Rekolekcje Wielkopostne już za nami

W dniach 11-13 marca 2024 r. w naszej parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne dla młodzieży, prowadzone przez salezjanina ks. Łukasza Wójcika. Towarzyszył nam zespół ewangelizacyjny FauSystem, który swoim śpiewem zachęcał do modlitwy.

Pierwszego dnia poznaliśmy znaczenie słowa „Kościół” jako relacji człowieka z Bogiem.

Drugiego dnia rekolekcje rozpoczęły się od zdefiniowania Kościoła jako szpitala dla grzeszników. Uczestniczyliśmy w Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz mieliśmy możliwość Spowiedzi Świętej.

Trzeciego dnia najważniejszym elementem spotkania była Msza Święta w intencji o błogosławione owoce rekolekcji. Następnie mogliśmy wysłuchać odpowiedzi ks. Łukasza na najbardziej nurtujące młodzież pytania.

Bardzo dziękujemy za ten owocny czas, który pozwolił nam zbliżyć się do Boga. Młodzież chętnie i licznie uczęszczała na spotkania, dzięki ciekawej formie przekazu i zaangażowaniu prowadzących.
ks. Łukasz Dębski