uczniowie szkoły

pip

Konkurs dla młodzieży ponadgimnazjalnej z wiedzy z zakresu prawa pracy organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. W konkursie biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, przygotowując się do konkursu podczas lekcji „Kultura bezpieczeństwa”, organizowanymi wspólnie z inspektorami pracy.

Finał IV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich w Bydgoszczy

W dniach 13-14 grudnia 2018r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy zorganizowano ogólnopolski finał IV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, do którego zakwalifikowało się 65 najlepszych w kraju uczniów z 39 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

„Przedsiębiorczość w funkcji przedsiębiorcy" - to tegoroczny temat wiodący. Głównym organizatorem Olimpiady WiUHM jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy.

To niezwykłe wydarzenie w życiu szkoły już za nami. W dniach 12 – 16 listopada 2018r.
w naszej szkole odbyła się kolejna, XI edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Biorąc udział w działaniach w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP), przyłączyliśmy się do globalnego ruchu ponad 10 milionów ludzi współpracujących ze sobą na całym świecie w ramach Global Entrepreneurship Network. Fenomen akcji polega na tym, że aktywizuje i inspiruje do działania lokalne społeczności równolegle w ponad 190 krajach i rozciąga się na tak odległe od siebie zakątki globu jak przykładowo Akra – stolica Ghany, Bangkok w Tajladnii, czy Taszkent w Uzbekistanie.

W dniu 15 listopada 2018r. pięcioro uczniów z klasy 4a wzięło udział w etapie okręgowym IV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Etap okręgowy odbył się w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie. Organizatorem Olimpiady jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy. Temat wiodący tegorocznej Olimpiady brzmi: „Przedsiębiorczość jako funkcja przedsiębiorcy”. Warto zaznaczyć, że laureaci i finaliści Olimpiady w wymienionych zawodach są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2019. Więc jest o co powalczyć :)

banner

Za nami kolejna edycja szkolnych zawodów XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.2018 11 08 19 39 10 OWE OPIS 2017  etap okregowy.docx   Microsoft Word

7 listopada uczniowie z klas: 2a,3a i 4azmagali się z trzema zadaniami:

  • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady (do wyboru z dwóch propozycji),
  • zadania z podstaw ekonomii,
  • 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią)

W tym roku szkolnym hasłem przewodnim olimpiady jest „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm”. Olimpiada objęta została honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adama Glapińskiego.

Lista osób zakwalifikowanych do zawodówokręgowych zostanie podana 3 grudnia 2018r.

konkursy Ekonomiczne

ubezpieczeniaEtap szkolny - 27 listopada 2017r.
Dogrywka – 12 grudnia 2017r.

27 listopada 2017r. w naszej szkole odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Wzięło w nim udział 36 uczniów z różnych klas: 2a, 2g, 3a, 4a.

Najlepsze okazały się:

Agata Szczygieł z kl. 4a, Magdalena Orzechowska z kl. 3a i Wiktoria Radwan z kl. 3a

Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Organizatorem Konkursu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie.

Etap zawodów szkolnych XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości już za nami. Do rozwiązania testu eliminacji szkolnych Olimpiady Przedsiębiorczości przystąpiło ponad 13 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

W naszej szkole 7 grudnia 2017r. w eliminacjach szkolnych brało udział 33 uczniów z następujących klas: 1a, 1i, 2a i 3a. Najwyższy wynik udało się uzyskać uczennicy Katarzynie Kowalskiej z klasy 3a, która uzyskała próg punktowy i zakwalifikowała się do etapu okręgowego, do którego przystąpi 1250 uczestników. To właśnie oni 1 marca 2018 r. rywalizować będą o 50 miejsc w finale zawodów.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie !!

Monika Mydlarz, Justyna Opyrchał

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Czas pracy sekretariatu szkoły w czasie ferii zimowych:

W dniach od 14.01.2019r. do 18.01.2019r. sekretariat czynny od godz. 8.00 do 13.00

Uwaga!

W dniach od 21.01.2019r. do 25.01.2019r. sekretariat nieczynny.

bip

Karta Szkolna

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (od 17.12.2018)

Przydatne linki