uczniowie szkoły

a1

Z wielkim bólem i żalem żegnamy dziś naszą koleżankę

mgr Janinę Szymańską

wspaniałego pedagoga, nauczyciela, bibliotekarza.
Była pracownikiem Naszej Szkoły w latach 1972 – 2005
i zaznaczyła się jako przyjaciel młodzieży służący zawsze pomocą i wsparciem.
Będzie nam bardzo brakowało jej pogodnego usposobienia,
otwartości w relacjach z innymi, zaangażowania w życie Szkoły.

Niech słowa ks. Twardowskiego prowadzą nas przez okres żałoby:
„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybką odchodzą…”

Uroczystości Pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu Komunalnym
w Wadowicach dnia 08.06.2019r. (sobota) o godz. 15.00

a1

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenie: Rekrutacja na staże zawodowe - wznowiona


UWAGA !!!

Od dnia 21.04.2020r. do odwołania
wejście do budynku szkoły od strony kompleksu sportowego
(wejście ewakuacyjne) przez parking od ul. Wojska Polskiego.


Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY w CKZiU Nr 1 w Wadowicach
z dnia 02.04.2020r.
 

Szczegóły pod adresem

https://bip.malopolska.pl/ckziu1wadowice,a,1748317,informacja-o-wynikach-przeprowadzonego-naboru-na-wolne-stanowisko-glowny-ksiegowy-w-ckziu-nr-1-w-wad.html

 Zarządzenie Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 do uczniów, rodziców i nauczycieli w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.


Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne


Od 16 marca do odwołania szkoła zamknięta!

Obsługa petentów zewnętrznych jest możliwa
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (33 82 341 86)


Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

bip

Karta Szkolna

covid19

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (czerwiec 2020)