Warsztaty nt. „Jak skutecznie poszukiwać zatrudnienia”

W dniu 11.04.2024 r. podczas zajęć z Podstaw przedsiębiorczości w klasie 3c zostały przeprowadzone warsztaty nt. „Jak skutecznie poszukiwać zatrudnienia”. 

Warsztaty przeprowadzone przez przedstawicieli Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 

Organizator
mgr inż. Jolanta Wcisło-Guzdek