219 klasopracownia historii
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   BD 1L godz.wych
BD 4m r_wos
JZ 1m r_wos
JZ 5w historia
1 8:00- 8:45   BD 1L HiT
BD 2m HiT
JZ 1m historia
JZ 3g historia
2 8:50- 9:35 RM 5t j.polski
BD 1a HiT
BD 1a historia
BD 4m r_wos
BD 4j historia
3 9:40-10:25 BD 1L historia
BD 3j historia
BD 2ar historia
BD 4m historia
BD 1L HiT
4 10:35-11:20 BD 2m r_wos
BD 1j historia
1s HiT
JZ 2L historia
BD 3j historia
5 11:25-12:10 BD 2j historia
BD 4m historia
BD 1j HiT
BD 2m r_wos
BD 2ar historia
6 12:15-13:00 BD 4a wos
BD 2m historia
BK 4ch historia
BD 1L historia
BD 4a historia
7 13:15-14:00 BD 1a historia
JZ 2i historia
BK 2a historia
2t HiT
BD 2m historia
8 14:15-15:00 JZ 3ar historia
BD 2ar HiT
BK 1g historia
2cg historia
JZ 1h historia
9 15:05-15:50 JZ 5w wos
1pd historia
BK 4g historia
2s historia
JZ 3m godz.wych
10 15:55-16:40   2cg HiT
BK 2h historia
2g HiT
JZ 3m historia
11 16:45-17:30 JZ 1h historia
2L HiT
  2s HiT
 
12 17:35-18:20 JZ 2i historia
1pd HiT
     
13 18:25-19:10 JZ 2L historia
       
Drukuj plan
wygenerowano 2023-11-16
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum