Poniżej znajdują zdjęcia przeprowadzonych warsztatów biznesowych.

 • IMG_5984
 • IMG_5986
 • IMG_5991
 • IMG_5996
 • IMG_5999

Simple Image Gallery Extended

Wystawa prezentuje prace uczniów Technikum Organizacji Reklamy przy Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach. Zespół Szkół nr 3 jako pierwszy w powiecie wprowadził kształcenie w ramach tego kierunku 4 lata temu. W bieżącym roku szkolnym kierunek ukończy pierwsza grupa uczniów- klasa 4i, której wystawa jest dedykowana.

Szkoła Mistrzów na Festiwalu Zawodów w Małopolsce

 W dniach 21. do 23 marca 2013r. odbyły się po raz pierwszy w Krakowie z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce pod hasłem „Wybierz swój kierunek!”. Targi Edukacyjne otworzył uroczyście Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Roman Ciepiela. Na hali przy ul. Centralnej prezentowane były w 7 sektorach zawody, których wyuczyć się można w 53 małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych. Do udziału w Festiwalu Zawodów został zaproszony Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach. 

Dnia 22.03.2013r. odbył się Rajd „Powitanie Wiosny” zorganizowany przez Oddział PTTK „Ziemia Wadowicka”. Wzięli w nim udział uczniowie należący do SKKT „Horyzont” oraz nauczyciele pani Aleksandra Gębala i pan Tomasz Skowron - nasz przewodnik. Wyruszyliśmy spod Kościoła Grobu Matki Bożej w Brodach (który wraz pozostałymi kaplicami, kościołami oraz klasztorem Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej jest na Światowej Liście Dziedzictwa Kulturowego UNESCO).  Malowniczymi, krętymi i pełnymi śniegu ścieżkami dotarliśmy do rynku w Lanckoronie. Jest to perełka na szlaku architektury drewnianej – liczne zabytkowe domy z podcieniami.  W jednym z nich, najstarszym, zlokalizowane jest regionalne Muzeum im. Antoniego Krajewskiego eksponujące miedzy innymi pamiątki po Konfederatach Barskich.

"Talk to me!"

Od 02.11.2009r. do 31.07.2012r.

uczniowie klas III Liceum Ogólnokształcącego oraz II Liceum Profilowanego biorą udział w projekcie pt. "Talk to me! - organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży"

Program realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL. 

Zajęcia obejmują:

 • Zajęcia języka angielskiego
 • Blok warsztatowy w języku angielskim
 • Językowe wycieczki szkolne

Dla najlepszych: letnie obozy językowe

FENIKS

W ZS nr 3 realizowany jest program "FENIKS - długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów" współfinansowany w ramach EFS. 

Termin realizacji: 02.01.2009r do 31.05.2012r. 

 Celami programu są między innymi:

 • Rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi
 • Uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki
 • Rozwinięcie zainteresowań poznawczo- naukowych

Program jest realizowany przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego (lider programu), Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

W projekcie bierze udział grupa 10 uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Zajęcia uczą ostrości myślenia i dogłębnego rozumienia pojęć i zjawisk fizycznych. Budują proste modele, rozpoznają i stosują funkcje matematyczne w wymiarze praktycznym. Przygotowują "projekty fizyczne" m.in. w oparciu o doświadczenia przeprowadzone w pracowniach uczelnianych.

"Inwestuj w siebie - pokonaj bariery" - rok 2008

Zespół Szkół nr 3 w Wadowicach im. Ks. Józefa Tischnera realizował w dniach od 13 października do 15 grudnia 2008r. program "Inwestuj w siebie - pokonaj bariery". W ramach programu uczniowie uczestniczyli w następujących zajęciach: 

 Rodzaj zajęć

Przedmiotowe koła zainteresowań:

 • j. angielski
 • j. niemiecki
 • matematyka
 • studio filmu obcojęzycznego
 • historia
 • wos
 • geografia
 • biologia
 • przedmioty ekonomiczne
 • Nauka pływania
 • Praca z uczniem zdolnym - twórcza matematyka

Zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia uczniów

 • biologia w doświadczeniach
 • zajęcia teatralne - Klub Miłośników Teatru WYJAZDY DO TEATRU
 • projektowanie stron www z użyciem technik multimedialnych
 • rejestracja wydarzeń szkolnych i prowadzenie multimedialnej kroniki
 • algorytmika i programowanie
 • Czy wiesz, co jesz?
 • Zajęcia z fizyki dla pasjonatów

Zajęcia o charakterze psychologiczno - pedagogicznym wspierające rozwój ucznia:

 • zajęcia "Poznajemy siebie, czyli jacy jesteśmy" - w ramach przeciwdziałania agresji dla klas pierwszych
 • zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla klas drugich
 • zajęcia z zakresu propagowania idei pierwszej pomocy oraz wolontariatu szkolnego

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze:

 • zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z:
  • j. polskiego
  • matematyki
  • j. angielskiego
  • j. niemieckiego
 • wyrównywanie różnic w poziomie wiedzy i umiejętności wynikających z uczęszczania do różnych szkół gimnazjalnych:
  • j. polski
  • elementarz matematyczny

Zajęcia o charakterze sportowo - rekreacyjnym:

 • aerobik dla zdrowia i lepszej kondycji
 • piłka siatkowa dla dziewcząt
 • piłka siatkowa dla chłopców
 • nauka tańca
 • doskonalenie umiejętności i elementów taktycznych w piłce koszykowej
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla młodzieży z oznaczoną grupą korekcyjną
 • doskonalenie technik pływania

Zajęcia kształtujące postawy przedsiębiorczości oraz podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej:

 • Środowisko naturalne w procesie gospodarowania
 • Przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej firmy
 • Zarządzanie firmą
 • Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym kraju

 "Bądź aktywny w czasie wolnym"- rok 2007

 Zespół Szkół nr 3 w Wadowicach im. Ks. Józefa Tischnera realizował w dniach od 3 września do 14 grudnia 2007r. program "Bądź aktywny w czasie wolnym" - w ramach "Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku". 

Formy realizacji programu

Dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności 

Rodzaj zajęć

Przedmiotowe koła zainteresowań:

 • j. polski
 • j. angielski
 • j. niemiecki
 • j. francuski
 • matematyka
 • historia
 • wos
 • geografia
 • biologia
 • przedmioty gastronomiczne
 • przedmioty ekonomiczne
 • SKS

Nauka pływania Praca z uczniem zdolnym

Przewidywana liczba uczniów objętych wsparciem:

 • poznawanie małej ojczyzny - kuchnia regionalna
 • z ochroną przyrody za pan brat - warsztaty proekologiczne
 • zajęcia teatralne - Klub Miłośników Sztuki
 • projektowanie stron www z użyciem technik multimedialnych
 • rejestracja wydarzeń szkolnych i prowadzenie multimedialnej kroniki
 • przygotowanie tras wędrówek po małej ojczyźnie
 • kółko filozoficzne (szerzenie filozofii patrona szkoły i umiejętności identyfikacji z wartościami życia)

Zajęcia o charakterze psychologiczno - pedagogicznym wspierające rozwój ucznia:

 • zajęcia "Poznajemy siebie, czyli jacy jesteśmy" - w ramach przeciwdziałania agresji dla klas pierwszych
 • zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla klas drugich
 • zajęcia z zakresu zapobiegania chorobom cywilizacyjnym

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze:

 • zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z:
  • j. polskiego
  • matematyki
  • j. angielskiego
  • j. niemieckiego
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego z:
  • przedmiotów ekonomicznych
  • przedmiotów gastronomicznych
  • zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego dla klas zawodowych (2k, 3p)
 • wyrównywanie różnic w poziomie wiedzy i umiejętności wynikających z uczęszczania do różnych szkół gimnazjalnych:
  • j. polski
  • elementarz matematyczny

Zajęcia o charakterze sportowo - rekreacyjnym:

 • klub chirliderek
 • piłka siatkowa

Zajęcia kształtujące postawy przedsiębiorczości oraz podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej:

 • edukacja ku kreatywności
 • koło przedsiębiorczości
 • kształcenie języków obcych w ramach zajęć "Zanim wyjedziesz do pracy w Europie":
  • j. angielski
  • j. niemiecki

Projekt "Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupę docelową stanowić będą uczniowie rozpoczynający naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2010/11.

 W dniu 14 października 2006 roku w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach odbyły się jubileuszowe obchody 60-lecia szkoły. Pragnąc zaprezentować bogactwo oraz różnorodność kulturową naszego kontynentu i jednocześnie "przez żołądek" zachęcić do nauki języków obcych Komisja Języków Obcych przy wsparciu Komisji Gastronomicznej zorganizowała Dzień Języków Obcych pod hasłem "Smaki Europy."

