306 klasopracownia ekonomiczna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45         IG 2ar-2/2 pol.org.prz
2 8:50- 9:35 CS 1r Prawo
JO 2a gos.zas.rze
CS 3hi e-obywatel
CS 1a Prawo
MM 1c org.sprzetow
3 9:40-10:25 CS 3m przedsięb.
JZ 1c historia
EM 1h aryt.gospod.
CS 3g e-obywatel
JZ 5b wos
4 10:35-11:20 JW 3g przedsięb.
JZ 3g historia
CS 3ar e-obywatel
CS 2a Prawo
JZ 1r historia
5 11:25-12:10 CS 1a biz-i-zarzą.
CS 1j biz-i-zarzą.
CS 1L biz-i-zarzą.
CS 1i biz-i-zarzą.
DL 3c rach.handlo
6 12:15-13:00 CS 2a przedsięb.
CS 2ar przedsięb.
CS 3j e-obywatel
CS 3j przedsięb.
JW 1s biz-i-zarzą.
7 13:15-14:00 CS 1m biz-i-zarzą.
CS 2a godz.wych
SI 2i matematyka
CE 4g-2/2 pl.żyw.i.u.g
CS 3c e-obywatel
8 14:15-15:00 2cg historia
CE 4g-2/2 pl.żyw.i.u.g
Kn 2i bhp
CE 4g-2/2 pl.żyw.i.u.g
PK 3ekp godz.wych
9 15:05-15:50   CE 4g-2/2 pl.żyw.i.u.g
  CE 4g-2/2 pl.żyw.i.u.g
 
10 15:55-16:40   CE 4g-2/2 pl.żyw.i.u.g
     
Drukuj plan
wygenerowano 2023-11-16
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum