1m
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   j.ang zaaw-1/2 Zi 108
informatyka-2/2 Bn 7
religia/etyk PR 13 r_wos JZ 219 r_geografia EP 202
1 8:00- 8:45 wf-1/2 #w16 przew.
wf-2/2 #w12 siłow.
historia JZ 101 HiT JZ 102 historia JZ 219 matematyka SI 205
2 8:50- 9:35 wf-1/2 #w16 sala gim.
wf-2/2 #w12 przew.
j.polski MJ 202 j.ang zaaw-1/2 Zi 116
r_angielski-2/2 Wa 322
j.niem p-1/2 Bi 114
j.ang zaaw-2/2 Wa 116
religia/etyk PR 13
3 9:40-10:25 geografia EP 202 j.polski MJ 115 j.polski MJ 115 r_angielski-1/2 Zi 108
j.ang zaaw-2/2 Wa 116
u_edu medial MJ 117
4 10:35-11:20 e_dla_bezp KM 319b fizyka Bn 307 ze słowem MJ 115 j.ang zaaw-1/2 Zi 108
j.niem p-2/2 109
j.polski MJ 115
5 11:25-12:10 matematyka SI 307 informatyka-1/2 EB 7
j.niem p-2/2 109
godz.wych OM 102 wf-2/2 #w12 przew. HiT JZ 307
6 12:15-13:00 biologia AR 101 chemia OM 102 filozofia PM 301    
7 13:15-14:00 biz-i-zarzą. CS 306 matematyka SI 307 wf-1/2 #w16 przew.    
8 14:15-15:00 j.niem p-1/2 Bi 114
j.ang zaaw-2/2 Wa 116
       
Drukuj plan
wygenerowano 2023-11-16
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum