Wyjątkowe, jubileuszowe, uroczyste zakończenie roku szkolnego w CKZiU Nr1

Wychowują jedynie ci, którzy mają nadzieję.
Do tego należy dodać: wychowują,
kształtując nadzieję wychowanków.

prof. Józef Tischner

 

                Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 miało szczególny charakter i wyjątkową oprawę. Świętowaliśmy kilka ważnych wydarzeń:
– jubileusz 75 lat istnienia szkoły,
– jubileusz 20 lat patronatu ks. prof. Józefa Tischnera,
– otwarcie Akademickiego Centrum Edukacyjnego z Inkubatorem Organizacji Pozarządowych na poddaszu budynku,
– pożegnanie odchodzącej na emeryturę p. dyr. Jolanty Satławy.

               W piątek 24 czerwca uroczystości rozpoczęły się od jubileuszowej Mszy św. odprawionej w bazylice pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny o godz. 10.00. Eucharystia sprawowana była w intencji dziękczynnej oraz błagalnej i zebrała na wspólnej modlitwie zarówno nauczycieli, gości, jak i społeczność uczniowską.

 

              Następnie o godz. 11.30 w sali gimnastycznej CKZiU Nr 1 zgromadzili się: uczniowie, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście. 

              Swoją obecnością szkołę zaszczycili: p. Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty,  p. Eugeniusz Kurdas – Starosta Wadowicki, p. Beata Smolec – Wicestarosta Wadowicki, p. Filip Kaczyński – Poseł na Sejm RP, p. Marek Cimer – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Wadowicach, p. Edyta Stradomska – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach, p. Jolanta Król – Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, p. Kazimierz Tischner – brat ks. profesora, Prezes Stowarzyszenia “Drogami Tischnera” w Łopusznej, p. Dominika Kołek – Przewodnicząca Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele szkoły, wśród nich poprzednia dyrektor szkoły p. Michalina Stanek, emerytowani pracownicy administracji i obsługi, ks. Piotr Sałaciak – były wikary wadowickiej parafii i katecheta w naszej szkole, p. Paweł Kwarciak – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, dyrektorzy szkół i placówek powiatu wadowickiego oraz rodzice.

   

         

                  Na rozpoczęcie uroczystości uczennica kl. 3oł III Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischner – Paulina Chorąży wykonała pięknie szlagier Zbigniewa Wodeckiego zatytułowany „Zacznij od Bacha”, a młodzież podziękowała wszystkim, którzy uparcie, z wysiłkiem i nadzieją pracowali w minionym roku szkolnym nad wychowaniem młodych serc i kształtowaniem umysłów, wyrażając jednocześnie ufność, że w pamięci zostaną tylko te miłe chwile i wydarzenia. Piosenka Edyty Geppert pt. „Kocham cię życie” wykonana również przez uczennicę Paulinę Chorąży była wyrazem wdzięczności dla wszystkich, w tym przede wszystkim dla odchodzących na emeryturę:
p. dyr. Jolanty Satławy, p. Anny Gibas, p. Marty Leśniak, p. Lucyny Szpak. 

                  Następnie do kończącej edukację młodzieży klas trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia im. ks. prof. Józefa Tischnera zwróciła się p. dyr. Satława, podsumowując czas nauki i gratulując tym, którzy osiągnęli najwyższe wyniki.
W klasie 3ekp (szkoła po gimnazjum) świadectwo z wyróżnieniem odebrały cztery uczennice, a w klasie 3xyz (młodzież po szkole podstawowej) – troje uczniów. Przedstawiciele absolwentów podziękowali wychowawcom, nauczycielom za czas spędzony w szkole, wyrażając nadzieję, że będzie on przynosił owoce w ich dorosłym życiu. Były również życzenia dla młodszych kolegów, a piosenkę zespołu Hey „Moja i twoja nadzieja” dla wszystkich zaśpiewały uczennice Paulina Chorąży (kl. 3oł) oraz Anna Jasińska z kl. 1g Technikum Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera. 


               

                Z rąk p. dyr. Satławy i wychowawców świadectwa z biało-czerwonym paskiem odebrali następnie uczniowie klas technikum i liceum. W klasie 1ar nagrodzono dziesięć osób, w klasie 1i – dwie, w klasie 2a – cztery, w klasie 2ch – jedną, w klasie 2i – sześć, w klasie 3w – dziewięć, w klasie 3fż – dwie, w klasie 3t – cztery, w klasie 3r – sześć osób.
W klasach szkół średnich na podbudowie gimnazjum świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: w 3a – osiemnaście osób, w klasie 3ch – siedem osób, w klasie 3g – dwie osoby, w klasie 3i – dziesięć osób, w klasie 1j – cztery osoby, w klasie 1m – dwie osoby, w klasie 2j – trzy osoby, w klasie 3L – trzy osoby i w klasie 3oł – pięć osób. Nagrodzonej młodzieży pogratulowali także włodarze powiatu oraz Małopolski Wicekurator Oświaty.