Stoiska językowe reprezentowane były przez potrawy z kuchni narodów, których języków naucza się w Zespole Szkół nr 3. Przedstawiono kuchnię angielską, niemiecką, austriacką, szwajcarską, francuską i rosyjską. Kuchnię angielską reprezentowały: keks, herbata po angielsku oraz ciasteczka drożdżowe, kuchnię niemiecką; piernik i zakąska z krakersów, kuchnię austriacką; tort wiedeński oraz kawa po wiedeńsku, kuchnię szwajcarską; fondue, kuchnię francuską; croissant, tarta owocowa, zaś kuchnię rosyjską; kulebiak oraz herbata ze smażonymi konfiturami z truskawek.

Za przygotowanie i prezentację poszczególnych stoisk odpowiedzialni byli członkowie Komisji Języków Obcych:

kuchnia angielska: lic. Agnieszka Studnicka, mgr Maria Romańska,

kuchnia niemiecka: mgr Anna Bieniek,

kuchnia austriacka: mgr Agata Korytkowska, mgr Beata Wojna,

kuchnia szwajcarska: mgr Zofia Korzeniowska-Wójcik,

kuchnia francuska: mgr Maria Wiktor-Siedlecka, mgr Ewa Kozioł,

kuchnia rosyjska: mgr Lucyna Opidowicz

oraz uczniowie.

Za muzykę odpowiadała lic. Anna Jekiełek.

Napisy wykonała: mgr Edyta Borkowska.

Nadzór nad przygotowaniem potraw z ramienia Komisji Gastronomicznej miały: mgr inż. Małgorzata Widlarz, mgr inż. Katarzyna Kotowicz-Mamcarczyk, mgr Renata Bizoń.

Pomysłodawcą kształtu Dnia Języków Obcych była dyr. mgr inż. Alicja Michniak, która wraz z mgr Jolantą Łyczbińską-Paterak sprawowały opiekę nad całością imprezy.

Tło i wystrój stoisk stanowiły rekwizyty oraz potrawy charakterystyczne dla narodów, których kuchnie zaprezentowano, wykonane przez uczniów Zespołu Szkół nr 3 pod kierunkiem nauczycieli języków obcych i nauczycieli przedmiotów gastronomicznych. Atmosferę obcojęzyczną podkreślała muzyka typowa dla poszczególnych europejskich krajów.

Impreza uświetniła oraz wpisała się w obchody 60-lecia Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach.

Anna Bieniek

 • zd1
 • zd2
 • zd4

Simple Image Gallery Extended

 

 • zd1
 • zd2
 • zd3
 • zd4
 • zd5
 • zd6

Simple Image Gallery Extended

30.10.2008 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Anny Gordon-Rupik i Agaty Korytkowskiej zorganizowali Dzień Języków Obcych. Tą inicjatywą starali się przybliżać klimaty panujące w różnych krajach, takich jak: Wielka Brytania, Niemcy, Stany Zjednoczone, Francja.

Część artystyczna rozpoczęły piosenki irlandzka "Golol" w wykonaniu Magdy Kalinki z IV c oraz niemiecka "Biene Naja", a zaśpiewała ją Paulina Bernat. Z zachodniej Europy do Stanów Zjednoczonych przeniósł zabranych Piotr Matuszyk z Ii . Wszyscy, a szczególnie płeć piękna słuchali, oczarowani broadwayowskim klimatem. Z Nowego Yorku prosto do miasta zakochanych - Paryża - zabrały nas Asia Kudlińska i Ilona Rempała z "Milordem" Edith Piaf. Całość uwieńczył występ Basi Dębskiej z 2j, która wykonując piosenkę Mieczysława Szcześniaka, udowodniła, że wszystkie drogi i tak prowadzą do Polski.

W dniu tym nagrodziliśmy również laureatów konkursów zorganizowanych przez nauczycieli naszej szkoły.

W konkursie wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych zwyciężyli: Monika Pławny (1 miejsce) i Daniel Turała (2 miejsce), krajów niemieckojęzycznych, Marcelina Katcisia (1 miejsce), Wojciech Szczygieł, Patrycja Fląder, Filip Sabuda, Natalia Rakowska, Katarzyna Praciak (2 miejsce), piotr Bułach (3 miejsce).

