uczniowie szkoły

Od 16 marca do 25 marca 2020r.  szkoła zamknięta!

Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Szczegółowe informacje mozna znależć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Warsztaty dla Ósmoklasistów zostały odwołane

 


 

Drodzy Ósmoklasiści

Wkrótce będziecie wybierać szkołę ponadgimnazjalną, dlatego ważne jest rozpoznanie swoich predyspozycji i określenie zainteresowań, które chcecie rozwijać.

Chcąc ułatwić Wam wybór szkoły serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 8, rozważających wybór zawodu technik handlowiec lub ekonomista oraz sprzedawca na Warsztaty, które odbędą się 23.03.2019r. o godz. 15.00-18.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr1 Wadowicach w sali nr 206 /II piętro/

W programie warsztatów:

  • informacja o zawodzie technik handlowiec, ekonomista oraz sprzedawca
  • gry, zabawy i konkursy
  • możliwość obejrzenia szkoły
  • liczne niespodzianki

Zapraszamy!

Z związku z informacją na temat rozprzestrzeniania się na świecie koronawirusa, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach apeluje do Rodziców uczniów, którzy w ostatnim czasie przebywali w rejonach występowania koronawirusa, aby obserwowali ewentualne występowanie objawów u siebie lub dziecka i w razie ich wystąpienia zgłosili się (telefonicznie lub osobiście) do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wadowicach lub szpitala zakaźnego (Myślenice, Kraków) oraz poinformowanie o tym fakcie Dyrektora Szkoły. Dyrektor CKZiU Nr 1 apeluje do rodziców tych uczniów o pozostanie w domu w okresie 14 dni od momentu powrotu z rejonów występowania koronowirusa lub ewentualnego kontaktu z osobami powracającymi z tych obszarów. Nauczyciele przygotują materiały dotyczące treści realizowanych na zajęciach edukacyjnych dla uczniów nieobecnychw szkole z powodu kwarantanny i prześlą im drogą elektroniczną.

W związku z próbnym egzaminem maturalnym z języka polskiego w dniu 02.01.2020r. (czwartek) zajęcia lekcyjne zostają skrócone do 30 minut i odbywają się wg poniższego harmonogramu:

W związku z próbnym egzaminem maturalnym z matematyki oraz zebraniem Rady Pedagogicznej w dniu 20.01.2020r. (poniedziałek) zajęcia lekcyjne zostają skrócone do 30 minut i odbywają się wg poniższego harmonogramu:

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji (9 wrzesień 2021)