uczniowie szkoły

logo

Patrycja Gil, uczennica klasy 4i została laureatką ETAPU CENTRALNEGO VI edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach i zdobyła indeks na studia dziennikarskie!

Olimpiada zorganizowana została przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z 15 innymi uczelniami na terenie całego kraju.

Uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych – walczyli nie tylko o indeksy na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach,ale także o cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów.
Patronat nad Olimpiadą objęli: Minister Edukacji Narodowej i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Gratulujemy Patrycji sukcesu!

Barbara Popek

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Informacja Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 do uczniów, rodziców i nauczycieli w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.


Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne


Od 16 marca do 14 kwietnia 2020r. szkoła zamknięta!

Obsługa petentów zewnętrznych jest możliwa
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (33 82 341 86)


Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.


 

UWAGA!!! Termin składania dokumentów aplikacyjnych w naborze na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy CKZiU Nr 1

w Wadowicach zostaje wydłużony do 31 marca 2020r. do godz. 15.00.

CKZiU Nr 1 w Wadowicach OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 09.03.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(40 godz./tyg. (PEŁNY ETAT)

Szczegóły pod adresem

https://bip.malopolska.pl/ckziu1wadowice,a,1739488,ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-glowny-ksiegowy-ckziu-nr-1-w-wadowicach-z-dn-090.html

 

 

 

bip

Karta Szkolna

covid19

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (styczeń 2020)