70

Należymy do najlepszych Techników w Polsce – zostaliśmy uhonorowani prestiżowym tytułem ZŁOTEJ SZKOŁY 2015 decyzją kapituły Rankingu powołanego przez Fundację Edukacyjną  „Perspektywy”

Cieszymy się z sukcesów naszych uczniów! Dzięki świetnym wynikom absolwentów Technikum nr 2 zajmujemy miejsca:

1. w powiecie wadowickim,

11. w Małopolsce,

97.  w Polsce 

w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2015.

Ranking Egzaminów Zawodowych cieszy jeszcze bardziej  - zajmujemy w nim wysokie 51. miejsce w Polsce.  Biorąc pod uwagę procent egzaminów  zakończonych sukcesem i liczbę uczniów, którzy zdali egzamin zawodowy  w poszczególnych typach szkół, jest naprawdę bardzo dobrze. Kelnerzy zajmują w swojej kategorii I miejsce w Polsce, kucharze II, hotelarze III, natomiast handlowcy VI. Warto podkreślić, że mamy 100 % sukcesów w tych zawodach. Zdawalność w technikum organizacji reklamy wyniosła:  96,67%. W skali kraju jest to drugi najlepiej zdany egzamin w tym nowym zawodzie odpowiadającym na potrzeby rozwijającego się dynamicznie rynku pracy!

W Rankingu Techników 2015 zamykamy złotą setkę (97. miejsce), a to oznacza, że za nami jest jeszcze 100 szkół „srebrnych”, 100 szkół „brązowych” i ponad 1500 techników, które podlegały ocenie. Ranking uwzględnia  te szkoły, w których  wyniki średnie z języka polskiego i matematyki - przedmiotów zdawanych obowiązkowo -  nie były niższe niż 0,75%  średniej krajowej, a do egzaminów zawodowych przystąpiło minimum 50% absolwentów.  Decyzją Kapituły ustalone zostały następujące kryteria podlegające ocenie i ich wagi procentowe: 

  • wyniki egzaminów zawodowych  30%
  • matura - przedmioty obowiązkowe 25%
  • matura -  przedmioty dodatkowe 25%
  • sukcesy w olimpiadach 20%

Gratulujemy  zarówno uczniom, jak i  nauczycielom wysokich wyników!

Życzymy kolejnych sukcesów w nadchodzących egzaminach maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2014/2015.  

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (od 2 maja 2017)

Przydatne linki