uczniowie szkoły

W dniu 14.09.2018r. (piątek) o godz. 15.30 odbędziesię zebranie Rady Pedagogicznej. Zajęcia zostają skrócone do 30 minut i będą się odbywać wg poniższego harmonogramu:

nr godz.
0 7.10 – 7.40
1 7.45 – 8.15
2 8.20 – 8.50
3 8.55 – 9.25
4 9.30 – 10.00
5 10.05 – 10.35
6 10.45 – 11.15
7 11.20 – 11.50
8 - 1ppł 11.55 – 12.25
9 - 2 ppł 12.30 – 13.00
10 - 3 ppł 13.10 – 13.40
11 - 4 ppł 13.45 – 14.15
12 - 5 ppł 14.20 – 14.50
13 - 6ppł 14.55 – 15.25

1cs/s – od 8.00 – 10.35
3kp/p – p. Cabak – od 10.05 – 13.00
2kp/p – p. Leśniak – od 8.00 – 10.30
3kp/k – p. Gibas – od 10.30 – 13.30


wydawanie obiadów od godz. 10.30 – 13.10

 

 

 

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

Karta Szkolna

tablica malopolska

akcja

  ■    Plan lekcji (grudzień 2019)