uczniowie szkoły

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2020/2021 mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 poz. 1227) oraz uchwała nr 89/2020 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022.

Wnioski należy pobrać z załączników, wypełnić i złożyć do 9.09.2020 r. do gabinetu pedagoga szkolnego pokój 105. Należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem telefonu 506-653-698

Więcej informacji pod adresem: https://kuratorium.krakow.pl/wyprawka-szkolna-2020-ostateczne-dane/

Zarządzenie Dyrektora CKZiU Nr 1 w Wadowicach (PDF)

List Ministra Edukacji Narodowej (PDF)

bezpieczny uczenbezpieczny rodzic

List Dyrektora CKZiU Nr 1 w Wadowicach (PDF)

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji (9 wrzesień 2021)