 

Losem człowieka jest dać się pokonać nadziei.
Ginie ten, kto przestaje jej ulegać.

ks. prof. Józef Tischner

                Druga część akademii odbywającej się w sali gimnastycznej poświęcona została jubileuszowi 75 lat istnienia szkoły oraz 20 lat patronatu ks. prof. Józefa Tischnera. Ponad siedem dekad funkcjonowania placówki to wiele pokoleń: dyrektorów, nauczycieli, absolwentów, mnóstwo wspomnień, wydarzeń i zmian. Młodzież pobierająca naukę w szkole kształciła się w różnych zawodach. Byli: kucharze, tokarze, kowale, piekarze, zegarmistrzowie, cukiernicy, sprzedawcy, ekonomiści, gastronomowie, kelnerzy, hotelarze, pielęgniarki, specjaliści od reklamy. Obecna siedziba szkoły, budynek przy ul. Wojska Polskiego, otwarta została pięćdziesiąt cztery lata temu – 20 października 1968 roku. Te i inne daty z historii placówki w krótkiej prezentacji przedstawiła p. dyr. Satława, mocno akcentując, że szkoła to przede wszystkim ludzie oraz ich działalność, czyli sukcesy uczniów, nauczycieli, wyniki egzaminów, miejsce w rankingach edukacyjnych. Pani dyrektor podsumowała także dwie dekady działalności szkoły pod patronatem ks. prof. Józefa Tischnera. Takie imię placówka otrzymała 20 października 2002 roku.


                 Hymn Rodziny Szkół Tischnerowskich oraz recytacja wiersza pt. „Nadzieja”, którego autorem jest uczeń technikum, poprzedziły wystąpienie p. Kazimierza Tischnera. Zabierając głos, brat księdza profesora zwrócił się przede wszystkim do młodzieży, prosząc o zachowanie w dorosłym życiu dziedzictwa ks. Tischnera. Pan Kazimierz przygotował także słowo pożegnania i podziękowania dla p. dyr. Satławy, wykorzystując myśl autora „Etyki solidarności” o spotkaniach i więzi. Zegar idący do tyłu to prezent wyrażający wdzięczność za dwie dekady owocnej współpracy. 

 

Człowiek to jest Boski młyn, zbiera ze świata to,
co na tym świecie rośnie i w duszy przerabia to
na dobro, na piękno, na prawdę.
prof. Józef Tischner

                W imieniu grona pedagogicznego oraz pracowników administracji i obsługi p. dyr. Satławę pożegnała następczyni – p. Anna Knapik, która przeczytała stosowny list zredagowany przez nauczycieli, w którym przedstawiła osiągnięcia, dokonania ustępującej dyrekcji oraz podziękowała za trzydzieści dziewięć lat pracy w zawodzie, w tym dwadzieścia jeden na stanowisku dyrektora. 
        Niech czas ocali od zapomnienia wspólnie spędzone chwile, wspólne radości, a czasem troski i smutki.
Na rozpoczynający się nowy czas życzymy wspaniałych dni w życiu osobistym, niezawodnego zdrowia i realizacji własnych planów, pasji i marzeń!

                Żegnając przechodzącą na emeryturę dyrekcję, głos zabrali także: przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, przewodnicząca Rady Rodziców, poseł na Sejm RP, przedstawiciel policji, komendant Państwowej Straży Pożarnej, Małopolska Wicekurator Oświaty, przeczytano pismo od p. Barbary Nowak – Małopolskiego Kuratora Oświaty, Starosta i Wicestarosta Powiatu Wadowickiego. Pani Beata Smolec powitała również nową dyrektor szkoły i wręczyła stosowne powołanie.
                Na koniec tej części uroczystości ponownie głos zabrała p. dyr. Satława, która wyraziła przede wszystkim radość z tego, że pozostawia po sobie nowoczesną, dostosowaną do współczesnych wyzwań szkołę, a uczniom życzyła, aby korzystali z możliwości i ofert, jakie daje im nauka w CKZiU Nr 1. 

 

 

Człowiek jest artystą swego życia i rzeźbi je według
własnych wyobrażeń o swym szczęściu i honorze.