Rywalizacji w zakresie wiedzy o kulturze towarzyszyły konkursy plastyczno-fotograficzny, gdzie uczniowie za pomocą różnorodnych technik artystycznych mogli przedstawić swój sposób patrzenia na zwyczaje oraz kulturę krajów niemieckiego, francuskiego i angielskiego obszaru językowego. Nagrody otrzymali Arlena Sarapata z klasy IVc (1 miejsce), Marcin Stawowy - 2b (2 miejsce), oraz Aleksandra Warchał - 1m i Anna Bisaga - 4c (3 miejsce).

Nagrody ufundowali nauczyciele języków obcych: Zofia Korzeniowska-Wójcik, Anna Nalcyk, Anna Pieniek, Maria Wiktor-Siedlecka, Ewa Kozioł, Anna Bliźniak, Anna Gordon-Rupik, Agata Korytkowska.

 • 1
 • zd10
 • zd11
 • zd12
 • zd13
 • zd14
 • zd15
 • zd2
 • zd3
 • zd4
 • zd5
 • zd6
 • zd7
 • zd8
 • zd9

Simple Image Gallery Extended

Zgodnie z kilkuletnią już tradycją w październiku 2009 w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Języków Obcych przygotowane przez nauczycieli języków obcych oraz ich uczniów.

W ramach obchodów tego święta uczniowie ZS3 mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy o krajach europejskich i uczestnictwa w konkursie wiedzy o Anglii, Londynie oraz o krajach niemieckojęzycznych. Konkurs odbył się dnia 21.X.2009. Jego laureatami zostali:

Konkurs o krajach niemieckojęzycznych: 

    I miejsce - Katarzyna Praciak 

    II miejsce - Bernadetta Bąk 

    III miejsce Ilona Królik 

Pytania konkursowe przygotowała Anna Malczyk.

Konkurs o Londynie, Konkurs wiedzy o Anglii - pytania konkursowe opracowała Anna Bliźniak Laureaci:

Jończyk Elżbieta 2m

Guńka Gabriela 2h

Tatka Ewa 3b

Jutka Krzysztof 3n

Kopytyńska Agnieszka 2j

Pławny Monika 3m

Perlińska Ewa 2j

Grzesiek Kamil 2j

pytania konkursowe przygotowały Anna Gordon, Magdalena Kościelniak

Dnia 28 X. 2009 odbył się konkurs piosenki obcojęzycznej. Uczniowie mieli okazję zaprezentować piosenki w językach angielskim, niemieckim, czeskim, hiszpańskim i francuskim. - udowadniając, że nauka języków nie musi być tylko ciężką pracą, ale może być dobrą zabawą i rozrywką. Przy dźwiękach muzyki dobrze bawiła się również publiczność - klasy, których przedstawiciele brali udział w konkursie oraz klasy pierwsze - mamy nadzieję, że październikowa impreza zachęci ich i zmotywuje do jeszcze pilniejszej nauki języków obcych. Konkurs prowadziła klasa 2i, która na koniec wykonała kanon "Panie Janie" we wszystkich znanych sobie językach. 

Jury pod przewodnictwem dyr. Alicji Michniak wyróżniło następujących uczniów:

    I miejsce: zespół 2i 

    II miejsce: Anna Stanek 3m 

    III miesjsce: Anna Spisak, Joanna Kudlińska 3b, Barbara Dębska 3j

wyróżnienia: 

    zespół 1m 

    zespół 2n

Anna Młodzik 1m

Nagrody w konkursach ufundowali: 

Rada Rodziców ZS3 

księgarnia Exlibris 

wydawnictwo Longman 

wydawnictwo W SZ PWN 

Nauczyciele organizujący Dzień Języków Obcych :

mgr Anna Malczyk, mgr Ewa Kozioł, mgr Maria Wiktor - Siedlecka

 

W październiku 2010 roku w związku z corocznym "Dniem Języków Obcych" nauczyciele języków obcych Zespołu Szkół nr 3 w Wadowicach zorganizowali kilka konkursów oraz uroczysty apel, których celem było zachęcenie uczniów do większego zaangażowania w uczenie się języków, poznawanie obyczajów, historii i kultury innych narodów oraz pokazanie, jak ważna jest dobra znajomość języków obcych.

W dniu 21.10.2010 roku odbył się konkurs wiedzy o krajach anglo-, niemiecko- i francuskojęzycznych. 

Jego laureatami zostali:

Konkurs o krajach anglojęzycznych:

 •     I miejsce: Piotr Łukasik kl. 2n
 •     II miejsce: Marcin Sobolewski kl. 2m 
 •     III miejsce: Patrycja Konarska kl.3b, Gabriel Najduch kl.2n, Wojciech Banaś kl.2n 

Pytania konkursowe opracowała Anna Bliźniak.

