1k
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45          
2 8:50- 9:35          
3 9:40-10:25          
4 10:35-11:20     wf-2/2 RK @    
5 11:25-12:10     proc.tech.wg-1/2 Ko 107
zaj.prak.pł-2/2 GA warsz1
   
6 12:15-13:00 e_dla_bezp KM 319b   proc.tech.wg-1/2 Ko 107
zaj.prak.pł-2/2 GA warsz
   
7 13:15-14:00 informatyka-1/2 EB 7
informatyka-2/2 PB 003
  proc.tech.wg-1/2 Ko 107
zaj.prak.pł-2/2 GA warsz
matematyka DS 205 j.polski DM 209
8 14:15-15:00 j.polski DM 209 j.angielski-1/2 PG 213
j.angielski-2/2 MT 116
proc.tech.wg-1/2 Ko 107
zaj.prak.pł-2/2 GA warsz
techn.w gast Ko 301 tech.gas.z t Ko 209
9 15:05-15:50 historia 110 zaj.prak.pł-1/2 ML warsz
proc.tech.wg-2/2 MW 107
HiT 209 godz.wych RK 104 tech.gas.z t Ko 209
10 15:55-16:40 biologia AK 205 zaj.prak.pł-1/2 ML warsz
proc.tech.wg-2/2 MW 107
matematyka DS 205 wf-1/2 #w17 siłow.
wf-2/2 RK sala gim.
biz-i-zarzą. CS 104
11 16:45-17:30 j.angielski-1/2 PG 108
j.angielski-2/2 MT 115
zaj.prak.pł-1/2 ML warsz
proc.tech.wg-2/2 MW 107
geografia EP 202 wf-1/2 #w17 siłow.
wf-2/2 RK sala gim.
biz-i-zarzą. CS 104
12 17:35-18:20   zaj.prak.pł-1/2 ML warsz
proc.tech.wg-2/2 MW 107
zas.żyw. KK 104 wf-1/2 #w17 siłow. religia/etyk Bz 13
13 18:25-19:10         religia/etyk Bz 13
Drukuj plan
wygenerowano 2023-11-16
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum