uczniowie szkoły

power

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach w okresie od 02.11.2019r. do 01.11.2020r. realizuje projekt pt. „Follow your dream profession” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada zorganizowanie 14-dniowych mobilności (wraz z podróżą) dla 77 uczniów:

 1. 27.04. – 08.05.2020r. w Londynie (Wielka Brytania) we współpracy z ADC College dla 13 uczniów, w tym kształcących się w zawodzie technik ekonomista - 9 uczniów, technik handlowiec - 4 uczniów;
 2. 01.06. – 12.06.2020r. w Wiedeń (Austria) we współpracy z AusTraining dla 12 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista;
 3. 25.05. – 05.06.2020r. w Malaga (Hiszpania) we współpracy z euroMind dla 14 uczniów, w tym kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa - 6 uczniów, technik technologii żywności - 4 uczniów, cukiernik - 4 uczniów;
 4. 21.09. – 02.10.2020r. w Cork (Irlandia) we współpracy z Enso Group dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy;
 5. 21.09. – 02.10.2020r. w Pafos (Cypr) we współpracy z Studyhood Ltd. dla 12 uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa;
 6. 28.09. – 09.10.2020r. w Amiens (Francja) we współpracy ze szkołą Association de Gestion Saint Martin dla 16 uczniów, w tym kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – 12 uczniów oraz kucharz – 4 uczniów.

Praktykanci – uczniowie Technikum Nr2 oraz Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia Nr 2 będą pracować na różnych stanowiskach w firmach branży gastronomicznej, hotelarskiej, reklamowej, handlowej, usługowej w środowisku anglo-, niemiecko- i francuskojęzycznym.

Cele projektu:

 • wskazanie możliwych dróg rozwoju zawodowego i przygotowanie do życia i pracy we współczesnym, wymagającym świecie - wielokulturowej Europie,
 • nabycie cennego doświadczenia i nowych umiejętności zawodowych,
 • przełamanie barier komunikacyjnych i rozwinięcie języka branżowego,
 • podniesienie kwalifikacji uczniów i ich konkurencyjności na europejskim rynku pracy,
 • kształtowanie postawy tolerancji i kreatywności, nastawionej na aktywne funkcjonowanie na zmieniającym się rynku pracy.

Oczekiwanym efektem projektu jest:

 • nabycie przez uczestników nowej praktycznej wiedzy i doświadczeń zawodowych w swojej profesji, które bezpośrednio zwiększą atrakcyjność absolwentów na rynku pracy,
 • poprawa kompetencji językowych w branży gastronomicznej, hotelarskiej, handlowej, ekonomicznej i reklamy ukierunkowanych szczególnie na słownictwo zawodowe i jego praktyczne zastosowanie.

Uczestnicy projektu po zakończonym stażu otrzymają certyfikaty Europass Mobility oraz ECVET potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 149 978,00EUR  (641.590,89 PLN)

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie rekrutacji

Regulamin rekrutacji uczniów

Zał. nr 1 - Przydział punktów

Zał. nr 2 - Formularz zgłoszeniowy PO WER

Zał. nr 3 - Rezygnacja ucznia

 

Archiwum

Projekt pt. „European practice makes perfect” (2017-18) 

Projekt pt. „Innowacyjna praktyka w Europie - lepszy start w przyszłość zawodową” (2015-16)

 

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji (8 październik 2021)