ks. prof. Józef Tischner 

               Kolejna część gali odbyła się na poddaszu szkoły, gdzie – dzięki między innymi funduszom unijnym – powstało Akademickie Centrum Edukacyjne wraz z Inkubatorem Organizacji Pozarządowych. Na uroczystym otwarciu powitani zostali: p. Filip Kaczyński – poseł na Sejm RP, p. Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty, p. Marta Malec-Lech  – członek Zarządu Województwa  Małopolskiego, p. Rafał Stuglik – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, p. Agata Suszczyńska – zastępca dyr. Departamentu Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, p. Małgorzata Targosz-Storch – przedstawiciel Burmistrza Miasta Wadowice, p. Andrzej Górecki – wicestarosta powiatu w latach 2014-2018, ks. kanonik Jarosław Żmija – proboszcz parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach, p. Adam Kubik – wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Marek Cimer – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu, radni powiatowi, p. Eugeniusz Kurdas – Starosta Wadowicki, p. Beata Smolec – Wicestarosta Wadowicki, p. Mirosław Sordyl – członek Zarządu Powiatu, kierownicy wydziałów i pracownicy Starostwa Powiatowego w Wadowicach, p. Anna Oleksy-Kaźmierczak – przedstawiciel Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, p. Andrzej Szymula – właściciel firmy Usługowo-Remontowo-Budowlanej, która wykonywała roboty budowlane, wykonawcy dokumentacji projektowej, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, przedstawiciele wadowickiej delegatury Kuratorium Oświaty, dyrektorzy powiatowych szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawiciele organizacji, instytucji i przedsiębiorców współpracujących ze szkołą, przedstawiciele mediów.
Szczególnie serdecznie powitany został p. Kazimierz Tischner biorący udział również w tych uroczystościach.Następnie głos zabrała p. dyr. Satława, dziękując za pomoc w remoncie i organizacji poddasza – „dziecka, które rodziło się dwadzieścia jeden lat”. Projekt, w ramach którego zmodernizowano i udostępniono poddasze, zaprezentowany został na pokazie slajdów, które prezentowane były w trakcie wystąpień i przemówień zaproszonych gości. Swoje refleksje i słowa wdzięczności wyrazili m.in. Filip Kaczyński, Marta Malec-Lech, Rafał Stuglik, Agata Suszczyńska, Halina Cimer, Małgorzata Targosz-Storch, Eugeniusz Kurdas. Wszyscy zgodnie podkreślali wagę przedsięwzięcia dla dalszego rozwoju szkoły i edukacji w powiecie.

             Goście w liczbie czternastu osób oraz p. dyr. Satława i przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Nikola Stuglik zaproszeni zostali do uroczystego przecięcia wstęgi i symbolicznego otwarcia użytkowania obiektu. Poświęcenia nowej przestrzeni do edukacji dokonał proboszcz wadowickiej parafii ks. kanonik J.Żmija, po czym p. dyr. Satława wręczyła instytucjom i organizacjom pozarządowym akty nadania tytułu Dobroczyńcy Szkoły. Zostały one odebrane przez przedstawicieli obecnych na gali otwarcia. Otrzymali je: Małopolski Urząd Wojewódzki, Sejmik Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Burmistrz Wadowic, Rada Powiatu Wadowickiego, Starosta Powiatu Wadowickiego, Prezes Stowarzyszenia Drogami Tischnera, Rada Rodziców przy CKZiU Nr 1 w Wadowicach, Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Wadowicach, Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wadowicach, Filip Kaczyński – poseł na Sejm RP.

     

Finalizując część oficjalną uroczystości, p. dyr. Satława wręczyła indywidualne, imienne podziękowania za lata swojej współpracy z osobami reprezentującymi różne: instytucje, organizacje, jednostki organizacyjne powiatu, firmy. Grono to tworzą: Marta Malec-Lech, Rafał Stuglik, Barbara Nowak, Halina Cimer, Joanna Węgrzyńska – kierownik referatu ds. kontroli EFS, Dariusz Styrna – dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Agata Suszczyńska, Rafał Solecki – dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Eugeniusz Kurdas, Beata Smolec, Marek Cimer, Andrzej Szymula, Beata Geisler, Maria Warchoł, Jolanta Król, Alina Wolas, Agnieszka Jamróz, Maciej Wodniak – inspektor nadzoru w branży sanitarnej, Anna Szewczyk, Małgorzata Chowaniec, Grażyna Stuglik-Nizio, ks. kanonik Jarosław Żmija.

           

                       Zwieńczeniem uroczystości był pokaz trzypiętrowego tortu przygotowanego na jubileusz szkoły przez uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów gastronomicznych. Wyrób ozdobiony został wydrukowanymi w technice 3D dekoracjami zawierającymi myśli ks. prof. J. Tischnera. Degustacja tortu, poczęstunek w formie bufetu oraz indywidualne oglądanie obiektu zakończyły ten wyjątkowy, pełen niecodziennych wydarzeń i atrakcji ostatni dzień roku szkolnego 2021/2022. 

Część gastronomiczna przygotowana została przez zespół nauczycieli warsztatów szkolnych z uczniami kształcącymi się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, kucharz i cukiernik.
Obsługę kelnerską zapewnili uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa.    

               Nad przygotowaniem, organizacją tego wydarzenia i przebiegiem uroczystości czuwała wicedyrektor
CKZiU Nr 1 – Alicja Michniak: 
To wielkie jubileuszowe świętowanie było możliwe dzięki ogromnemu sercu nas wszystkich, którzy tworzymy Centrum
                 Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz uczniom, a także rodzicom,
którzy zaangażowali się w organizację różnych części uroczystości składamy serdeczne podziękowania i życzymy radosnych, spokojnych wakacji.

 

Opracowała
mgr Renata Marek