uczniowie szkoły

Z związku z informacją na temat rozprzestrzeniania się na świecie koronawirusa, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach apeluje do Rodziców uczniów, którzy w ostatnim czasie przebywali w rejonach występowania koronawirusa, aby obserwowali ewentualne występowanie objawów u siebie lub dziecka i w razie ich wystąpienia zgłosili się (telefonicznie lub osobiście) do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wadowicach lub szpitala zakaźnego (Myślenice, Kraków) oraz poinformowanie o tym fakcie Dyrektora Szkoły. Dyrektor CKZiU Nr 1 apeluje do rodziców tych uczniów o pozostanie w domu w okresie 14 dni od momentu powrotu z rejonów występowania koronowirusa lub ewentualnego kontaktu z osobami powracającymi z tych obszarów. Nauczyciele przygotują materiały dotyczące treści realizowanych na zajęciach edukacyjnych dla uczniów nieobecnychw szkole z powodu kwarantanny i prześlą im drogą elektroniczną.

Działania profilaktyczne na terenie CKZiU Nr 1 zgodnie z wytycznymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wadowicach:

  • utrzymanie higieny rąk – częste mycie rąk zgodnie z instrukcją umieszczoną w toaletach,
  • w przypadku kataru stosowanie chusteczek jednorazowych i niezwłoczne wyrzucanie ich do kosza,
  • wietrzenie sal na każdej przerwie,
  • przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych pogadanek nt. profilaktyki antywirusowej,
  • uczniowie oraz pracownicy z objawami przeziębień nie powinni przychodzić do szkoły.

Wychowawcy klas zapoznają Uczniów i Rodziców z informacją z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego – https://gis.gov.pl/.

Proszę także zapoznać się z komunikatem Kuratorium: https://kuratorium.krakow.pl/komunikat-w-zakresie-srodkow-ochronnych-przeciwko-koronawirusowi/

Dyrektor CKZiU nr 1 w Wadowicach przypomina, że uczniów obejmuje obowiązek nauki i nie należy planować w trakcie roku szkolnego żadnych wyjazdów nie związanych z edukacją, które powodowałyby nieobecność na zajęciach lekcyjnych.

jak myc rece222

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji (8 październik 2021)