70

W dniu 16.06.2014r. odbył się staż - wizyta zawodoznawcza do "The Culinary Instytute in Cracow", w którym uczestniczyli uczniowie kształcący się w Technikum nr 2 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 w zawodzie cukiernik.

Celami wizyty było:

  • zapoznanie ze strukturą organizacyjną w firmie, specyfiką zawodu kucharz, cukiernik i innego personelu Instytutu,
  • zapoznanie z nowoczesnym wyposażeniem gastronomicznym oraz etykietą stołu,
  • rozwijanie praktycznych umiejętności – przygotowywanie tradycyjnych potraw i wyrobów cukierniczych związanych z regionem.

W Instytucie Kulinarnym powitał nas szef Marek Widomski. Na początku przybliżył ideę założenia i funkcjonowania instytutu. Zapoznał ze sprzętem oraz ofertą firmy. Instytut wyposażony jest w bardzo nowoczesny sprzęt do produkcji wyrobów cukierniczych i potraw m.in. Sous vide, Paco Jet, trzony, mieszarki do zarabiania ciasta i kremów, schładzarkę szokową, piece konwekcyjno-parowe, wędzarnię, witryny ekspedycyjne, drobny sprzęt pomocniczy.

Przebieg stażu – wizyty zawodoznawczej był bardzo dokładnie przygotowany przez pana Marka Widomskiego. Na początku uczniowie zobaczyli prezentację sprzętu, który jest używany w instytucie. Poza tym byli przeszkoleni w przygotowaniu potraw w urządzeniu zwanym Sous vide, czyli próżniowej metodzie długiego gotowania potraw w szczelnie zamkniętych plastikowych workach. Prowadzący staż - wizytę zawodoznawczą przekazał informację uczniom na temat sporządzania np. lodów z naturalnych składników (np. z marchwi lub cebuli czerwonej) w urządzeniu Paco Jet. Następnie pod okiem pana Marka Widomskiego przy pomocy nowoczesnego sprzętu uczniowie sporządzili obiad, który wszyscy degustowali.

W trakcie wizyty uczniowie dowiedzieli się wiele ciekawych informacji o pracy w nowoczesnej gastronomi i cukiernictwie.

Na zakończenie stażu – wizyty zawodoznawczej w "The Culinary Instytute in Cracow" każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o odbytym stażu.

Cele stażu zostały w pełni zrealizowane. Młodzież została zachęcona do doskonalenia umiejętności zawodowych i podążania za nowoczesnymi kierunkami w gastronomii, równocześnie do sięgania do tradycyjnych receptur.

Opiekunowie:
Ewa Cholewa
Anna Gibas

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05

Simple Image Gallery Extended

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (od 2 maja 2017)

Przydatne linki