Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” etap regionalny – 15.03.2022r.

Konkurs dla młodzieży z wiedzy z zakresu prawa pracy organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

W tegorocznej edycji konkursu wystartowało 57 uczestników z 29 małopolskich szkół. Konkurs regionalny odbył się w Krakowie w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy. Uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z 35 pytań z zakresu prawa pracy i bhp. Nad przebiegiem konkursu czuwała Okręgowa Komisja Konkursowa – pracownicy sekcji prewencji i promocji OIP w Krakowie.

Nasze Centrum reprezentowały dwie uczennice Katarzyna i Angelika z kl. 3w w zawodzie technik ekonomista. Konkursowym opiekunem uczennic była Pani Sabina Chmura.
Uczennice wykazała się bardzo dużym poziomem wiedzy w tematach związanych z prawem pracy i bhp.

Katarzyna oraz Angelika uplasowały się w pierwszej 10 najlepszych uczestników!

Gratulujemy!