70

Zespół Szkół Nr 3 ul. Wojska Polskiego 13 w Wadowicach informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 zostaną uruchomione następujące kierunki kształcenia:

NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

III Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty rozszerzone/zawody Języki obce

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
geografia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski 

przedmiot uzupełniający: edukacja medialna, historia i społeczeństwo

I język (kontynuacja): j. angielski 
II język (od podstaw): j. niemiecki

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia,

przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo, człowiek jako jednostka, człowiek w środowisku

I język (kontynuacja): j. angielski
II język (od podstaw): j. niemiecki

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, informatyka, j. angielski

przedmiot uzupełniający:
przyroda,
historia i społeczeństwo

I język (kontynuacja): j. angielski
II język (od podstaw): j. niemiecki

Technikum nr 2

Przedmioty rozszerzone/zawody Języki obce

technik ekonomista
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
geografia, matematyka

przedmiot uzupełniający:
historia i społeczeństwo

I język (kontynuacja): j. angielski
II język (od podstaw): j. niemiecki

technik handlowiec
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
język angielski, geografia

przedmiot uzupełniający:
historia i społeczeństwo

I język (kontynuacja): j. angielski
II język (od podstaw): j. niemiecki

kelner
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
język angielski, chemia

przedmiot uzupełniający:
historia i społeczeństwo

I język (kontynuacja): j. angielski
II język (od podstaw): j. niemiecki/ j. francuski

technik żywienia i usług gastronomicznych
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
język angielski, biologia

przedmiot uzupełniający:
historia i społeczeństwo

I język (kontynuacja): j. angielski
II język (od podstaw): j. niemiecki / j. francuski

technik technologii żywności
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
język angielski, chemia

przedmiot uzupełniający:
historia i społeczeństwo

I język (kontynuacja): j. angielski 
II język (od podstaw): j. niemiecki

technik hotelarstwa
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
język angielski, geografia

przedmiot uzupełniający:
historia i społeczeństwo

I język (kontynuacja): j. angielski
II język (od podstaw): j. niemiecki

technik organizacji reklamy
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
informatyka, język polski

przedmiot uzupełniający:
historia i społeczeństwo

I język (kontynuacja): j. angielski 
II język (od podstaw): j. niemiecki

Branżowa Szkoła I Stopnia

Przedmioty rozszerzone/zawody Języki obce
kucharz (1/2 oddziału praktyka w warsztatach szkolnych) j. angielski / j. niemiecki
cukiernik (1/2 oddziału praktyka w warsztatach szkolnych) j. angielski / j. niemiecki
sprzedawca (1/2 oddziału praktyka w zakładzie pracy) j. angielski / j. niemiecki
wędliniarz (1/2 oddziału praktyka w zakładzie pracy) j. angielski / j. niemiecki

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Przedmioty rozszerzone/zawody Języki obce
wiedza o społeczeństwie, j.polski j. angielski / j. niemiecki

 

  

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (od 2 maja 2017)

Przydatne linki