70

Placówki służące wsparciem i pomocą dla uczniów i ich rodzin:

Powiatowe Centrum Wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
(oferuje pomoc psychologa, prawnika, pracownika socjalnego)
ul. Mickiewicza 15 tel. 33 870 90 00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
ul. E. i K.Wojtyłów 16 tel. 33 873 10 50
(oferuje pomoc psychologa, pedagoga, logopedy)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie
os. Metalowców 10 tel. 33 875 44 02
(oferuje pomoc psychologa, pedagoga, logopedy)

Punkt Pomocy Rodzinie przy Stowarzyszeniu "VICTORIA" w Wadowicach
al. Wolności 52 tel. 33 873 33 20, 33 873 33 21

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Wadowicach
ul. Karmelicka 5 tel. 33 872 13 67

Poradnia Przykliniczna dla Dzieci i Młodzieży Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie
ul. Kopernika 21 tel. 12 424 87 43

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Specjalistyczne Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Krakowie
al. Pokoju 2a tel. 12 412 24 67

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień od alkoholu
"PRO VITA" w Krakowie ul. Estery 6 tel. 12 421 95 67

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul Radziwiłowska 8b, tel. 12 421 92 82

Powyższe placówki świadczą swoją pomoc nieodpłatnie.


Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
116 111

Młodzieżowy Telefon Zaufania 988

Bezpłatna linia telefoniczna dla osób potrzebujących pomocy psychologicznej (od poniedziałku do piątku 14:00-22:00)
116 123

Niebieska Linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
0 801 12 00 02

Antynarkotykowy telefon zaufania
0 801 199 990

Anonimowy Telefon o Przestępstwach "Powstrzymać przemoc",
tel. 12 615 22 22

Telefon Zaufania dla kobiet i dziewcząt w ciąży - tel. 12 623 73 04
(pn.10:00-12:00; śr.czw. 18:00-20:00)

Kuratorium Oświaty w Krakowie
12 422 99 18

Kuratorium Oświaty w Krakowie/ delegatura w Wadowicach
33 82 333 24

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (od 2 maja 2017)

Przydatne linki