3ekp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 zaj.prak.zp-2/3 ZA @
proc.pr.w.c.-3/3 MW 107
  zaj.prak.pł-1/3 GN warsz    
1 8:00- 8:45 zaj.prak.zp-2/3 ZA @
proc.pr.w.c.-3/3 MW 107
  zaj.prak.pł-1/3 GN warsz    
2 8:50- 9:35 zaj.prak.zp-2/3 ZA @
proc.pr.w.c.-3/3 MW 107
  zaj.prak.pł-1/3 GN warsz    
3 9:40-10:25 zaj.prak.zp-2/3 ZA @
proc.pr.w.c.-3/3 MW 107
tech.prod.cu-3/3 MA 204 zaj.prak.pł-1/3 GN warsz
zaj.prak.zp-2/3 ZA @
zaj.prak.pł-3/3 GC cuk1
   
4 10:35-11:20 zas.żyw.-1/3 KK 003
zaj.prak.zp-2/3 ZA @
proc.pr.w.c.-3/3 MW 107
z_niemiecki-3/3 KA 213 zaj.prak.pł-1/3 GN warsz
zaj.prak.zp-2/3 ZA @
zaj.prak.pł-3/3 GC cuk.
  dor.zaw. JW 002
5 11:25-12:10 zaj.prak.pł-1/3 DG warsz
org.sprzed-2/3 ZA @
kal.żyw.czł BH 319a tech.gas.z t-1/3 MW 215
zaj.prak.zp-2/3 ZA @
zaj.prak.pł-3/3 GC cuk.
  j.polski MJ 115
6 12:15-13:00 zaj.prak.pł-1/3 DG warsz
podst.handlu-2/3 ZA @
religia Bz 13 tech.gas.z t-1/3 MW 213
zaj.prak.zp-2/3 ZA @
zaj.prak.pł-3/3 GC cuk.
  j.polski MJ 115
7 13:15-14:00 zaj.prak.pł-1/3 DG warsz historia 102 z_niemiecki-1/3 109
zaj.prak.zp-2/3 ZA @
zaj.prak.pł-3/3 GC cuk.
bhp-1/3 Ko 301 matematyka DS 205
8 14:15-15:00 zaj.prak.pł-1/3 DG warsz wos JZ 319a zaj.prak.zp-2/3 ZA @
bhp-3/3 PK 115
tech.gas.z t-1/3 MW 002
sprzed.tow.t-2/3 ZA @
godz.wych PK 306
9 15:05-15:50 zaj.prak.pł-1/3 DG warsz j.niemiecki-1/2 KA 215
j.niemiecki-2/2 109
zaj.prak.zp-2/3 ZA @
tech.prod.cu-3/3 MA 305
proc.tech.wg-1/3 Ko 107
zaj.prak.zp-2/3 ZA @
zaj.prak.pł-3/3 IW cuk.
biologia KS 101
10 15:55-16:40   geografia TW 202 tech.prod.cu-3/3 MA 305 proc.tech.wg-1/3 Ko 107
zaj.prak.zp-2/3 ZA @
zaj.prak.pł-3/3 IW cuk.
religia Bz 13
11 16:45-17:30   wf-1/2 RZ przew.   proc.tech.wg-1/3 Ko 107
zaj.prak.zp-2/3 ZA @
zaj.prak.pł-3/3 IW cuk.
wf-2/2 BY siłow.
12 17:35-18:20   wf-1/2 RZ przew.   proc.tech.wg-1/3 Ko 107
zaj.prak.zp-2/3 ZA @
zaj.prak.pł-3/3 IW cuk.
wf-2/2 BY siłow.
13 18:25-19:10   wf-1/2 RZ przew.   sprzed.tow.t-2/3 ZA @
zaj.prak.pł-3/3 IW cuk.
wf-2/2 BY sala gim.
Drukuj plan
wygenerowano 2023-11-16
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum