uczniowie szkoły

Kelner z elementami miksologii „Moja praca za barem!!!!”

3-letnia szkoła branżowa!!!! I już masz zawód!!!

Kwalifikacja: HGT.01 - Wykonywanie usług kelnerskich.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z kwalifikacji HGT.01 otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskujesz wykształcenie zasadnicze branżowe.

Pragniesz kontynuować naukę? Zgłoś się do

dwuletniej szkoły branżowej II stopnia, która zapewnia Ci kontynuację kształcenia w systemie dziennym. Kończąc ten typ szkoły możesz uzyskać tytuł:

• technika usług kelnerskich

po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji HGT.11 - Organizacja usług gastronomicznych oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi Ci to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Nie zwlekaj z decyzją!!!!:)

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji