Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – przyznane dofinansowanie

Technikum Nr 2 w CKZiU Nr 1 w Wadowicach znalazło się na liście szkół, które otrzymają dofinansowanie do zakupu książek oraz elementów wyposażenia biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” . 

Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego 153 placówkom wychowania przedszkolnego, 305 szkołom oraz 2 bibliotekom pedagogicznym i 9 filiom bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę 2 881 193,00 zł.

I nasza szkoła jest wśród tych wybranych! 🙂 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. W ramach Priorytetu 3 Programu wsparcie mogą otrzymać:

  • w Kierunku interwencji 3.1. – placówki wychowania przedszkolnego – na zakup książek dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo,
  • w Kierunku interwencji 3.2. – szkoły i biblioteki pedagogiczne – na zakup książek oraz elementów wyposażenia do bibliotek dzieci oraz działania promujące czytelnictwo.