70

W dniu 30.04.2015r. odbył się  staż - wizyta zawodoznawcza do Zakładów Tłuszczowych „Bielmar” w Bielsku - Białej, w którym uczestniczyli uczniowie kształcący się w Technikum nr 2 w zawodach: technik handlowiec oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Celami wizyty było: 

  • zapoznanie ze strukturą organizacyjną firmy i organizacją pracy w zakładzie,
  • zapoznanie z procesem technologicznym i  wyposażeniem zakładu,
  • zapoznanie z rodzajami surowców oraz oceną jakościową surowców do produkcji tłuszczów,
  • ocena jakościowa tłuszczów spożywczych,
  • opakowania stosowane do tłuszczów spożywczych.

W Zakładach Tłuszczowych „Bielmar” w Bielsku- Białej przyjęła grupę pani Beata Chromik- kierownik produkcji. Zapoznała grupę z procesem technologicznym wytwarzania poszczególnych produktów przedsiębiorstwa. Przedstawiła i omówiła proces przerobu nasion oleistych (rzepaku) oraz produkcję margaryn i tłuszczów roślinnych, a także oleju. Uczniowie poznali sposób organizacji pracy w firmie od etapu pozyskania surowców, ich przygotowania, oczyszczania i mieszania, aż do powstania oleju. Największe wrażenie wywarła na młodzieży baza magazynowa, gdzie przechowywane są już produkty końcowe produkcji.

Podczas wizyty zawodoznawczej odbyła się emisja filmu, który przybliżył sposób oceny jakościowej tłuszczów spożywczych, mieszania składników margaryny, a także rodzajów opakowań używanych do tłuszczów spożywczych.

Na koniec prowadząca staż- wizytę zawodoznawczą przybliżyła grupie ideę założenia i funkcjonowania firmy oraz jej właścicieli. Uczniowie otrzymali materiały reklamowe.

W trakcie wizyty uczniowie zostali w interesujący i wyczerpujący sposób poinformowani o pracy w zakładach tłuszczowych i procesie produkcji margaryny i oleju.

Uczestnicy stażu- wizyty zawodoznawczej po raz pierwszy zetknęli się z taką firmą i rozbudzili swoją wyobraźnię, jak wiele możliwości daje dobre zawodowe kształcenie.

Na zakończenie stażu – wizyty zawodoznawczej w Zakładach Tłuszczowych „Bielmar” w Bielsku- Białej każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o odbytym stażu.

Cele stażu zostały w pełni zrealizowane. Młodzież została  zachęcona do doskonalenia umiejętności zawodowych i podążania za nowoczesnymi technologiami.

Opiekunowie:
mgr inż. Jolanta Satława
mgr Karolina Góralczyk - Żmuda

  • SDC12889
  • SDC12894
  • SDC12898

Simple Image Gallery Extended

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (od 2 maja 2017)

Przydatne linki