uczniowie szkoły

Drodzy Uczniowie,

korzystacie z Internetu od wielu lat, nieograniczony dostęp do sieci to niewątpliwie wielka szansa, na poznanie nowych rzeczy, ludzi, ale… nie zapominajcie, że ta szansa może okazać się również wielkim zagrożeniem. Tym bardziej w czasach pandemii, gdzie ucząc się w formie zdalnej spędzacie codziennie kilka godzin przed ekranem komputera.

Poważną kwestią społeczną stała się przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych. Wyniki badań pokazują, że przemocy internetowej doświadcza ponad połowa dzieci i młodzieży w Polsce. Szybkość rozpowszechniania materiałów oraz powszechna dostępność do sieci sprawia, że jest to zjawisko niezwykle niebezpieczne. Specyfika Internetu i telefonów komórkowych powoduje, że nawet pozornie błahe akty cyberprzemocy stanowią dla ofiar poważny problem, z którym często nie potrafią sobie poradzić. W klasie, szatni, czy na boisku sportowym dochodzi do aktów przemocy z użyciem telefonów komórkowych, przez co „tradycyjne konflikty” przenoszone są do sieci. Przemoc często spotykana w internecie jest zjawiskiem, które może dotknąć każdego ucznia. Pamiętajcie Drodzy Uczniowie przemoc w internecie może dotknąć każdego z Was!

Osoby doświadczające cyberprzemocy mogą czuć się osaczone, osamotnione i bezsilne. Przeżywają upokorzenie, lęk, rozpacz, smutek. Doświadczenia cyberprzemocy mogą odcisnąć piętno również w dorosłym życiu, długo po opuszczeniu szkoły - ofiary zmagają się z problemami psychosomatycznymi, lękiem, obniżonym poczuciem własnej wartości, a nawet depresją.

Długofalowe konsekwencje cyberprzemocy ponoszą także jej sprawcy - utrwalają się w nich zachowania agresywne, obniża się poczucie odpowiedzialności za własne zachowania, może nasilić się skłonność do zachowań aspołecznych.

Obrażanie na portalach społecznościowych, nękanie SMS, publikowanie ośmieszających zdjęć, podszywanie się, naruszenie wizerunku to tylko niektóre przykłady hejtu w sieci.

Ważne jest aby nie stać obojętnie aby reagować!

Kiedy dostrzegacie, że ktoś jest hejtowany, zgłoście problem nauczycielowi, pedagogowi szkolnemu, rodzicowi, koleżance czy koledze! Pamiętajcie tylko takimi działaniami możecie uratować czyjeś zdrowie, bądź życie!! Jeżeli sami doświadczacie hejtu, zarejestrujcie dowody przemocy i również zwróćcie się do kogoś z prośbą o pomoc.

Jak można zarejestrować dowody cyberprzemocy?

  • Telefon komórkowy

Nie kasuj wiadomości. Zapisuj wszystkie zarówno tekstowe, jak i wiadomości nagrane na pocztę głosową w pamięci telefonu. 

  • Komunikatory

Niektóre serwisy pozwalają na zapisywanie rozmów. Możesz również np. skopiować rozmowę, wkleić do dokumentu Word (lub innego edytora tekstu), zapisać i wydrukować

  • Strony serwisów społecznościowych

Aby zachować kopię materiału, który widzisz na ekranie, wciśnij jednocześnie klawisze Control i Print Screen, a następnie wykonaj operację „Wklej” w dokumencie Word.

  • Czat

Podobnie jak w przypadku stron www, jeśli chcesz zachować kopię materiału, który widzisz na ekranie, naciśnij klawisze Control i Print Screen, a następnie wykonaj operację „Wklej” w dokumencie Word. Możesz też po prostu wydrukować interesującą cię stronę.

  • E-mail

Wydrukuj wiadomość, prześlij ją do nauczyciela lub pedagoga, który zajmie się ustaleniem okoliczności zajścia. Zachowanie całości wiadomości, a nie tylko samego tekstu jest bardziej pomocne, ponieważ zawiera informacje o jej pochodzeniu.

Pamiętajcie cyberprzemoc jest karalna!!

opracowały: mgr inż Alicja Michniak

mgr Klaudia Sabuda

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji