70

Ogólnopolski Konkurs "Tischnerowskie Ślady"

poświęcony życiu i twórczości 

Księdza Profesora Józefa Tischnera

pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty

 

 

Ogólnopolski Konkurs „Tischnerowskie Ślady” popularyzujący życie i myśl ks. prof. Józefa Tischnera wśród młodzieży, to zawsze wydarzenie wyjątkowe w życiu ZS nr 3 w Wadowicach, inicjatora, organizatora i gospodarza tego Konkursu.  W tym roku jednak miał on szczególny charakter przede wszystkim z tego powodu, że to już jego X edycja. Hasło, które przyświecało zmaganiom dotyczyło pojęcia solidarności w filozofii księdza profesora Józefa Tischnera i ujęte było w słowach: Największa solidarność jest solidarnością sumień.

 

Pojęcie piękna i dobra w filozofii Księdza Profesora Józefa Tischnera to hasło przyświecające tegorocznej, IX już edycji Konkursu „Tischnerowskie Ślady” poświęconego życiu i twórczości Księdza Profesora Józefa Tischnera.
         We czwartek  13 marca, w dzień  po rocznicy urodzin  Księdza Profesora, przy współpracy z panem Piotrem Wyrobcem, dyrektorem WCK odbył się  IX ogólnopolski finał tego konkursu. Inicjatorem, organizatorem i gospodarzem od samego początku jest Zespół Szkół nr 3 im. K. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach. 

FOTORELACJA Z VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  „TISCHNEROWSKIE ŚLADY”

 WADOWICE 14.03 2013

 

Dnia 15 marca 2012 roku w Wadowickim Centrum Kultury odbył się finał VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Tischnerowskie Ślady, organizowanego przez Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach. Temat tegorocznej edycji to: "Ksiądz Profesor Józef Tischner o chrześcijaństwie jako religii spełnionej ofiary". Formuła konkursu przewidywała udział uczniów szkół gimnazjalnych, jak 
i ponadgimnazjalnych, stanowiąc odpowiednio dwie kategorie.

 

Już po raz piąty Zespół Szkół nr 3 w Wadowicach jest gospodarzem i jednocześnie organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady", poświęconego życiu i twórczości Księdza Profesora Józefa Tischnera.

We środę 10 marca, w rocznicę urodzin Księdza Profesora, odbył się tam V ogólnopolski finał tego konkursu. W tym roku zmaganiom konkursowym przyświecają słowa ks. Tischnera, wypowiedziane 19.10.1980 r. podczas kazania na Wawelu: "Najgłębsza solidarność jest solidarnością sumień..." Od początku swego istnienia konkurs cieszy się dużą popularnością, dlatego nikogo nie zaskoczył fakt, że i w tym roku wyzwanie podjęli uczestnicy z wielu miast Polski: Krakowa Łodzi, Rabki Zdroju, Zakopanego, Chrzanowa, Katowic - Ligoty, Szczawnicy, Bochni i oczywiście ze szkół powiatu wadowickiego Zagórnika i Wadowic. Wartym podkreślenia jest także, że konkurs spotkał się z odzewem nie tylko wśród uczniów Szkół Tischnerowskich.

Szkoły gimnazjalne:

Lp. Adres szkoły Uczestnicy Suma przyznanych punktów
1. Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. Główna 116, 34 - 460 Szczawnica Magdalena Mastalska 30 pkt
2. Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. Główna 116, 34 - 460 Szczawnica Dominika Zachwieja 27 pkt
3. Gimnazjum nr 26 im. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. Mirtowa 2, 30 - 698 Kraków Katarzyna Drażniowska 22 pkt
4. Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. Św. Katarzyny 20a, Cięcina, 34 - 350 Węgierska Górka Maria Urbańska 21 pkt
5. Publiczne Gimnazjum nr 1z
Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. Zielona 15, 32 - 500 Chrzanów
Karolina Babecka 20 pkt
6. Publiczne Gimnazjum nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. Zielona 15, 32 - 500 Chrzanów
Agnieszka Piekarczyk 20 pkt

Dnia 12 marca 2008 roku w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach odbył się finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady". Formuła tegorocznego konkursu przewidywała udział uczniów zarówno szkół gimnazjalnych, których patronem jest Ksiądz Profesor Józef Tischner, jak i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Pierwsza grupa (uczniowie szkół gimnazjalnych) zobowiązana była do napisania pracy (w dowolnej formie: proza lub wiersz), której temat brzmiał: Rozważ myśl ks. prof. Józefa Tischnera "Wolność należy do takich wartości, które musi się dzielić z innymi. Zwieńczeniem wolności jest My."

Dnia 12 marca 2007 roku w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach odbył się finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady". Chęć przystąpienia do etapu ogólnopolskiego wyraziło 19 zespołów z następujących szkół: 

Dnia 11 marca 2005 roku w Zespole Szkól Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach odbył się finał I edycji Wojewódzkiego Konkursu „Tischnerowskie Slady”. Do udziału w nim zgłosiły się zespoły z czterech szkól:

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (od 2 maja 2017)

Przydatne linki