uczniowie szkoły

Zajęcia w ramach Dni Shakespeare'a 2021 odbywały się w ramach lekcji języka angielskiego w dniach 19-23. kwietnia 2021. Aktywności i zajęcia przygotowane dla uczniów były dostosowane do nauki zdalnej, rozwijały kreatywność uczniów i motywowały ich do udziału w zajęciach i pogłębianiu wiedzy, a także wykorzystywały ich potencjał artystyczny i literacki (tworzenie storyboard i reportażu).

Głównym celem cyklu zajęć było uatrakcyjnienie zajęć online, zmotywowanie uczniów do samodzielnej pracy oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z języka angielskiego, a także nt. literatury brytyjskiej.

Zajęcia rozszerzały treści programowe wynikające z podstawy programowej, a także przekazywały je w nowoczesny i przystępny dla uczniów sposób. Cykl zajęć korelował z innymi przedmiotami tj. językiem polskim, językiem angielskim, historią oraz informatyką.

Podczas lekcji stosowane były quizy, interaktywne karty pracy, grywalizacja (gra Jeopardy/ Va Banque), prezentacje przygotowane przez nauczyciela, a także wyszukane w Internecie interaktywne zasoby (film BBC, transkrypcja, ćwiczenia z rozumienia ze słuchu)

Działania w ramach przedsięwzięcia miały korzystny wpływ na uczestników. Uczniowie rozwijali umiejętności interpersonalne podczas nauczania zdalnego, pozostając w kontakcie z rówieśnikami podczas prac grupowych, rozwijali umiejętności posługiwania się narzędziami TIK (programy graficzne, narzędzia Google, Canva, Jamboard, edycja tekstu, wideokonferencja).

Efektem działań są prace uczniów, które powstały w ramach ww. działań: reportaże w języku angielskim, stroryboards (historyjki obrazkowe), artykuły.

Projekt został zgłoszony do Konkursu MEN pt. 'Kierunek Innowacja"

https://view.genial.ly/60e050e85d67950daddb01ca/video-presentation-dzien-szekspira21

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji (2 listopad 2021)