uczniowie szkoły

Uczniowie CKZIU Nr 1 wraz z opiekunem p. Moniką Wanat zdobyli prestiżową nagrodę za projekt “WAITT- We’re All In This Together” otrzymując Krajową Odznakę Jakości eTwinning.

W projekcie eTwinning WAITT - We’re All In This Together brało udział 66 uczniów z 5 szkół ponadpodstawowych: Polski, Hiszpanii, Włoch i Chorwacji, w tym 15 uczniów z klasy 1m, 2j i 3h (2020/2021):

  • CKZiU Nr 1 w Wadowicach (Polska)
  • II SS Mauro Perrone (Włochy)
  • IES Real Instituto de Jovellanos (Hiszpania)
  • Srednja Skola ”Jure Kastelan” Omis (Chorwacja)
  • IIS De Filippi Galdi (Włochy)

Projekt rozpoczął się pod koniec kwietnia 2021 i trwał dwa miesiące. Uczestnicy projektu nawiązali międzynarodowe przyjaźnie, wykorzystywali nowe technologie, rozmawiali na temat edukacji zdalnej w krajach partnerskich, powrotu do szkoły, zdrowia fizycznego i psychicznego. Spotkania online młodzieży były wyczekiwane z niecierpliwością, a innowacyjne metody nauczania i zadania projektowe rozwijały nie tylko umiejętności językowe, ale także interpersonalne.

Dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie skierował listy gratulacyjne na ręce Dyrektora szkoły i nauczyciela.

Krajową Odznakę Jakości nauczyciele otrzymują za realizację wybitnych projektów eTwinning spełniających wysokie standardy krajowe i europejskie. Tematyka projektów zintegrowana jest z podstawą programową i nastawiona na rozwijanie wszystkich kompetencji kluczowych. Nagrodzone projekty łączą w innowacyjny sposób problematykę z różnych przedmiotów szkolnych.

Prezentacja działań projektowych:

FB IS z logotypami  Designed by Freepik m

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji (9 wrzesień 2021)