1g
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 wf-2/2 RK siłow.   bhp BH 102    
1 8:00- 8:45 j.polski DM 209 geografia EP 202 religia/etyk Ge 110 matematyka DS 205 religia/etyk Ge 002
2 8:50- 9:35 j.polski DM 209 r_biologia KS 101 biz-i-zarzą. JW 104 fizyka Bn 104 wf-1/2 #w14 siłow.
wf-2/2 RK przew.
3 9:40-10:25 plastyka pl 203 chemia OM 102 j.polski DM 209 e_dla_bezp KM 319b wf-1/2 #w14 siłow.
wf-2/2 RK sala gim.
4 10:35-11:20 j.ang zaaw-1/2 KE 114
j.fran p-2/2 Wi 215
tech.gas.z t CE 305 techn.w gast CE 305 historia BK 117 godz.wych KE 203
5 11:25-12:10 j.fran p-1/2 Wi 215
j.ang zaaw-2/2 KE 204
proc.tech.wg-1/2 CE 107
zaj.prak.pł-2/2 GC warsz
tech.gas.z t CE 115 zaj.prak.pł-1/2 ES warsz
proc.tech.wg-2/2 MW 107
j.fran p-1/2 Wi 308
j.ang zaaw-2/2 KE 203
6 12:15-13:00   proc.tech.wg-1/2 CE 107
zaj.prak.pł-2/2 GC warsz
matematyka DS 205 zaj.prak.pł-1/2 ES warsz
proc.tech.wg-2/2 MW 107
HiT BK 117
7 13:15-14:00   proc.tech.wg-1/2 CE 107
zaj.prak.pł-2/2 GC warsz
j.ang zaaw-1/2 KE 203
j.fran p-2/2 Wi 108
zaj.prak.pł-1/2 ES warsz
proc.tech.wg-2/2 MW 107
biologia KS 307
8 14:15-15:00   zaj.prak.pł-2/2 GC warsz1 historia BK 219 zaj.prak.pł-1/2 ES warsz aryt.gospod. DS 205
9 15:05-15:50     wf-1/2 #w14 sala gim.   informatyka-1/2 EB 7
informatyka-2/2 Bn 207
Drukuj plan
wygenerowano 2023-11-16
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum