uczniowie szkoły

Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach w okresie od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r. realizuje projekt pt. „Innowacyjna praktyka w Europie - lepszy start w przyszłość zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu pt. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt  zakłada zorganizowanie 4 mobilności:

1) w Londynie (Wielka Brytania) dla 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik handlowiec i  technik ekonomista - 3 tygodnie

2) w Sirnitz (Austria) - dla 18 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner oraz  technik hotelarstwa - 3 tygodnie

3) w Lizbonie (Portugalii) - dla 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy i technik hotelarstwa - 3 tygodnie

4) w Plymouth (Wielkiej Brytanii) - dla 18 uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy - 4 tygodnie

Praktykanci będą pracować na różnych stanowiskach w firmach branży gastronomicznej, hotelarskiej, reklamowej, handlowej, biznesowej w środowisku anglo- i niemieckojęzycznym.

Celem projektu jest:

  • przygotowanie uczniów do życia i pracy we współczesnym świecie,
  • nabycie nowych umiejętności zawodowych w warunkach innego kręgu kulturowego i pokoleniowego,
  • przełamanie barier komunikacyjnych i rozwój języka obcego w życiu codziennym i zawodowym,
  • kształtowanie postawy kreatywnej, nastawionej na aktywne funkcjonowanie na zmieniającym się rynku pracy.

Oczekiwanym efektem projektu jest:

  • nabycie przez jego uczestników nowej praktycznej wiedzy i doświadczeń zawodowych w swojej profesji, które bezpośrednio zwiększą atrakcyjność przyszłych absolwentów naszej szkoły na rynku  pracy,
  • poprawa kompetencji językowych w branży gastronomicznej, hotelarskiej, handlowej, ekonomicznej i reklamy ukierunkowanych szczególnie na słownictwo zawodowe i jego praktyczne zastosowanie.

Uczestnicy projektu  po zakończonym stażu otrzymają certyfikaty Europass Mobility oraz ECVET potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności.

Dofinansowanie projektu z UE: 705 403, 99 zł

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji (2 listopad 2021)