Konkurs o krajach niemieckojęzycznych: 

 •     I miejsce: Agnieszka Dyrcz kl.3m 
 •     II miejsce: Anna Pływacz kl.3m 
 •     III miejsce: Anna Skibińska kl.1a 

Pytania konkursowe opracowała Anna Bieniek.

Konkurs wiedzy o krajach francuskojęzycznych:

 •     I miejsce: Kamil Grzesiek kl.3h
 •     II miejsce: Katarzyna Filek kl.1h, Mariola Kwiatek kl. 1h 
 •     III miejsce: Szymon Mirowski kl.1h 

Pytania konkursowe opracowała Maria Wiktor-Siedlecka.

Dnia 25.10.2010 roku uczniowie zaprezentowali przed jury plany 5-dniowych wycieczek po wybranych obszarach niemiecko- ,anglo- i francuskojęzycznych. W ciągu 15 minut starali się przybliżyć historię, tradycje oraz obyczaje panujące w różnych zakątkach świata. Wszystkie prezentacje były starannie opracowane. Uczniowie wykazali się nie tylko doskonałą wiedzą na temat wybranych miejsc, ale również talentami plastycznymi, muzycznymi oraz fantazją. 

Jury w składzie: v-ce dyr. Alicja Michniak, Anna Bieniek, Anna Momot, Agata Korytkowska-Sikora oraz Joanna Tomiak przyznało następujące miejsca: 

 •     I miejsce: Karolina Litwa, Patrycja Brusik kl. 2m 
 •     II miejsce: Adrian Boba, Dariusz Brusik, Karol Sikora kl. 3n 
 •     III miejsce: Jolanta Lasek, Dominika Maj kl. 3b 
 •     Wyróżnienie: Żaneta Wcisło, Tomasz Wierciak kl.3i

Zwieńczeniem obchodów "Dnia Języków Obcych" był uroczysty apel na sali gimnastycznej dnia 29.10.2010 roku. Apel rozpoczął się od przemówienia dyr. Jolanty Satławy, która podkreśliła, jak ważna w dzisiejszych czasach jest nauka i znajomość języków obcych.

Następnie 13 uczniów klasy czwartej technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista przedstawiło multimedialną relację z realizacji Programu Leonardo da Vinci, w ramach którego odbyli w dn. 31.01. - 27.02.2010r. we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) praktykę zawodową pt. "Staż zawodowy polskich uczniów szkół ekonomicznych w niemieckiej firmie symulacyjnej". Praktyka w Niemczech była możliwa dzięki nawiązaniu współpracy p. v-ce dyr. A. Michniak z Internationaler Bund Polska . Dyrektor IB - pan Grzegorz Grzonka wręczył podczas apelu uczestnikom stażu Europass Mobilności - dokument potwierdzający zdobyte przez uczniów umiejętności zawodowe i językowe. Stażyści mieli okazję podziękować panu dyrektorowi za możliwość odbycia praktyki, która miała zarówno znaczenie pod względem zawodowym, jak i kulturowym czy językowym, bowiem oprócz zdobycia wiedzy o funkcjonowaniu niemieckiego rynku pracy i gospodarki, zwiedzili Berlin, Uniwersytet Viadrina, odwiedzili Tropikalną Wyspę i zmierzyli się w praktycznych sytuacjach z językiem niemieckim. Cały pobyt pozostawił niezapomniane wrażenia.

Następnie uczniowie, których prezentacje zostały wyróżnione przedstawili je na forum szkolnym. Po prezentacjach nastąpiło uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursów przez dyr. Jolantę Satławę oraz organizatorów tegorocznej uroczystości Annę Bieniek, Annę Momot Agatę Korytkowską- Sikorę i Joannę Tomiak.

Na zakończenie apelu kl.3b wystąpiła ze swoim programem artystycznym śpiewając piosenki w różnych językach.

Nagrody dla laureatów ufundowali:

 • Księgarnia Exlibris
 • Wydawnictwo Longman
 • Zespół Szkół nr 3

Organizatorzy mają nadzieję, że udało im się zachęcić uczniów do konsekwentnego podnoszenia poziomu znajomości języków obcych i ciągłego doskonalenia sprawności językowych.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 31
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Simple Image Gallery Extended

 

 

"Uczenie się przez całe życie" LLP - Leonardo da Vinci

4.05.- 25.05.2009r.

