uczniowie szkoły

W związku z Zebraniem Rady Pedagogicznej w dniu 13.09.2019r. (piątek) o godz. 7.45 zajęcia lekcyjne zostają skrócone do 30 minut  i odbywają się według poniższego harmonogramu.

nr godz.
0 9.30 – 10.00
1 10.05 – 10.35
2 10.40 – 11.10
3 11.15 – 11.45
4 11.55 – 12.25
5 12.30 – 13.00
6 13.05 – 13.35
7 13.50 – 14.20
8 14.35 – 15.05
9 15.10 – 15.40
10 15.45 – 16.15
11 16.25 – 16.55
12 17.00 – 17.30
13 17.35 – 18.05


3kp/k – od godz. 9.00 do 13.00 – zajęcia praktyczne – mgr G. Cabak
1b/gr1 – od godz. 13.05 do 15.40 – zajęcia praktyczne – p. M. Leśniak
1ekp/p – od godz. 10.05 do 13.00 – p. A. Gibas
1xyz/z – od godz. 13.05 do 15.40 – mgr inż. P. Kurek


Wydawanie obiadów od godz. 12.25 – 14.35

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenie: Rekrutacja na staże zawodowe


UWAGA !!!

Od dnia 21.04.2020r. do odwołania
wejście do budynku szkoły od strony kompleksu sportowego
(wejście ewakuacyjne) przez parking od ul. Wojska Polskiego.


Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY w CKZiU Nr 1 w Wadowicach
z dnia 02.04.2020r.
 

Szczegóły pod adresem

https://bip.malopolska.pl/ckziu1wadowice,a,1748317,informacja-o-wynikach-przeprowadzonego-naboru-na-wolne-stanowisko-glowny-ksiegowy-w-ckziu-nr-1-w-wad.html

 Zarządzenie Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 do uczniów, rodziców i nauczycieli w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.


Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne


Od 16 marca do odwołania szkoła zamknięta!

Obsługa petentów zewnętrznych jest możliwa
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (33 82 341 86)


Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

bip

Karta Szkolna

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji (czerwiec 2020)