IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Gastronomiczno-Hotelarskiej

W dniu 28.03.2023r. w Hotelu Badura odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Gastronomiczno-Hotelarskiej zorganizowany przez nauczycieli naszej szkoły. Konkurs jest objęty stałym Patronatem Starosty Wadowickiego.

W konkursie wzięło udział 12 uczniów z 6 szkół hotelarskich. Uczestnicy zmierzyli się z zadaniami z zakresu obsługi gościa na recepcji w języku
angielskim oraz w restauracji. Zaprezentowali również swoje umiejętności związane z przygotowaniem jednostki mieszkalnej.

Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością prezentując przed komisją konkursową swoją osobę, szkołę oraz region.

Zmagania uczestników oceniała komisja konkursowa w składzie:
– Manager Hotelu Badura Wadowice –  Pan Bartłomiej Kwarciak,
– Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach – Pani Anna Knapik,
– nauczyciel języka angielskiego – Pani Monika Wanat.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali organizatorzy: Pani Iwona Garstecka i Pani Katarzyna Kozak.

Nasza uczennica Karolina Trzcińska zajęła w konkursie III miejsce. GRATULUJEMY!

Chcielibyśmy bardzo podziękować sponsorom oraz Starostwu Powiatowemu za ufundowanie wielu pięknych i cennych nagród w postaci voucherów i nagród rzeczowych.

Sponsorzy konkursu: