uczniowie szkoły

02.09.2019r.

 • godz. 9.00 Msza Święta w Bazylice ONMP w Wadowicach
 • godz. 10.15 Akademia szkolna z okazji:
  • rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020
  • rocznicy wybuchu II wojny światowej


 • godz. 8.00 spotkania uczniów poszczególnych klas z wychowawcami w/g niżej podanego harmonogramu: 
Klasa Sala Wychowawca O godz. 7.30
na Warsztatach Szkolnych zaplanowane jest
zebranie dla uczestników
wycieczki do Salzburga
,
która odbędzie się w dniach 04. – 07.09.2019r.
2a 203 mgr W. Opyrchał
2cs 102 mgr R. Radwan
2h 104 mgr S. Widlarz
2j 25 mgr R. Marek
2m 219 mgr J. Zacna – Makles
3a 214 mgr J. Łyczbińska – Paterak
4a warsztaty szkolne mgr A. Bieniek
4di 117 mgr S. Wcisło
2g 0 mgr G. Cabak
2ekp 201 mgr inż. P. Kurek
3ac 206 mgr I. Garstecka
3di 209 mgr M. Potoczny
3h 108 mgr Monika Wanat
3i 9 mgr M. Wiercimak
3j 202 mgr A. Malczyk
3L 101 mgr A. Kotowiecka – Wcisło
3mn 110 mgr Elżbieta Mamcarczyk
3e 116 mgr Jolanta Skoczylas
3kp 12 mgr A. Korytkowska - Sikora
4ch 002 mgr Aleksandra Gębala-Nowak (mgr Jolanta Gębala)
4g 205 mgr K. Kozak
4gs 115 mgr K. Stanaszek - Góra
4h 109 mgr T. Skowron
4i 13 mgr B. Popek
Klasy odbywające praktyki zawodowe
3g mgr M. Wiktor - Siedlecka

 

 • O godz. 10.15 uczniowie wszystkich klas pierwszych:
  • biorą udział w Akademii szkolnej,
  • uczestniczą w ślubowaniu uczniów klas pierwszych.


Po zakończonej uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/20 klasy pierwsze odbywają spotkania z wychowawcami, a o godz. 12.00 uczniowie klas 1ż, 1b, 1xyz, 1g, 1ekp biorą udział w szkoleniu BHP na sali gimnastycznej pod opieką wychowawców klas.

 

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
Klasa Sala Wychowawca Zawód/Kierunek Typ szkoły
1L 201 mgr J. Bolek biol/pol III LO
1oł 202 mgr M. Duda j.ang/mat/inf j.ang/wos/geo
1w 203 mgr J. Opyrchał technik ekonomista T Nr 2
1fż 206 mgr K. Żmuda technik handlowiec technik technologii żywienia
1b 209 mgr M. Ozdoba - Śliwa technik żywienia i usług gastronomicznych
1t 214 mgr E. Borkowska technik hotelarstwa
1r 9 mgr K. Janiso technik reklamy
1xyz 13 mgr R. Kowalewski sprzedawca kucharz cukiernik BS I Nr 2

 

PO GIMNAZJUM
Klasa Sala Wychowawca Zawód/Kierunek  
1j 101 mgr A. Rajda biol/pol III LO
1m 25 mgr J. Zarzycka j.ang/wos/geo
1a 102 mgr D. Lofek technik ekonomista T Nr 2
1ch 104 mgr Z. Korzeniowska - Wójcik technik handlowiec technik hotelarstwa
1g 110 mgr E. Kozioł technik żywienia i usług gastronomicznych
1i 219 mgr B. Kowalczyk technik reklamy
1ekp 117 mgr D. Studnicka sprzedawca kucharz cukiernik BS I Nr 2

 Uczniowie klasy 2i i 2n -  przygotowanie apelu pod opieką mgr J. Moskały – Pękali i mgr J. Matejko  

Klasa Sala Wychowawca
2i 119 mgr Joanna Moskała-Pękala
2n 205 mgr Jadwiga Matejko

 

 

 

 

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenie: Rekrutacja na staże zawodowe - wznowiona


UWAGA !!!

Od dnia 21.04.2020r. do odwołania
wejście do budynku szkoły od strony kompleksu sportowego
(wejście ewakuacyjne) przez parking od ul. Wojska Polskiego.


Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY w CKZiU Nr 1 w Wadowicach
z dnia 02.04.2020r.
 

Szczegóły pod adresem

https://bip.malopolska.pl/ckziu1wadowice,a,1748317,informacja-o-wynikach-przeprowadzonego-naboru-na-wolne-stanowisko-glowny-ksiegowy-w-ckziu-nr-1-w-wad.html

 Zarządzenie Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 do uczniów, rodziców i nauczycieli w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.


Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne


Od 16 marca do odwołania szkoła zamknięta!

Obsługa petentów zewnętrznych jest możliwa
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (33 82 341 86)


Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

bip

Karta Szkolna

covid19

tablica malopolska

akcja

  ■    Plan lekcji (czerwiec 2020)