uczniowie szkoły

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach w okresie od 02.11.2017 r. do 01.11.2018 r. realizuje projekt pt. „European practice makes perfect” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu pt. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" finansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada zorganizowanie 14-dniowych mobilności (wraz z podróżą) dla 75 uczniów:

 1. 16.04. – 27.04.2018r. w Bristolu (Wielka Brytania) we współpracy z Enso dla 8 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych;
 2. 28.05. – 08.06.2018r. w Malaga (Hiszpania) we współpracy z euroMind dla 16 uczniów kształcących się w zawodach technik technologii żywności oraz technik hotelarstwa;
 3. 28.05. – 08.06.2018r. w Londynie (Wielka Brytania) we współpracy z ADC College dla 15 uczniów kształcących się w zawodach technik handlowiec i technik ekonomista;
 4. 03.09. – 14.09.2018r. w Plymouth (Wielka Brytania) we współpracy z Tellus Group dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy;
 5. 10.09. – 21.09.2018r. w Funchal (Portugalia) we współpracy z AIAM dla 15 uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa;
 6. 17.09. – 28.09.2018r. w Amiens (Francja) we współpracy ze szkołą Saint Martin dla 11 uczniów kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kelner.

Praktykanci będą pracować na różnych stanowiskach w firmach branży gastronomicznej, hotelarskiej, reklamowej, handlowej, usługowej w środowisku anglo- i francuskojęzycznym.

Celem projektu jest:

 • uzyskanie wysokiej jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego,
 • nabycie cennego doświadczenia i nowych umiejętności zawodowych,
 • przełamanie barier komunikacyjnych i rozwinięcie języka branżowego,
 • podniesienie kwalifikacji uczniów i ich konkurencyjności na europejskim rynku pracy,
 • kształtowanie kreatywnej postawy, ukierunkowanej na aktywne funkcjonowanie na zmieniającym się rynku pracy.

Oczekiwanym efektem projektu jest: 

 • nabycie przez jego uczestników nowej praktycznej wiedzy i doświadczeń zawodowych w swojej profesji, które bezpośrednio zwiększą atrakcyjność przyszłych absolwentów naszej szkoły na rynku pracy,
 • poprawa kompetencji językowych w branży gastronomicznej, hotelarskiej, handlowej, ekonomicznej i reklamy ukierunkowanych szczególnie na słownictwo zawodowe i jego praktyczne zastosowanie.

Uczestnicy projektu po zakończonym stażu otrzymają certyfikaty Europass Mobility oraz ECVET potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności.

Dofinansowanie projektu z UE: 645.591,72 PLN

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

Złote Szkoły NBP

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji (25 styczeń 2022)