Staż zawodowy 10 uczniów Technikum nr 2 - kucharz w Debreczynie (Węgry)

"Tradycje i zwyczaje rodzinnych uroczystości w gastronomii" 

 

 

"Uczenie się przez całe życie" LLP - Leonardo da Vinci

31.01.-27.02.2010r

Staż zawodowy 13 uczniów Technikum nr 2 - technik ekonomista we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy)

"Staż zawodowy polskich uczniów szkół ekonomicznych w niemieckiej firmie symulacyjnej"

  

"Uczenie się przez całe życie" LLP - Leonardo da Vinci

- 27.05.2011r. Staż zawodowy 10 uczniów Technikum nr2 - technik hotelarstwa w Hawr (Francja)

"Poznajmy Normandię, jej sztukę hotelarską, historie i kulturę"

  

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS i współpracy z Uniwersytetem Jagielońskim

2.01.2009r. - 31.05.2012r.

Długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów - FENIKS

Udział 10 uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego

  

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS realizowanego przez Małopolskie Centrum Edukacji

2.11.2009r. - 31.07.2012r. 

"Talk to me! - organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży" dla 30 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego i II Liceum Profilowanego 

 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski

1.08.2010r. - 30.09.2013r.

"Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne" dla 15 uczniów II Liceum Profilowanego i 15 uczniów III liceum Ogólnokształcącego - grupy wyrównawcze oraz 15 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego - grupa rozszerzona 

 

Rok szkolny 2008/2009 w ramach PO KL współfinansowany z EFS realizowany przez OHP

"Szkoleni - Praktyka - Zatrudnienie" 

Udział 30 uczniów w zajęciach projektu. 

 

Rok szkolny 2010/2011 w ramach projektu PO KL współfinansowany z EFS realizowanego przez OHP

"Szkoleni - Praktyka - Zatrudnienie"

Udział 10 uczniów w zajęciach projektu 

 

Projekt systemowy współfinansowany w ramach PO KL EFS Narodowa Strategia Spójności

"Czas nowych możliwości" 

 

 

Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach utrzymuje wysoką pozycję w rankingu najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce!

10 stycznia 2013 roku w Warszawie odbył się XV Jubileuszowy Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych, podczas którego wręczono dyplomy najlepszym szkołom w Polsce. Ranking opiera się na wynikach egzaminu maturalnego i zawodowego.

Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera otrzymało Dyplom Srebrnej Szkoły ze względu na fakt, że od 15 lat szkoła utrzymuje się wśród najlepszych szkół zawodowych w Polsce.

W ogólnopolskim rankingu 2013 Technikum nr 2 zajęło 93 miejsce w Polsce, 10 w Małopolsce.

W rankingu egzaminu zawodowego spośród zawodów, w których szkoła kształci:

 • technik handlowiec - I miejsce w Polsce
 • kucharz - VI miejsce w Polsce
 • technik ekonomista - VII miejsce w Polsce

 

W dniach 14 - 18 stycznia 2013r. dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Wadowicach - pani Jolanta Satława, v-ce dyr. szkoły, a zarazem koordynator projektów realizowanych przez szkołę - pani Alicja Michniak oraz nauczyciel języka francuskiego - pani Maria Wiktor-Siedlecka spotkały się we Włoszech z przedstawicielami instytutu ARocca w Barcellona Pozzo di Gotta w celu omówienia szczegółów związanych z planowaną w 2014 roku organizacją stażu w ramach Programu LLP Leonardo da Vici. Dzięki nawiązanej współpracy uczniowie ZS nr 3 w Wadowicach będą mieli możliwość odbyć staż w branży gastronomicznej we Włoszech, podczas której poznają śródziemnomorską kuchnię, język włoski, sycylijskie specjały, tamtejszą kulturę, tradycję i warunki pracy.

W dniu 2 II 2013 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity w Wadowicach odbył się XIV Powiatowy Konkurs Ortograficzny O Złote Pióro Pod honorowym patronatem Zarządu Powiatu Wadowickiego. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie Naszej Szkoły.

 

 • Aleksandra Paśnik kl. 3i IV miejsce
 • Michał Kopytyński kl. 3n V miejsce
 • Szymon Mirek kl. 3h VII miejsce

Przewodniczący KJP
Jolanta Gębala

 

 

 

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji