Harmonogram spotkań Rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrektorem CKZiU Nr 1