TYDZIEŃ EMPATII

Drodzy Uczniowie!!!!

Jeżeli chcecie zgarnąć dzień bez pytania, zorganizujcie się tak, aby przynajmniej przez dwa dni w okresie od 23.05.2022 do 27.05.2022 wszyscy członkowie waszej klasy ubrali się na wyznaczony kolor, następnie sfotografujcie się i prześlijcie zdjęcia na skrzynkę pedagoga szkolnego pod adres pedagog@ckziu1wadowice.pl, w dniu kończącym akcję.

Każda klasa, która wykona zadanie otrzyma voucher „Dzień bez pytania” możliwy do wykorzystania do końca roku szkolnego!!!!!

Pamiętajcie każdy dzień to inny kolor

  1. Poniedziałek- zielony-TOLERANCJA
  2. Wtorek-czerwony– SERDECZNOŚĆ
  3. Środa- żółty –UŚMIECH
  4. Czwartek- biały-SZACUNEK
  5. Piątek- niebieski– RÓŻNORODNOŚĆ