uczniowie szkoły

Projekt "Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupę docelową stanowić będą uczniowie rozpoczynający naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2010/11.

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji (21 wrzesień 2020)